Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել M&Ms Peanut և Almond joy սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

M&Ms Peanut vs Almond joy infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +59.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +69.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +36.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -64.8%
հավասար Երկաթ - 1.27
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 44% 50% 82% 31% 7% 48% 169% 87% 23%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 20% 48% 0% 48% 23% 19% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +59.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +69.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +36.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -64.8%
հավասար Երկաթ - 1.27

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +76.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 57% 0% 0% 16% 25% 64% 38% 21% 42% 40% 21% 8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +76.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +131.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +230.6%
հավասար Ճարպեր - 26.93
հավասար Ածխաջրեր - 59.51
հավասար Այլ - 1.23
10% 26% 60% 2%
Սպիտակուցներ: 9.57 գ
Ճարպեր: 26.13 գ
Ածխաջրեր: 60.48 գ
Ջուր: 2.48 գ
Այլ: 1.34 գ
4% 27% 60% 8%
Սպիտակուցներ: 4.13 գ
Ճարպեր: 26.93 գ
Ածխաջրեր: 59.51 գ
Ջուր: 8.2 գ
Այլ: 1.23 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +131.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +230.6%
հավասար Ճարպեր - 26.93
հավասար Ածխաջրեր - 59.51
հավասար Այլ - 1.23

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -42.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +53.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +192.9%
47% 37% 16%
Հագեցած ճարպ: 10.169 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.086 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 3.456 գ
73% 22% 5%
Հագեցած ճարպ: 17.59 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.26 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.18 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -42.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +53.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +192.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
M&Ms Peanut Almond joy
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient M&Ms Peanut Almond joy Opinion
Զուտ ածխաջրեր 56.78g 54.51g M&Ms Peanut
Սպիտակուցներ 9.57g 4.13g M&Ms Peanut
Ճարպեր 26.13g 26.93g Almond joy
Ածխաջրեր 60.48g 59.51g M&Ms Peanut
Կալորիականություն 515kcal 479kcal M&Ms Peanut
Շաքար 50.75g 48.34g Almond joy
Բջջանյութ(Fiber) 3.7g 5g Almond joy
Կալցիում 102mg 64mg M&Ms Peanut
Երկաթ 1.16mg 1.27mg Almond joy
Մագնեզիում 69mg M&Ms Peanut
Ֆոսֆոր 190mg 112mg M&Ms Peanut
Կալիում 347mg 254mg M&Ms Peanut
Նատրիում 50mg 142mg M&Ms Peanut
Ցինկ 1.76mg M&Ms Peanut
Պղինձ 0.505mg M&Ms Peanut
Մանգան 0.664mg M&Ms Peanut
Սելեն 4.1µg M&Ms Peanut
Վիտամին A 74IU 42IU M&Ms Peanut
Վիտամին A, RAE 22µg M&Ms Peanut
Վիտամին E 2.85mg M&Ms Peanut
Վիտամին C 0mg 0.7mg Almond joy
Վիտամին B1 0.063mg M&Ms Peanut
Վիտամին B2 0.106mg M&Ms Peanut
Վիտամին B3 3.362mg M&Ms Peanut
Վիտամին B5 0.627mg M&Ms Peanut
Վիտամին B6 0.09mg M&Ms Peanut
Folate, total 55µg M&Ms Peanut
Վիտամին B12 0.32µg M&Ms Peanut
Choline, total 37.3mg M&Ms Peanut
Վիտամին K 3µg M&Ms Peanut
Խոլեստերին 8mg 4mg Almond joy
Տրանս ճարպ 0.328g Almond joy
Հագեցած ճարպ 10.169g 17.59g M&Ms Peanut
Մոնոչհագեցած ճարպ 8.086g 5.26g M&Ms Peanut
Պոլիչհագեցած ճարպ 3.456g 1.18g M&Ms Peanut

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
M&Ms Peanut Almond joy
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
26%
M&Ms Peanut
0%
Almond joy
Mineral Summary Score
57%
M&Ms Peanut
16%
Almond joy

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is lower in Նատրիում (difference - 92mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 7.421g)
Which food is richer in minerals?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Almond joy
Almond joy is lower in Շաքար (difference - 2.41g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Almond joy
Almond joy is lower in Խոլեստերին (difference - 4mg)
Which food is lower in glycemic index?
Almond joy
Almond joy is lower in glycemic index (difference - 33)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. M&Ms Peanut - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169582/nutrients
  2. Almond joy - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167562/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: