Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Mr. Goodbar և Mounds candy bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Mr. Goodbar vs Mounds candy bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +423.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +79.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +22.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -71.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +50.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +17%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +18.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +135.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 33% 53% 34% 70% 35% 6% 26% 57% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7% 79% 40% 39% 29% 19% 30% 134% 124% 36%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +423.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +79.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +22.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -71.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +50.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +17%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +18.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +135.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +1568.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +125%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +185.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +141.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1141.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +71.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +533.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +301.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +125%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +28.6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8% 64% 0% 3% 35% 33% 65% 26% 17% 29% 42% 26% 10%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 4% 0% 2% 13% 14% 6% 15% 21% 5% 0% 7% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +1568.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +125%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +185.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +141.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1141.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +71.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +533.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +301.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +125%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +28.6%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +122.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +24.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +53.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1911.1%
հավասար Ածխաջրեր - 58.59
10% 33% 54% 2%
Սպիտակուցներ: 10.22 գ
Ճարպեր: 33.21 գ
Ածխաջրեր: 54.34 գ
Ջուր: 0.45 գ
Այլ: 1.78 գ
5% 27% 59% 9%
Սպիտակուցներ: 4.6 գ
Ճարպեր: 26.6 գ
Ածխաջրեր: 58.59 գ
Ջուր: 9.05 գ
Այլ: 1.16 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +122.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +24.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +53.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1911.1%
հավասար Ածխաջրեր - 58.59

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -31.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +2003.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +3018.6%
53% 31% 16%
Հագեցած ճարպ: 14.13 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.203 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.366 գ
97% 2%
Հագեցած ճարպ: 20.58 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.39 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.14 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -31.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +2003.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +3018.6%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Mr. Goodbar Mounds candy bar
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Mr. Goodbar Mounds candy bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 50.54g 54.89g Mounds candy bar
Սպիտակուցներ 10.22g 4.6g Mr. Goodbar
Ճարպեր 33.21g 26.6g Mr. Goodbar
Ածխաջրեր 54.34g 58.59g Mounds candy bar
Կալորիականություն 538kcal 486kcal Mr. Goodbar
Շաքար 47.22g 46.19g Mounds candy bar
Բջջանյութ(Fiber) 3.8g 3.7g Mr. Goodbar
Կալցիում 110mg 21mg Mr. Goodbar
Երկաթ 1.39mg 2.09mg Mounds candy bar
Մագնեզիում 47mg 55mg Mounds candy bar
Ֆոսֆոր 163mg 91mg Mr. Goodbar
Կալիում 394mg 321mg Mr. Goodbar
Նատրիում 41mg 145mg Mr. Goodbar
Ցինկ 0.93mg 1.1mg Mounds candy bar
Պղինձ 0.17mg 0.4mg Mounds candy bar
Մանգան 0mg 0.948mg Mounds candy bar
Սելեն 0µg 6.6µg Mounds candy bar
Վիտամին A 125IU 0IU Mr. Goodbar
Վիտամին A, RAE 35µg 0µg Mr. Goodbar
Վիտամին E 3.17mg 0.19mg Mr. Goodbar
Վիտամին C 0.9mg 0.4mg Mr. Goodbar
Վիտամին B1 0.14mg 0.049mg Mr. Goodbar
Վիտամին B2 0.14mg 0.058mg Mr. Goodbar
Վիտամին B3 3.44mg 0.277mg Mr. Goodbar
Վիտամին B5 0.42mg 0.245mg Mr. Goodbar
Վիտամին B6 0.07mg 0.09mg Mounds candy bar
Folate, total 38µg 6µg Mr. Goodbar
Վիտամին B12 0.33µg 0µg Mr. Goodbar
Choline, total 47.4mg 11.8mg Mr. Goodbar
Վիտամին K 3.6µg 1.6µg Mr. Goodbar
Խոլեստերին 10mg 2mg Mounds candy bar
Հագեցած ճարպ 14.13g 20.58g Mr. Goodbar
Մոնոչհագեցած ճարպ 8.203g 0.39g Mr. Goodbar
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.366g 0.14g Mr. Goodbar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Mr. Goodbar Mounds candy bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
27%
Mr. Goodbar
7%
Mounds candy bar
Mineral Summary Score
31%
Mr. Goodbar
53%
Mounds candy bar

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is lower in Նատրիում (difference - 104mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 6.45g)
Which food is richer in vitamins?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Շաքար (difference - 1.03g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Խոլեստերին (difference - 8mg)
Which food is richer in minerals?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Mr. Goodbar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168760/nutrients
  2. Mounds candy bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168759/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: