Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Mounds candy bar և M&Ms Peanut սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Mounds candy bar vs M&Ms Peanut infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +80.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +42.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +61%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +385.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +25.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +108.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -65.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +60%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +26.3%
հավասար Կալիում - 347
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7% 79% 40% 39% 29% 19% 30% 134% 124% 36%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 44% 50% 82% 31% 7% 48% 169% 87% 23%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +80.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +42.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +61%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +385.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +25.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +108.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -65.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +60%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +26.3%
հավասար Կալիում - 347

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +1400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +28.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +82.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1113.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +155.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +816.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +216.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +87.5%
հավասար Վիտամին B6 - 0.09
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 4% 0% 2% 13% 14% 6% 15% 21% 5% 0% 7% 4%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 57% 0% 0% 16% 25% 64% 38% 21% 42% 40% 21% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +1400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +28.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +82.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1113.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +155.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +816.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +216.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +87.5%
հավասար Վիտամին B6 - 0.09

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +264.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +108%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +15.5%
հավասար Ճարպեր - 26.13
հավասար Ածխաջրեր - 60.48
5% 27% 59% 9%
Սպիտակուցներ: 4.6 գ
Ճարպեր: 26.6 գ
Ածխաջրեր: 58.59 գ
Ջուր: 9.05 գ
Այլ: 1.16 գ
10% 26% 60% 2%
Սպիտակուցներ: 9.57 գ
Ճարպեր: 26.13 գ
Ածխաջրեր: 60.48 գ
Ջուր: 2.48 գ
Այլ: 1.34 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +264.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +108%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +15.5%
հավասար Ճարպեր - 26.13
հավասար Ածխաջրեր - 60.48

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -50.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1973.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +2368.6%
97% 2%
Հագեցած ճարպ: 20.58 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.39 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.14 գ
47% 37% 16%
Հագեցած ճարպ: 10.169 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.086 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 3.456 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -50.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1973.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +2368.6%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Mounds candy bar M&Ms Peanut
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Mounds candy bar M&Ms Peanut Opinion
Զուտ ածխաջրեր 54.89g 56.78g M&Ms Peanut
Սպիտակուցներ 4.6g 9.57g M&Ms Peanut
Ճարպեր 26.6g 26.13g Mounds candy bar
Ածխաջրեր 58.59g 60.48g M&Ms Peanut
Կալորիականություն 486kcal 515kcal M&Ms Peanut
Շաքար 46.19g 50.75g Mounds candy bar
Բջջանյութ(Fiber) 3.7g 3.7g
Կալցիում 21mg 102mg M&Ms Peanut
Երկաթ 2.09mg 1.16mg Mounds candy bar
Մագնեզիում 55mg 69mg M&Ms Peanut
Ֆոսֆոր 91mg 190mg M&Ms Peanut
Կալիում 321mg 347mg M&Ms Peanut
Նատրիում 145mg 50mg M&Ms Peanut
Ցինկ 1.1mg 1.76mg M&Ms Peanut
Պղինձ 0.4mg 0.505mg M&Ms Peanut
Մանգան 0.948mg 0.664mg Mounds candy bar
Սելեն 6.6µg 4.1µg Mounds candy bar
Վիտամին A 0IU 74IU M&Ms Peanut
Վիտամին A, RAE 0µg 22µg M&Ms Peanut
Վիտամին E 0.19mg 2.85mg M&Ms Peanut
Վիտամին C 0.4mg 0mg Mounds candy bar
Վիտամին B1 0.049mg 0.063mg M&Ms Peanut
Վիտամին B2 0.058mg 0.106mg M&Ms Peanut
Վիտամին B3 0.277mg 3.362mg M&Ms Peanut
Վիտամին B5 0.245mg 0.627mg M&Ms Peanut
Վիտամին B6 0.09mg 0.09mg
Folate, total 6µg 55µg M&Ms Peanut
Վիտամին B12 0µg 0.32µg M&Ms Peanut
Choline, total 11.8mg 37.3mg M&Ms Peanut
Վիտամին K 1.6µg 3µg M&Ms Peanut
Խոլեստերին 2mg 8mg Mounds candy bar
Տրանս ճարպ 0.328g Mounds candy bar
Հագեցած ճարպ 20.58g 10.169g M&Ms Peanut
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.39g 8.086g M&Ms Peanut
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.14g 3.456g M&Ms Peanut

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Mounds candy bar M&Ms Peanut
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
7%
Mounds candy bar
26%
M&Ms Peanut
Mineral Summary Score
53%
Mounds candy bar
57%
M&Ms Peanut

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Շաքար (difference - 4.56g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in glycemic index?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in glycemic index (difference - 33)
Which food is lower in Նատրիում?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is lower in Նատրիում (difference - 95mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 10.411g)
Which food is richer in vitamins?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is relatively richer in vitamins
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Mounds candy bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168759/nutrients
  2. M&Ms Peanut - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169582/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: