Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Mamey Sapote և Nectarine սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

A recap on differences between Mamey Sapote and Nectarine

  • Nectarine has less Վիտամին B6, Վիտամին C, Բջջանյութ(Fiber), Պղինձ, Վիտամին E , Կալիում, Վիտամին B2, Մանգան, and Երկաթ.
  • Mamey Sapote covers your daily Վիտամին B6 needs 53% more than Nectarine.
  • Nectarine contains 4 times less Վիտամին B2 than Mamey Sapote. Mamey Sapote contains 0.116mg of Վիտամին B2, while Nectarine contains 0.027mg.
  • Nectarine has less Շաքար.

Food varieties used in this article are Sapote, mamey, raw and Nectarines, raw.

Infographic

Mamey Sapote vs Nectarine infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +200%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +178.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +22.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +125.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +11.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +147.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -100%
հավասար Ֆոսֆոր - 26
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 6% 30% 8% 12% 41% 1% 6% 71%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 2% 11% 7% 12% 18% 0% 5% 29%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +200%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +178.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +22.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +125.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +11.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +147.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -100%
հավասար Ֆոսֆոր - 26

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +174%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +325.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +329.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +27.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +114.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +2780%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +40%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +132.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +161.5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 9% 43% 0% 77% 4% 27% 27% 24% 167% 6% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 20% 16% 0% 19% 9% 7% 22% 12% 6% 4% 0% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +174%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +325.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +329.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +27.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +114.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +2780%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +40%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +132.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +161.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Mamey Sapote Nectarine
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price ok
Lower in glycemic index ok
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Mamey Sapote Nectarine Opinion
Զուտ ածխաջրեր 26.7g 8.85g Mamey Sapote
Սպիտակուցներ 1.45g 1.06g Mamey Sapote
Ճարպեր 0.46g 0.32g Mamey Sapote
Ածխաջրեր 32.1g 10.55g Mamey Sapote
Կալորիականություն 124kcal 44kcal Mamey Sapote
Օսլա 6.33g 0.07g Mamey Sapote
Ֆրուկտոզա 7.66g 1.37g Mamey Sapote
Շաքար 20.14g 7.89g Nectarine
Բջջանյութ(Fiber) 5.4g 1.7g Mamey Sapote
Կալցիում 18mg 6mg Mamey Sapote
Երկաթ 0.78mg 0.28mg Mamey Sapote
Մագնեզիում 11mg 9mg Mamey Sapote
Ֆոսֆոր 26mg 26mg
Կալիում 454mg 201mg Mamey Sapote
Նատրիում 7mg 0mg Nectarine
Ցինկ 0.19mg 0.17mg Mamey Sapote
Պղինձ 0.213mg 0.086mg Mamey Sapote
Վիտամին A 143IU 332IU Nectarine
Վիտամին E 2.11mg 0.77mg Mamey Sapote
Վիտամին D IU 0IU Nectarine
Վիտամին D µg 0µg Nectarine
Վիտամին C 23mg 5.4mg Mamey Sapote
Վիտամին B1 0.013mg 0.034mg Nectarine
Վիտամին B2 0.116mg 0.027mg Mamey Sapote
Վիտամին B3 1.432mg 1.125mg Mamey Sapote
Վիտամին B5 0.397mg 0.185mg Mamey Sapote
Վիտամին B6 0.72mg 0.025mg Mamey Sapote
Folate, total 7µg 5µg Mamey Sapote
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K µg 2.2µg Nectarine
Տրիպտոֆան 0.049mg 0.005mg Mamey Sapote
Տրեոնին 0.085mg 0.009mg Mamey Sapote
Իզոլեյցին 0.061mg 0.009mg Mamey Sapote
Լեյցին 0.073mg 0.014mg Mamey Sapote
Լիզին 0.073mg 0.016mg Mamey Sapote
Մեթիոնին 0.024mg 0.006mg Mamey Sapote
Ֆենիլալանին 0.061mg 0.021mg Mamey Sapote
Վալին 0.073mg 0.013mg Mamey Sapote
Հիստիդին 0.049mg 0.008mg Mamey Sapote
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.169g 0.025g Nectarine
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.102g 0.088g Mamey Sapote
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.097g 0.113g Nectarine

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Mamey Sapote Nectarine
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
32
Mamey Sapote
10
Nectarine
Mineral Summary Score
21
Mamey Sapote
10
Nectarine

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
9%
Mamey Sapote
6%
Nectarine
Carbohydrates
32%
Mamey Sapote
11%
Nectarine
Fats
2%
Mamey Sapote
1%
Nectarine

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Nectarine
Nectarine is lower in Շաքար (difference - 12.25g)
Which food is lower in Նատրիում?
Nectarine
Nectarine is lower in Նատրիում (difference - 7mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Nectarine
Nectarine is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.144g)
Which food is cheaper?
Nectarine
Nectarine is cheaper (difference - $2.5)
Which food is lower in glycemic index?
Mamey Sapote
Mamey Sapote is lower in glycemic index (difference - 43)
Which food is richer in minerals?
Mamey Sapote
Mamey Sapote is relatively richer in minerals
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Mamey Sapote - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167760/nutrients
  2. Nectarine - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169914/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: