Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Luncheon meat և Elk meat սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Luncheon meat vs Elk meat infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +94.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +264.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +319.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +61.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +67.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +30.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -93.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +91.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1063.3%
հավասար Կալցիում - 5
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 2% 37% 13% 73% 27% 107% 59% 10% 5% 209%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 2% 153% 21% 123% 35% 7% 113% 117% 3% 58%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +94.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +264.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +319.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +61.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +67.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +30.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -93.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +91.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1063.3%
հավասար Կալցիում - 5

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +243.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +12.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +73.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +17.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +97.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +78.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +221.7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 4% 0% 0% 32% 50% 98% 37% 63% 0% 115% 35% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 11% 0% 0% 36% 86% 116% 73% 112% 7% 370% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +243.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +12.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +73.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +17.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +97.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +78.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +221.7%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +274.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +213.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +75.8%
հավասար Ջուր - 64.93
18% 13% 66% 3%
Սպիտակուցներ: 17.5 գ
Ճարպեր: 12.77 գ
Ածխաջրեր: 1.04 գ
Ջուր: 65.87 գ
Այլ: 2.82 գ
31% 3% 65%
Սպիտակուցներ: 30.76 գ
Ճարպեր: 3.41 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 64.93 գ
Այլ: 0.9 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +274.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +213.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +75.8%
հավասար Ջուր - 64.93

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +486.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +872%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -66%
35% 51% 14%
Հագեցած ճարպ: 3.944 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.685 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.565 գ
54% 39% 7%
Հագեցած ճարպ: 1.342 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.97 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.161 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +486.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +872%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -66%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Luncheon meat Elk meat
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Luncheon meat Elk meat Opinion
Զուտ ածխաջրեր 1.04g 0g Luncheon meat
Սպիտակուցներ 17.5g 30.76g Elk meat
Ճարպեր 12.77g 3.41g Luncheon meat
Ածխաջրեր 1.04g 0g Luncheon meat
Կալորիականություն 189kcal 162kcal Luncheon meat
Կալցիում 5mg 5mg
Երկաթ 0.97mg 4.07mg Elk meat
Մագնեզիում 18mg 29mg Elk meat
Ֆոսֆոր 170mg 285mg Elk meat
Կալիում 300mg 392mg Elk meat
Նատրիում 820mg 50mg Elk meat
Ցինկ 2.15mg 4.12mg Elk meat
Պղինձ 0.03mg 0.349mg Elk meat
Մանգան 0.037mg 0.019mg Luncheon meat
Սելեն 38.3µg 10.5µg Luncheon meat
Վիտամին E 0.16mg 0.55mg Elk meat
Վիտամին B1 0.128mg 0.144mg Elk meat
Վիտամին B2 0.213mg 0.37mg Elk meat
Վիտամին B3 5.225mg 6.143mg Elk meat
Վիտամին B5 0.613mg 1.212mg Elk meat
Վիտամին B6 0.272mg 0.485mg Elk meat
Folate, total 0µg 9µg Elk meat
Վիտամին B12 0.92µg 2.96µg Elk meat
Choline, total 63.9mg Luncheon meat
Տրիպտոֆան 0.275mg Elk meat
Տրեոնին 1.236mg Elk meat
Իզոլեյցին 1.291mg Elk meat
Լեյցին 2.293mg Elk meat
Լիզին 2.513mg Elk meat
Մեթիոնին 0.755mg Elk meat
Ֆենիլալանին 1.126mg Elk meat
Վալին 1.428mg Elk meat
Հիստիդին 0.948mg Elk meat
Խոլեստերին 78mg 72mg Elk meat
Հագեցած ճարպ 3.944g 1.342g Elk meat
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.685g 0.97g Luncheon meat
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.565g 0.161g Luncheon meat
20:2 n-6 c,c 0.055g 0.002g Luncheon meat
18:3 n-6 c,c,c 0.002g Elk meat

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Luncheon meat Elk meat
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
33%
Luncheon meat
62%
Elk meat
Mineral Summary Score
54%
Luncheon meat
63%
Elk meat

Comparison summary

Which food is lower in glycemic index?
Luncheon meat
Luncheon meat is lower in glycemic index (difference - 0)
Which food is lower in Նատրիում?
Elk meat
Elk meat is lower in Նատրիում (difference - 770mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Elk meat
Elk meat is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Elk meat
Elk meat is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 2.602g)
Which food is richer in minerals?
Elk meat
Elk meat is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Elk meat
Elk meat is relatively richer in vitamins
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար (0 g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Elk meat - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174429/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: