Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Lychee և Gumdrop սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Lychee vs Gumdrop infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Lychee
8
:
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +900%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +3000%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +3320%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -97.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +450%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +29%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +33.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 2% 12% 8% 14% 16% 1% 2% 50% 8% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 15% 1% 1% 1% 6% 0% 4% 2% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +900%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +3000%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +3320%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -97.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +450%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +29%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +33.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Lychee
8
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +83.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +5930%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 2% 0% 239% 3% 15% 12% 0% 24% 11% 0% 1%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 2% 3% 1% 1% 2% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +83.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +5930%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Lychee
4
:
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +8076%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +340%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +498.3%
17% 82%
Սպիտակուցներ: 0.83 գ
Ճարպեր: 0.44 գ
Ածխաջրեր: 16.53 գ
Ջուր: 81.76 գ
Այլ: 0.44 գ
99%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 98.9 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.1 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +8076%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +340%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +498.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Lychee Gumdrop
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Lychee Gumdrop Opinion
Զուտ ածխաջրեր 15.23g 98.8g Gumdrop
Սպիտակուցներ 0.83g 0g Lychee
Ճարպեր 0.44g 0g Lychee
Ածխաջրեր 16.53g 98.9g Gumdrop
Կալորիականություն 66kcal 396kcal Gumdrop
Շաքար 15.23g 58.97g Lychee
Բջջանյութ(Fiber) 1.3g 0.1g Lychee
Կալցիում 5mg 3mg Lychee
Երկաթ 0.31mg 0.4mg Gumdrop
Մագնեզիում 10mg 1mg Lychee
Ֆոսֆոր 31mg 1mg Lychee
Կալիում 171mg 5mg Lychee
Նատրիում 1mg 44mg Lychee
Ցինկ 0.07mg 0mg Lychee
Պղինձ 0.148mg 0.012mg Lychee
Մանգան 0.055mg 0.01mg Lychee
Սելեն 0.6µg 0.8µg Gumdrop
Վիտամին E 0.07mg 0mg Lychee
Վիտամին C 71.5mg 0mg Lychee
Վիտամին B1 0.011mg 0.006mg Lychee
Վիտամին B2 0.065mg 0.013mg Lychee
Վիտամին B3 0.603mg 0.01mg Lychee
Վիտամին B5 0.012mg Gumdrop
Վիտամին B6 0.1mg 0.005mg Lychee
Folate, total 14µg 0µg Lychee
Վիտամին K 0.4µg 0µg Lychee
Տրիպտոֆան 0.007mg Lychee
Լիզին 0.041mg Lychee
Մեթիոնին 0.009mg Lychee
Հագեցած ճարպ 0.099g 0g Gumdrop
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.12g 0g Lychee
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.132g 0g Lychee

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Lychee Gumdrop
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
25%
Lychee
1%
Gumdrop
Mineral Summary Score
11%
Lychee
3%
Gumdrop

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Lychee
Lychee is lower in Շաքար (difference - 43.74g)
Which food is lower in Նատրիում?
Lychee
Lychee is lower in Նատրիում (difference - 43mg)
Which food is lower in glycemic index?
Lychee
Lychee is lower in glycemic index (difference - 30)
Which food is cheaper?
Lychee
Lychee is cheaper (difference - $0.3)
Which food is richer in minerals?
Lychee
Lychee is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Lychee
Lychee is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.099g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Lychee - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169086/nutrients
  2. Gumdrop - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167989/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: