Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Milky way և Baby ruth սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Milky way vs Baby ruth infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +144.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -27.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +28.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +115%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +40.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +100.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +53.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +138.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +25%
հավասար Ցինկ - 0.72
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 35% 19% 15% 29% 11% 22% 19% 49% 20% 11%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 15% 24% 31% 41% 22% 30% 20% 75% 46% 14%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +144.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -27.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +28.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +115%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +40.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +100.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +53.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +138.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +25%
հավասար Ցինկ - 0.72

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +56.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +26.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +17.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +712.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +114.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +200%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +200%
հավասար Վիտամին E - 0.93
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 7% 18% 12% 3% 12% 24% 3% 10% 4% 3% 23% 10%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 19% 0% 0% 15% 28% 24% 20% 10% 9% 8% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +56.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +26.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +17.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +712.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +114.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +200%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +200%
հավասար Վիտամին E - 0.93

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +34.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +25.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +11%
հավասար Ածխաջրեր - 64.8
հավասար Այլ - 1.21
4% 17% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 4.01 գ
Ճարպեր: 17.23 գ
Ածխաջրեր: 71.17 գ
Ջուր: 6.3 գ
Այլ: 1.29 գ
5% 22% 65% 7%
Սպիտակուցներ: 5.4 գ
Ճարպեր: 21.6 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 6.99 գ
Այլ: 1.21 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +34.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +25.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +11%
հավասար Ածխաջրեր - 64.8
հավասար Այլ - 1.21

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +149.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +914.6%
հավասար Հագեցած ճարպ - 12.1
83% 15% 2%
Հագեցած ճարպ: 12.016 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.23 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.26 գ
60% 27% 13%
Հագեցած ճարպ: 12.1 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.557 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.638 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +149.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +914.6%
հավասար Հագեցած ճարպ - 12.1

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Milky way Baby ruth
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Milky way Baby ruth Opinion
Զուտ ածխաջրեր 70.17g 62.8g Milky way
Սպիտակուցներ 4.01g 5.4g Baby ruth
Ճարպեր 17.23g 21.6g Baby ruth
Ածխաջրեր 71.17g 64.8g Milky way
Կալորիականություն 456kcal 459kcal Baby ruth
Շաքար 59.69g 54g Baby ruth
Բջջանյութ(Fiber) 1g 2g Baby ruth
Կալցիում 115mg 47mg Milky way
Երկաթ 0.49mg 0.63mg Baby ruth
Մագնեզիում 20mg 43mg Baby ruth
Ֆոսֆոր 67mg 94mg Baby ruth
Կալիում 124mg 249mg Baby ruth
Նատրիում 167mg 230mg Milky way
Ցինկ 0.69mg 0.72mg Baby ruth
Պղինձ 0.147mg 0.225mg Baby ruth
Մանգան 0.147mg 0.351mg Baby ruth
Սելեն 2µg 2.5µg Baby ruth
Վիտամին A 110IU 0IU Milky way
Վիտամին A, RAE 31µg 0µg Milky way
Վիտամին E 0.89mg 0.93mg Baby ruth
Վիտամին D 16IU 0IU Milky way
Վիտամին D (D2 + D3) 0.4µg 0µg Milky way
Վիտամին C 0.7mg 0mg Milky way
Վիտամին B1 0.046mg 0.058mg Baby ruth
Վիտամին B2 0.103mg 0.121mg Baby ruth
Վիտամին B3 0.154mg 1.251mg Baby ruth
Վիտամին B5 0.155mg 0.333mg Baby ruth
Վիտամին B6 0.014mg 0.042mg Baby ruth
Folate, total 4µg 12µg Baby ruth
Վիտամին B12 0.18µg 0.06µg Milky way
Վիտամին K 3.6µg 2.3µg Milky way
Խոլեստերին 9mg 0mg Baby ruth
Տրանս ճարպ 0.206g 0.05g Baby ruth
Հագեցած ճարպ 12.016g 12.1g Milky way
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.23g 5.557g Baby ruth
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.26g 2.638g Baby ruth

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Milky way Baby ruth
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10%
Milky way
11%
Baby ruth
Mineral Summary Score
23%
Milky way
31%
Baby ruth

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Milky way
Milky way is lower in Նատրիում (difference - 63mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Milky way
Milky way is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.084g)
Which food is lower in Շաքար?
Baby ruth
Baby ruth is lower in Շաքար (difference - 5.69g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Baby ruth
Baby ruth is lower in Խոլեստերին (difference - 9mg)
Which food is lower in glycemic index?
Baby ruth
Baby ruth is lower in glycemic index (difference - 62)
Which food is richer in minerals?
Baby ruth
Baby ruth is relatively richer in minerals
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Milky way - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168756/nutrients
  2. Baby ruth - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167582/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: