Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Mr. Goodbar և Almond joy սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Mr. Goodbar vs Almond joy infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +71.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +45.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +55.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -71.1%
հավասար Երկաթ - 1.27
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 33% 53% 34% 70% 35% 6% 26% 57% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 20% 48% 0% 48% 23% 19% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +71.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +45.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +55.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -71.1%
հավասար Երկաթ - 1.27

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +197.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +28.6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8% 64% 0% 3% 35% 33% 65% 26% 17% 29% 42% 26% 10%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +197.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +28.6%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +147.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +23.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +44.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1722.2%
հավասար Ածխաջրեր - 59.51
10% 33% 54% 2%
Սպիտակուցներ: 10.22 գ
Ճարպեր: 33.21 գ
Ածխաջրեր: 54.34 գ
Ջուր: 0.45 գ
Այլ: 1.78 գ
4% 27% 60% 8%
Սպիտակուցներ: 4.13 գ
Ճարպեր: 26.93 գ
Ածխաջրեր: 59.51 գ
Ջուր: 8.2 գ
Այլ: 1.23 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +147.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +23.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +44.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1722.2%
հավասար Ածխաջրեր - 59.51

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -19.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +56%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +270%
53% 31% 16%
Հագեցած ճարպ: 14.13 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.203 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.366 գ
73% 22% 5%
Հագեցած ճարպ: 17.59 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.26 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.18 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -19.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +56%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +270%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Mr. Goodbar Almond joy
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Mr. Goodbar Almond joy Opinion
Զուտ ածխաջրեր 50.54g 54.51g Almond joy
Սպիտակուցներ 10.22g 4.13g Mr. Goodbar
Ճարպեր 33.21g 26.93g Mr. Goodbar
Ածխաջրեր 54.34g 59.51g Almond joy
Կալորիականություն 538kcal 479kcal Mr. Goodbar
Շաքար 47.22g 48.34g Mr. Goodbar
Բջջանյութ(Fiber) 3.8g 5g Almond joy
Կալցիում 110mg 64mg Mr. Goodbar
Երկաթ 1.39mg 1.27mg Mr. Goodbar
Մագնեզիում 47mg Mr. Goodbar
Ֆոսֆոր 163mg 112mg Mr. Goodbar
Կալիում 394mg 254mg Mr. Goodbar
Նատրիում 41mg 142mg Mr. Goodbar
Ցինկ 0.93mg Mr. Goodbar
Պղինձ 0.17mg Mr. Goodbar
Վիտամին A 125IU 42IU Mr. Goodbar
Վիտամին A, RAE 35µg Mr. Goodbar
Վիտամին E 3.17mg Mr. Goodbar
Վիտամին C 0.9mg 0.7mg Mr. Goodbar
Վիտամին B1 0.14mg Mr. Goodbar
Վիտամին B2 0.14mg Mr. Goodbar
Վիտամին B3 3.44mg Mr. Goodbar
Վիտամին B5 0.42mg Mr. Goodbar
Վիտամին B6 0.07mg Mr. Goodbar
Folate, total 38µg Mr. Goodbar
Վիտամին B12 0.33µg Mr. Goodbar
Choline, total 47.4mg Mr. Goodbar
Վիտամին K 3.6µg Mr. Goodbar
Խոլեստերին 10mg 4mg Almond joy
Հագեցած ճարպ 14.13g 17.59g Mr. Goodbar
Մոնոչհագեցած ճարպ 8.203g 5.26g Mr. Goodbar
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.366g 1.18g Mr. Goodbar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Mr. Goodbar Almond joy
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
27%
Mr. Goodbar
0%
Almond joy
Mineral Summary Score
31%
Mr. Goodbar
16%
Almond joy

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is lower in Շաքար (difference - 1.12g)
Which food is lower in Նատրիում?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is lower in Նատրիում (difference - 101mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 3.46g)
Which food is richer in minerals?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Խոլեստերին?
Almond joy
Almond joy is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Mr. Goodbar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168760/nutrients
  2. Almond joy - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167562/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: