Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Milky way և Caramello սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Milky way vs Caramello infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +85.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +122.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +123.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +175%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -26.9%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 35% 19% 15% 29% 11% 22% 19% 49% 20% 11%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 64% 41% 0% 65% 31% 16% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +85.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +122.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +123.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +175%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -26.9%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +175.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +142.9%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 7% 18% 12% 3% 12% 24% 3% 10% 4% 3% 23% 9% 10%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 19% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +175.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +142.9%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +11.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +54.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +23%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +56.6%
հավասար Ջուր - 6.79
4% 17% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 4.01 գ
Ճարպեր: 17.23 գ
Ածխաջրեր: 71.17 գ
Ջուր: 6.3 գ
Այլ: 1.29 գ
6% 21% 64% 7% 2%
Սպիտակուցներ: 6.19 գ
Ճարպեր: 21.19 գ
Ածխաջրեր: 63.81 գ
Ջուր: 6.79 գ
Այլ: 2.02 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +11.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +54.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +23%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +56.6%
հավասար Ջուր - 6.79

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +137.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +142.3%
հավասար Հագեցած ճարպ - 12.72
83% 15% 2%
Հագեցած ճարպ: 12.016 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.23 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.26 գ
68% 28% 3%
Հագեցած ճարպ: 12.72 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.29 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.63 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +137.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +142.3%
հավասար Հագեցած ճարպ - 12.72

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Milky way Caramello
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Milky way Caramello Opinion
Զուտ ածխաջրեր 70.17g 62.61g Milky way
Սպիտակուցներ 4.01g 6.19g Caramello
Ճարպեր 17.23g 21.19g Caramello
Ածխաջրեր 71.17g 63.81g Milky way
Կալորիականություն 456kcal 462kcal Caramello
Շաքար 59.69g 56.92g Caramello
Բջջանյութ(Fiber) 1g 1.2g Caramello
Կալցիում 115mg 213mg Caramello
Երկաթ 0.49mg 1.09mg Caramello
Մագնեզիում 20mg Milky way
Ֆոսֆոր 67mg 150mg Caramello
Կալիում 124mg 341mg Caramello
Նատրիում 167mg 122mg Caramello
Ցինկ 0.69mg Milky way
Պղինձ 0.147mg Milky way
Մանգան 0.147mg Milky way
Սելեն 2µg Milky way
Վիտամին A 110IU 303IU Caramello
Վիտամին A, RAE 31µg Milky way
Վիտամին E 0.89mg Milky way
Վիտամին D 16IU Milky way
Վիտամին D (D2 + D3) 0.4µg Milky way
Վիտամին C 0.7mg 1.7mg Caramello
Վիտամին B1 0.046mg Milky way
Վիտամին B2 0.103mg Milky way
Վիտամին B3 0.154mg Milky way
Վիտամին B5 0.155mg Milky way
Վիտամին B6 0.014mg Milky way
Folate, total 4µg Milky way
Վիտամին B12 0.18µg Milky way
Choline, total 16.5mg Milky way
Վիտամին K 3.6µg Milky way
Խոլեստերին 9mg 27mg Milky way
Տրանս ճարպ 0.206g Caramello
Հագեցած ճարպ 12.016g 12.72g Milky way
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.23g 5.29g Caramello
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.26g 0.63g Caramello

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Milky way Caramello
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10%
Milky way
2%
Caramello
Mineral Summary Score
23%
Milky way
22%
Caramello

Comparison summary

Which food is lower in Խոլեստերին?
Milky way
Milky way is lower in Խոլեստերին (difference - 18mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Milky way
Milky way is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.704g)
Which food is richer in vitamins?
Milky way
Milky way is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Caramello
Caramello is lower in Շաքար (difference - 2.77g)
Which food is lower in Նատրիում?
Caramello
Caramello is lower in Նատրիում (difference - 45mg)
Which food is lower in glycemic index?
Caramello
Caramello is lower in glycemic index (difference - 62)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Milky way - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168756/nutrients
  2. Caramello - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167975/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: