Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Mounds candy bar և Milky way սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Mounds candy bar vs Milky way infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +326.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +175%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +35.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +158.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -13.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +59.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +172.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +544.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +230%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +447.6%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7% 79% 40% 39% 29% 19% 30% 134% 124% 36%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 35% 19% 15% 29% 11% 22% 19% 49% 20% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +326.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +175%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +35.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +158.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -13.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +59.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +172.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +544.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +230%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +447.6%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +79.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +58.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +542.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +50%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +368.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +75%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +77.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +39.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +125%
հավասար Վիտամին B1 - 0.046
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 4% 0% 2% 13% 14% 6% 15% 21% 5% 0% 7% 4%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 7% 18% 12% 3% 12% 24% 3% 10% 4% 3% 23% 9% 10%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +79.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +58.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +542.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +50%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +368.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +75%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +77.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +39.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +125%
հավասար Վիտամին B1 - 0.046

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +14.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +54.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +43.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +21.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +11.2%
5% 27% 59% 9%
Սպիտակուցներ: 4.6 գ
Ճարպեր: 26.6 գ
Ածխաջրեր: 58.59 գ
Ջուր: 9.05 գ
Այլ: 1.16 գ
4% 17% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 4.01 գ
Ճարպեր: 17.23 գ
Ածխաջրեր: 71.17 գ
Ջուր: 6.3 գ
Այլ: 1.29 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +14.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +54.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +43.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +21.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +11.2%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -41.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +471.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +85.7%
97% 2%
Հագեցած ճարպ: 20.58 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.39 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.14 գ
83% 15% 2%
Հագեցած ճարպ: 12.016 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.23 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.26 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -41.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +471.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +85.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Mounds candy bar Milky way
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Mounds candy bar Milky way Opinion
Զուտ ածխաջրեր 54.89g 70.17g Milky way
Սպիտակուցներ 4.6g 4.01g Mounds candy bar
Ճարպեր 26.6g 17.23g Mounds candy bar
Ածխաջրեր 58.59g 71.17g Milky way
Կալորիականություն 486kcal 456kcal Mounds candy bar
Շաքար 46.19g 59.69g Mounds candy bar
Բջջանյութ(Fiber) 3.7g 1g Mounds candy bar
Կալցիում 21mg 115mg Milky way
Երկաթ 2.09mg 0.49mg Mounds candy bar
Մագնեզիում 55mg 20mg Mounds candy bar
Ֆոսֆոր 91mg 67mg Mounds candy bar
Կալիում 321mg 124mg Mounds candy bar
Նատրիում 145mg 167mg Mounds candy bar
Ցինկ 1.1mg 0.69mg Mounds candy bar
Պղինձ 0.4mg 0.147mg Mounds candy bar
Մանգան 0.948mg 0.147mg Mounds candy bar
Սելեն 6.6µg 2µg Mounds candy bar
Վիտամին A 0IU 110IU Milky way
Վիտամին A, RAE 0µg 31µg Milky way
Վիտամին E 0.19mg 0.89mg Milky way
Վիտամին D 0IU 16IU Milky way
Վիտամին D (D2 + D3) 0µg 0.4µg Milky way
Վիտամին C 0.4mg 0.7mg Milky way
Վիտամին B1 0.049mg 0.046mg Mounds candy bar
Վիտամին B2 0.058mg 0.103mg Milky way
Վիտամին B3 0.277mg 0.154mg Mounds candy bar
Վիտամին B5 0.245mg 0.155mg Mounds candy bar
Վիտամին B6 0.09mg 0.014mg Mounds candy bar
Folate, total 6µg 4µg Mounds candy bar
Վիտամին B12 0µg 0.18µg Milky way
Choline, total 11.8mg 16.5mg Milky way
Վիտամին K 1.6µg 3.6µg Milky way
Խոլեստերին 2mg 9mg Mounds candy bar
Տրանս ճարպ 0.206g Mounds candy bar
Հագեցած ճարպ 20.58g 12.016g Milky way
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.39g 2.23g Milky way
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.14g 0.26g Milky way

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Mounds candy bar Milky way
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
7%
Mounds candy bar
10%
Milky way
Mineral Summary Score
53%
Mounds candy bar
23%
Milky way

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Շաքար (difference - 13.5g)
Which food is lower in Նատրիում?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Նատրիում (difference - 22mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Խոլեստերին (difference - 7mg)
Which food is lower in glycemic index?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in glycemic index (difference - 62)
Which food is richer in minerals?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is relatively richer in minerals
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Milky way
Milky way is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 8.564g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Mounds candy bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168759/nutrients
  2. Milky way - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168756/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: