Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Mounds candy bar և Chunky bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Mounds candy bar vs Chunky bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +132.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +376.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -73.8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7% 79% 40% 39% 29% 19% 30% 134% 124% 36%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 30% 34% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +132.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +376.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -73.8%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 4% 0% 2% 13% 14% 6% 15% 21% 5% 0% 7% 4%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +212.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +63%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +81%
հավասար Ճարպեր - 27.5
հավասար Ածխաջրեր - 60
5% 27% 59% 9%
Սպիտակուցներ: 4.6 գ
Ճարպեր: 26.6 գ
Ածխաջրեր: 58.59 գ
Ջուր: 9.05 գ
Այլ: 1.16 գ
8% 28% 60% 3% 2%
Սպիտակուցներ: 7.5 գ
Ճարպեր: 27.5 գ
Ածխաջրեր: 60 գ
Ջուր: 2.9 գ
Այլ: 2.1 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +212.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +63%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +81%
հավասար Ճարպեր - 27.5
հավասար Ածխաջրեր - 60

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -39.3%
97% 2%
Հագեցած ճարպ: 20.58 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.39 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.14 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 12.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -39.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Mounds candy bar Chunky bar
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Mounds candy bar Chunky bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 54.89g 57.5g Chunky bar
Սպիտակուցներ 4.6g 7.5g Chunky bar
Ճարպեր 26.6g 27.5g Chunky bar
Ածխաջրեր 58.59g 60g Chunky bar
Կալորիականություն 486kcal 475kcal Mounds candy bar
Շաքար 46.19g 52.5g Mounds candy bar
Բջջանյութ(Fiber) 3.7g 2.5g Mounds candy bar
Կալցիում 21mg 100mg Chunky bar
Երկաթ 2.09mg 0.9mg Mounds candy bar
Մագնեզիում 55mg Mounds candy bar
Ֆոսֆոր 91mg Mounds candy bar
Կալիում 321mg Mounds candy bar
Նատրիում 145mg 38mg Chunky bar
Ցինկ 1.1mg Mounds candy bar
Պղինձ 0.4mg Mounds candy bar
Մանգան 0.948mg Mounds candy bar
Սելեն 6.6µg Mounds candy bar
Վիտամին E 0.19mg Mounds candy bar
Վիտամին C 0.4mg 0mg Mounds candy bar
Վիտամին B1 0.049mg Mounds candy bar
Վիտամին B2 0.058mg Mounds candy bar
Վիտամին B3 0.277mg Mounds candy bar
Վիտամին B5 0.245mg Mounds candy bar
Վիտամին B6 0.09mg Mounds candy bar
Folate, total 6µg Mounds candy bar
Choline, total 11.8mg Mounds candy bar
Վիտամին K 1.6µg Mounds candy bar
Խոլեստերին 2mg 10mg Mounds candy bar
Տրանս ճարպ 0.16g Mounds candy bar
Հագեցած ճարպ 20.58g 12.5g Chunky bar
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.39g Mounds candy bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.14g Mounds candy bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Mounds candy bar Chunky bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
7%
Mounds candy bar
0%
Chunky bar
Mineral Summary Score
53%
Mounds candy bar
7%
Chunky bar

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Շաքար (difference - 6.31g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Խոլեստերին (difference - 8mg)
Which food is richer in minerals?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Chunky bar
Chunky bar is lower in Նատրիում (difference - 107mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Chunky bar
Chunky bar is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 8.08g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Mounds candy bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168759/nutrients
  2. Chunky bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167586/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: