Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Mamey Sapote և Passion fruit սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

A recap on differences between Mamey Sapote and Passion fruit

  • Mamey Sapote has more Վիտամին B6, Պղինձ, and Վիտամին E , however Passion fruit is higher in Բջջանյութ(Fiber), Երկաթ, Վիտամին C, Վիտամին A, RAE, and Ֆոսֆոր.
  • Mamey Sapote covers your daily Վիտամին B6 needs 48% more than Passion fruit.
  • Passion fruit contains 106 times less Վիտամին E than Mamey Sapote. Mamey Sapote contains 2.11mg of Վիտամին E , while Passion fruit contains 0.02mg.

Food varieties used in this article are Sapote, mamey, raw and Passion-fruit, (granadilla), purple, raw.

Infographic

Mamey Sapote vs Passion fruit infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +50%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +30.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -75%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +90%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +147.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +105.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +163.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +161.5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 6% 30% 8% 12% 41% 1% 6% 71%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 4% 60% 21% 30% 31% 4% 3% 29%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +50%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +30.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -75%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +90%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +147.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +105.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +163.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +161.5%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +10450%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +620%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +789.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +30.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +12.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
հավասար Վիտամին B3 - 1.5
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 9% 43% 0% 77% 4% 27% 27% 24% 167% 6% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 77% 1% 0% 100% 0% 30% 29% 0% 24% 11% 0% 2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +10450%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +620%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +789.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +30.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +12.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
հավասար Վիտամին B3 - 1.5

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Mamey Sapote Passion fruit
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in glycemic index ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Mamey Sapote Passion fruit Opinion
Զուտ ածխաջրեր 26.7g 12.98g Mamey Sapote
Սպիտակուցներ 1.45g 2.2g Passion fruit
Ճարպեր 0.46g 0.7g Passion fruit
Ածխաջրեր 32.1g 23.38g Mamey Sapote
Կալորիականություն 124kcal 97kcal Mamey Sapote
Օսլա 6.33g g Mamey Sapote
Ֆրուկտոզա 7.66g g Mamey Sapote
Շաքար 20.14g 11.2g Passion fruit
Բջջանյութ(Fiber) 5.4g 10.4g Passion fruit
Կալցիում 18mg 12mg Mamey Sapote
Երկաթ 0.78mg 1.6mg Passion fruit
Մագնեզիում 11mg 29mg Passion fruit
Ֆոսֆոր 26mg 68mg Passion fruit
Կալիում 454mg 348mg Mamey Sapote
Նատրիում 7mg 28mg Mamey Sapote
Ցինկ 0.19mg 0.1mg Mamey Sapote
Պղինձ 0.213mg 0.086mg Mamey Sapote
Վիտամին A 143IU 1272IU Passion fruit
Վիտամին E 2.11mg 0.02mg Mamey Sapote
Վիտամին D IU 0IU Passion fruit
Վիտամին D µg 0µg Passion fruit
Վիտամին C 23mg 30mg Passion fruit
Վիտամին B1 0.013mg 0mg Mamey Sapote
Վիտամին B2 0.116mg 0.13mg Passion fruit
Վիտամին B3 1.432mg 1.5mg Passion fruit
Վիտամին B5 0.397mg mg Mamey Sapote
Վիտամին B6 0.72mg 0.1mg Mamey Sapote
Folate, total 7µg 14µg Passion fruit
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K µg 0.7µg Passion fruit
Տրիպտոֆան 0.049mg mg Mamey Sapote
Տրեոնին 0.085mg mg Mamey Sapote
Իզոլեյցին 0.061mg mg Mamey Sapote
Լեյցին 0.073mg mg Mamey Sapote
Լիզին 0.073mg mg Mamey Sapote
Մեթիոնին 0.024mg mg Mamey Sapote
Ֆենիլալանին 0.061mg mg Mamey Sapote
Վալին 0.073mg mg Mamey Sapote
Հիստիդին 0.049mg mg Mamey Sapote
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.169g 0.059g Passion fruit
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.102g 0.086g Mamey Sapote
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.097g 0.411g Passion fruit

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Mamey Sapote Passion fruit
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
32
Mamey Sapote
23
Passion fruit
Mineral Summary Score
21
Mamey Sapote
22
Passion fruit

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
9%
Mamey Sapote
13%
Passion fruit
Carbohydrates
32%
Mamey Sapote
23%
Passion fruit
Fats
2%
Mamey Sapote
3%
Passion fruit

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Passion fruit
Passion fruit is lower in Շաքար (difference - 8.94g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Passion fruit
Passion fruit is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.11g)
Which food is cheaper?
Passion fruit
Passion fruit is cheaper (difference - $1)
Which food is lower in Նատրիում?
Mamey Sapote
Mamey Sapote is lower in Նատրիում (difference - 21mg)
Which food is lower in glycemic index?
Mamey Sapote
Mamey Sapote is lower in glycemic index (difference - 16)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Mamey Sapote - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167760/nutrients
  2. Passion fruit - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169108/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: