Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Liverwurst և Short ribs սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Liverwurst vs Short ribs infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +83.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +283.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +42%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +142.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1092.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +178.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +25%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +31.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -92.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +112.2%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7% 332% 9% 99% 15% 92% 63% 80% 21% 317%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 4% 87% 11% 70% 20% 7% 134% 33% 2% 114%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +83.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +283.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +42%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +142.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1092.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +178.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +25%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +31.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -92.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +112.2%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +444%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +586.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +75.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1070.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +413.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +15.8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 819% 0% 0% 12% 68% 238% 81% 178% 44% 23% 1683% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 6% 21% 0% 13% 35% 46% 16% 51% 4% 328% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +444%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +586.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +75.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1070.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +413.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +15.8%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +49.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +276.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +74.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +65%
12% 25% 6% 54% 3%
Սպիտակուցներ: 12.38 գ
Ճարպեր: 25.45 գ
Ածխաջրեր: 5.89 գ
Ջուր: 53.53 գ
Այլ: 2.75 գ
22% 42% 36%
Սպիտակուցներ: 21.57 գ
Ճարպեր: 41.98 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 35.72 գ
Այլ: 0.73 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +49.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +276.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +74.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +65%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -44.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +58.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +53.7%
40% 50% 10%
Հագեցած ճարպ: 9.925 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 12.286 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.427 գ
47% 49% 4%
Հագեցած ճարպ: 17.8 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 18.88 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.53 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -44.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +58.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +53.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Liverwurst Short ribs
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Liverwurst Short ribs Opinion
Զուտ ածխաջրեր 3.39g 0g Liverwurst
Սպիտակուցներ 12.38g 21.57g Short ribs
Ճարպեր 25.45g 41.98g Short ribs
Ածխաջրեր 5.89g 0g Liverwurst
Կալորիականություն 305kcal 471kcal Short ribs
Շաքար 1.65g 0g Short ribs
Բջջանյութ(Fiber) 2.5g 0g Liverwurst
Կալցիում 22mg 12mg Liverwurst
Երկաթ 8.85mg 2.31mg Liverwurst
Մագնեզիում 12mg 15mg Short ribs
Ֆոսֆոր 230mg 162mg Liverwurst
Կալիում 170mg 224mg Short ribs
Նատրիում 700mg 50mg Short ribs
Ցինկ 2.3mg 4.88mg Short ribs
Պղինձ 0.24mg 0.099mg Liverwurst
Մանգան 0.155mg 0.013mg Liverwurst
Սելեն 58µg 20.8µg Liverwurst
Վիտամին A 13636IU 0IU Liverwurst
Վիտամին A, RAE 4091µg 0µg Liverwurst
Վիտամին E 0.29mg Short ribs
Վիտամին D 27IU Short ribs
Վիտամին D (D2 + D3) 0.7µg Short ribs
Վիտամին C 3.5mg 0mg Liverwurst
Վիտամին B1 0.272mg 0.05mg Liverwurst
Վիտամին B2 1.03mg 0.15mg Liverwurst
Վիտամին B3 4.3mg 2.452mg Liverwurst
Վիտամին B5 2.95mg 0.252mg Liverwurst
Վիտամին B6 0.19mg 0.22mg Short ribs
Folate, total 30µg 5µg Liverwurst
Վիտամին B12 13.46µg 2.62µg Liverwurst
Վիտամին K 2.4µg Short ribs
Տրիպտոֆան 0.151mg 0.142mg Liverwurst
Տրեոնին 0.671mg 0.862mg Short ribs
Իզոլեյցին 0.653mg 0.981mg Short ribs
Լեյցին 1.139mg 1.716mg Short ribs
Լիզին 1.155mg 1.823mg Short ribs
Մեթիոնին 0.285mg 0.562mg Short ribs
Ֆենիլալանին 0.617mg 0.852mg Short ribs
Վալին 0.857mg 1.07mg Short ribs
Հիստիդին 0.448mg 0.688mg Short ribs
Խոլեստերին 118mg 94mg Short ribs
Հագեցած ճարպ 9.925g 17.8g Liverwurst
22:6 n-3 (DHA) 0g 0.001g Short ribs
20:5 n-3 (EPA) 0g 0.003g Short ribs
22:5 n-3 (DPA) 0g 0.016g Short ribs
Մոնոչհագեցած ճարպ 12.286g 18.88g Short ribs
Պոլիչհագեցած ճարպ 2.427g 1.53g Liverwurst

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Liverwurst Short ribs
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
262%
Liverwurst
44%
Short ribs
Mineral Summary Score
103%
Liverwurst
48%
Short ribs

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Short ribs
Short ribs is lower in Շաքար (difference - 1.65g)
Which food is lower in Նատրիում?
Short ribs
Short ribs is lower in Նատրիում (difference - 650mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Short ribs
Short ribs is lower in Խոլեստերին (difference - 24mg)
Which food is lower in glycemic index?
Short ribs
Short ribs is lower in glycemic index (difference - 28)
Which food is cheaper?
Short ribs
Short ribs is cheaper (difference - $0.7)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Liverwurst
Liverwurst is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 7.875g)
Which food is richer in minerals?
Liverwurst
Liverwurst is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Liverwurst
Liverwurst is relatively richer in vitamins

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Liverwurst - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174596/nutrients
  2. Short ribs - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168613/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: