Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Lotus seeds և Watermelon seeds սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Lotus seeds vs Watermelon seeds infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +201.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +111.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -94.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +43.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +106.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +145.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +20.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +875.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +96%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 49% 133% 150% 269% 121% 1% 29% 117% 303% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 17% 273% 368% 324% 58% 13% 280% 229% 211% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +201.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +111.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -94.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +43.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +106.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +145.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +20.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +875.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +96%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +236.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +146%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +606.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +79.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +121.9%
հավասար Վիտամին B2 - 0.145
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3% 0% 0% 0% 160% 35% 30% 52% 146% 78% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 48% 34% 67% 21% 21% 44% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +236.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +146%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +606.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +79.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +121.9%
հավասար Վիտամին B2 - 0.145

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +321.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +180.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +83.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +2304.6%
հավասար Այլ - 3.94
15% 2% 64% 14% 4%
Սպիտակուցներ: 15.41 գ
Ճարպեր: 1.97 գ
Ածխաջրեր: 64.47 գ
Ջուր: 14.16 գ
Այլ: 3.99 գ
28% 47% 15% 5% 4%
Սպիտակուցներ: 28.33 գ
Ճարպեր: 47.37 գ
Ածխաջրեր: 15.31 գ
Ջուր: 5.05 գ
Այլ: 3.94 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +321.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +180.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +83.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +2304.6%
հավասար Այլ - 3.94

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1809%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +2309.4%
18% 21% 62%
Հագեցած ճարպ: 0.33 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.388 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.166 գ
22% 16% 62%
Հագեցած ճարպ: 9.779 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 7.407 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 28.094 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1809%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +2309.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Lotus seeds Watermelon seeds
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Lotus seeds Watermelon seeds Opinion
Զուտ ածխաջրեր 64.47g 15.31g Lotus seeds
Սպիտակուցներ 15.41g 28.33g Watermelon seeds
Ճարպեր 1.97g 47.37g Watermelon seeds
Ածխաջրեր 64.47g 15.31g Lotus seeds
Կալորիականություն 332kcal 557kcal Watermelon seeds
Կալցիում 163mg 54mg Lotus seeds
Երկաթ 3.53mg 7.28mg Watermelon seeds
Մագնեզիում 210mg 515mg Watermelon seeds
Ֆոսֆոր 626mg 755mg Watermelon seeds
Կալիում 1368mg 648mg Lotus seeds
Նատրիում 5mg 99mg Lotus seeds
Ցինկ 1.05mg 10.24mg Watermelon seeds
Պղինձ 0.35mg 0.686mg Watermelon seeds
Մանգան 2.318mg 1.614mg Lotus seeds
Վիտամին A 50IU 0IU Lotus seeds
Վիտամին A, RAE 3µg 0µg Lotus seeds
Վիտամին B1 0.64mg 0.19mg Lotus seeds
Վիտամին B2 0.15mg 0.145mg Lotus seeds
Վիտամին B3 1.6mg 3.55mg Watermelon seeds
Վիտամին B5 0.851mg 0.346mg Lotus seeds
Վիտամին B6 0.629mg 0.089mg Lotus seeds
Folate, total 104µg 58µg Lotus seeds
Տրիպտոֆան 0.221mg 0.39mg Watermelon seeds
Տրեոնին 0.747mg 1.112mg Watermelon seeds
Իզոլեյցին 0.765mg 1.342mg Watermelon seeds
Լեյցին 1.215mg 2.149mg Watermelon seeds
Լիզին 0.985mg 0.887mg Lotus seeds
Մեթիոնին 0.267mg 0.834mg Watermelon seeds
Ֆենիլալանին 0.767mg 2.031mg Watermelon seeds
Վալին 0.991mg 1.556mg Watermelon seeds
Հիստիդին 0.43mg 0.775mg Watermelon seeds
Հագեցած ճարպ 0.33g 9.779g Lotus seeds
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.388g 7.407g Watermelon seeds
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.166g 28.094g Watermelon seeds

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Lotus seeds Watermelon seeds
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
39%
Lotus seeds
18%
Watermelon seeds
Mineral Summary Score
117%
Lotus seeds
177%
Watermelon seeds

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Watermelon seeds
Watermelon seeds is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
Watermelon seeds
Watermelon seeds is lower in glycemic index (difference - 45)
Which food is lower in Նատրիում?
Lotus seeds
Lotus seeds is lower in Նատրիում (difference - 94mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Lotus seeds
Lotus seeds is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 9.449g)
Which food is richer in vitamins?
Lotus seeds
Lotus seeds is relatively richer in vitamins
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Lotus seeds - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170149/nutrients
  2. Watermelon seeds - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169407/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: