Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել M&Ms Peanut և Sorghum syrup սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

M&Ms Peanut vs Sorghum syrup infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +239.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +329.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +288.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +141.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +47.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +227.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +44.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +188.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -84%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +130.4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 44% 50% 82% 31% 7% 48% 169% 87% 23%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 45% 143% 72% 24% 89% 2% 12% 44% 200% 10%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +239.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +329.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +288.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +141.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +47.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +227.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +44.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +188.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -84%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +130.4%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +3262%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +180.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +58.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +46.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +28.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +644.4%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 57% 0% 0% 16% 25% 64% 38% 21% 42% 40% 21% 8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 25% 36% 2% 49% 155% 0% 0% 8% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +3262%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +180.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +58.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +46.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +28.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +644.4%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +23.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +815.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +79.1%
10% 26% 60% 2%
Սպիտակուցներ: 9.57 գ
Ճարպեր: 26.13 գ
Ածխաջրեր: 60.48 գ
Ջուր: 2.48 գ
Այլ: 1.34 գ
75% 23% 2%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 74.9 գ
Ջուր: 22.7 գ
Այլ: 2.4 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +23.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +815.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +79.1%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
M&Ms Peanut Sorghum syrup
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար ok
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient M&Ms Peanut Sorghum syrup Opinion
Զուտ ածխաջրեր 56.78g 74.9g Sorghum syrup
Սպիտակուցներ 9.57g 0g M&Ms Peanut
Ճարպեր 26.13g 0g M&Ms Peanut
Ածխաջրեր 60.48g 74.9g Sorghum syrup
Կալորիականություն 515kcal 290kcal M&Ms Peanut
Շաքար 50.75g 74.9g M&Ms Peanut
Բջջանյութ(Fiber) 3.7g 0g M&Ms Peanut
Կալցիում 102mg 150mg Sorghum syrup
Երկաթ 1.16mg 3.8mg Sorghum syrup
Մագնեզիում 69mg 100mg Sorghum syrup
Ֆոսֆոր 190mg 56mg M&Ms Peanut
Կալիում 347mg 1000mg Sorghum syrup
Նատրիում 50mg 8mg Sorghum syrup
Ցինկ 1.76mg 0.41mg M&Ms Peanut
Պղինձ 0.505mg 0.13mg M&Ms Peanut
Մանգան 0.664mg 1.53mg Sorghum syrup
Սելեն 4.1µg 1.7µg M&Ms Peanut
Վիտամին A 74IU 0IU M&Ms Peanut
Վիտամին A, RAE 22µg 0µg M&Ms Peanut
Վիտամին E 2.85mg 0mg M&Ms Peanut
Վիտամին B1 0.063mg 0.1mg Sorghum syrup
Վիտամին B2 0.106mg 0.155mg Sorghum syrup
Վիտամին B3 3.362mg 0.1mg M&Ms Peanut
Վիտամին B5 0.627mg 0.804mg Sorghum syrup
Վիտամին B6 0.09mg 0.67mg Sorghum syrup
Folate, total 55µg 0µg M&Ms Peanut
Վիտամին B12 0.32µg 0µg M&Ms Peanut
Choline, total 37.3mg 13.3mg M&Ms Peanut
Վիտամին K 3µg 0µg M&Ms Peanut
Խոլեստերին 8mg 0mg Sorghum syrup
Տրանս ճարպ 0.328g Sorghum syrup
Հագեցած ճարպ 10.169g 0g Sorghum syrup
Մոնոչհագեցած ճարպ 8.086g 0g M&Ms Peanut
Պոլիչհագեցած ճարպ 3.456g 0g M&Ms Peanut

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
M&Ms Peanut Sorghum syrup
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
26%
M&Ms Peanut
21%
Sorghum syrup
Mineral Summary Score
57%
M&Ms Peanut
64%
Sorghum syrup

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is lower in Նատրիում (difference - 42mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is lower in Խոլեստերին (difference - 8mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 10.169g)
Which food is lower in glycemic index?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is lower in glycemic index (difference - 33)
Which food is lower in Շաքար?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is lower in Շաքար (difference - 24.15g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. M&Ms Peanut - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169582/nutrients
  2. Sorghum syrup - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169662/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: