Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Milky way և Sorghum syrup սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Milky way vs Sorghum syrup infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +19.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +68.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +13.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +17.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +30.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +675.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +400%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +706.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -95.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +940.8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 35% 19% 15% 29% 11% 22% 19% 49% 20% 11%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 45% 143% 72% 24% 89% 2% 12% 44% 200% 10%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +19.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +68.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +13.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +17.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +30.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +675.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +400%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +706.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -95.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +940.8%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +54%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +24.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +117.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +50.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +418.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +4685.7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 7% 18% 12% 3% 12% 24% 3% 10% 4% 3% 23% 9% 10%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 25% 36% 2% 49% 155% 0% 0% 8% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +54%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +24.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +117.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +50.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +418.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +4685.7%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +260.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +86%
հավասար Ածխաջրեր - 74.9
4% 17% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 4.01 գ
Ճարպեր: 17.23 գ
Ածխաջրեր: 71.17 գ
Ջուր: 6.3 գ
Այլ: 1.29 գ
75% 23% 2%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 74.9 գ
Ջուր: 22.7 գ
Այլ: 2.4 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +260.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +86%
հավասար Ածխաջրեր - 74.9

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Milky way Sorghum syrup
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար ok
Rich in vitamins ok
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Milky way Sorghum syrup Opinion
Զուտ ածխաջրեր 70.17g 74.9g Sorghum syrup
Սպիտակուցներ 4.01g 0g Milky way
Ճարպեր 17.23g 0g Milky way
Ածխաջրեր 71.17g 74.9g Sorghum syrup
Կալորիականություն 456kcal 290kcal Milky way
Շաքար 59.69g 74.9g Milky way
Բջջանյութ(Fiber) 1g 0g Milky way
Կալցիում 115mg 150mg Sorghum syrup
Երկաթ 0.49mg 3.8mg Sorghum syrup
Մագնեզիում 20mg 100mg Sorghum syrup
Ֆոսֆոր 67mg 56mg Milky way
Կալիում 124mg 1000mg Sorghum syrup
Նատրիում 167mg 8mg Sorghum syrup
Ցինկ 0.69mg 0.41mg Milky way
Պղինձ 0.147mg 0.13mg Milky way
Մանգան 0.147mg 1.53mg Sorghum syrup
Սելեն 2µg 1.7µg Milky way
Վիտամին A 110IU 0IU Milky way
Վիտամին A, RAE 31µg 0µg Milky way
Վիտամին E 0.89mg 0mg Milky way
Վիտամին D 16IU 0IU Milky way
Վիտամին D (D2 + D3) 0.4µg 0µg Milky way
Վիտամին C 0.7mg 0mg Milky way
Վիտամին B1 0.046mg 0.1mg Sorghum syrup
Վիտամին B2 0.103mg 0.155mg Sorghum syrup
Վիտամին B3 0.154mg 0.1mg Milky way
Վիտամին B5 0.155mg 0.804mg Sorghum syrup
Վիտամին B6 0.014mg 0.67mg Sorghum syrup
Folate, total 4µg 0µg Milky way
Վիտամին B12 0.18µg 0µg Milky way
Choline, total 16.5mg 13.3mg Milky way
Վիտամին K 3.6µg 0µg Milky way
Խոլեստերին 9mg 0mg Sorghum syrup
Տրանս ճարպ 0.206g Sorghum syrup
Հագեցած ճարպ 12.016g 0g Sorghum syrup
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.23g 0g Milky way
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.26g 0g Milky way

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Milky way Sorghum syrup
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10%
Milky way
21%
Sorghum syrup
Mineral Summary Score
23%
Milky way
64%
Sorghum syrup

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is lower in Նատրիում (difference - 159mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is lower in Խոլեստերին (difference - 9mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 12.016g)
Which food is lower in glycemic index?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is lower in glycemic index (difference - 62)
Which food is lower in Շաքար?
Milky way
Milky way is lower in Շաքար (difference - 15.21g)
Which food is richer in vitamins?
Milky way
Milky way is relatively richer in vitamins
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Milky way - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168756/nutrients
  2. Sorghum syrup - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169662/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: