Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Mounds candy bar և Sorghum syrup սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Mounds candy bar vs Sorghum syrup infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +62.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +168.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +207.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +288.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +614.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +81.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +81.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +211.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -94.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +61.4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7% 79% 40% 39% 29% 19% 30% 134% 124% 36%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 45% 143% 72% 24% 89% 2% 12% 44% 200% 10%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +62.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +168.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +207.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +288.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +614.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +81.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +81.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +211.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -94.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +61.4%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +177%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +104.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +167.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +228.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +644.4%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +12.7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 4% 0% 2% 13% 14% 6% 15% 21% 5% 0% 7% 4%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 25% 36% 2% 49% 155% 0% 0% 8% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +177%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +104.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +167.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +228.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +644.4%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +12.7%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +27.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +150.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +106.9%
5% 27% 59% 9%
Սպիտակուցներ: 4.6 գ
Ճարպեր: 26.6 գ
Ածխաջրեր: 58.59 գ
Ջուր: 9.05 գ
Այլ: 1.16 գ
75% 23% 2%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 74.9 գ
Ջուր: 22.7 գ
Այլ: 2.4 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +27.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +150.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +106.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Mounds candy bar Sorghum syrup
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Mounds candy bar Sorghum syrup Opinion
Զուտ ածխաջրեր 54.89g 74.9g Sorghum syrup
Սպիտակուցներ 4.6g 0g Mounds candy bar
Ճարպեր 26.6g 0g Mounds candy bar
Ածխաջրեր 58.59g 74.9g Sorghum syrup
Կալորիականություն 486kcal 290kcal Mounds candy bar
Շաքար 46.19g 74.9g Mounds candy bar
Բջջանյութ(Fiber) 3.7g 0g Mounds candy bar
Կալցիում 21mg 150mg Sorghum syrup
Երկաթ 2.09mg 3.8mg Sorghum syrup
Մագնեզիում 55mg 100mg Sorghum syrup
Ֆոսֆոր 91mg 56mg Mounds candy bar
Կալիում 321mg 1000mg Sorghum syrup
Նատրիում 145mg 8mg Sorghum syrup
Ցինկ 1.1mg 0.41mg Mounds candy bar
Պղինձ 0.4mg 0.13mg Mounds candy bar
Մանգան 0.948mg 1.53mg Sorghum syrup
Սելեն 6.6µg 1.7µg Mounds candy bar
Վիտամին E 0.19mg 0mg Mounds candy bar
Վիտամին C 0.4mg 0mg Mounds candy bar
Վիտամին B1 0.049mg 0.1mg Sorghum syrup
Վիտամին B2 0.058mg 0.155mg Sorghum syrup
Վիտամին B3 0.277mg 0.1mg Mounds candy bar
Վիտամին B5 0.245mg 0.804mg Sorghum syrup
Վիտամին B6 0.09mg 0.67mg Sorghum syrup
Folate, total 6µg 0µg Mounds candy bar
Choline, total 11.8mg 13.3mg Sorghum syrup
Վիտամին K 1.6µg 0µg Mounds candy bar
Խոլեստերին 2mg 0mg Sorghum syrup
Հագեցած ճարպ 20.58g 0g Sorghum syrup
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.39g 0g Mounds candy bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.14g 0g Mounds candy bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Mounds candy bar Sorghum syrup
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
7%
Mounds candy bar
21%
Sorghum syrup
Mineral Summary Score
53%
Mounds candy bar
64%
Sorghum syrup

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is lower in Նատրիում (difference - 137mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 20.58g)
Which food is lower in Շաքար?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Շաքար (difference - 28.71g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Mounds candy bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168759/nutrients
  2. Sorghum syrup - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169662/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: