Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Mr. Goodbar և M&Ms Peanut սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Mr. Goodbar vs M&Ms Peanut infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +19.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +13.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -18%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +46.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +16.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +89.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +197.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
հավասար Կալցիում - 102
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 33% 53% 34% 70% 35% 6% 26% 57% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 44% 50% 82% 31% 7% 48% 169% 87% 23%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +19.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +13.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -18%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +46.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +16.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +89.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +197.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
հավասար Կալցիում - 102

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +68.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +11.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +122.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +32.1%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +27.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +20%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +49.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +28.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +44.7%
հավասար Վիտամին B3 - 3.362
հավասար Վիտամին B12 - 0.32
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8% 64% 0% 3% 35% 33% 65% 26% 17% 29% 42% 26% 10%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 57% 0% 0% 16% 25% 64% 38% 21% 42% 40% 21% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +68.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +11.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +122.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +32.1%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +27.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +20%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +49.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +28.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +44.7%
հավասար Վիտամին B3 - 3.362
հավասար Վիտամին B12 - 0.32

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +27.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +32.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +11.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +451.1%
հավասար Սպիտակուցներ - 9.57
10% 33% 54% 2%
Սպիտակուցներ: 10.22 գ
Ճարպեր: 33.21 գ
Ածխաջրեր: 54.34 գ
Ջուր: 0.45 գ
Այլ: 1.78 գ
10% 26% 60% 2%
Սպիտակուցներ: 9.57 գ
Ճարպեր: 26.13 գ
Ածխաջրեր: 60.48 գ
Ջուր: 2.48 գ
Այլ: 1.34 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +27.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +32.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +11.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +451.1%
հավասար Սպիտակուցներ - 9.57

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +26.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -28%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 8.086
53% 31% 16%
Հագեցած ճարպ: 14.13 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.203 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.366 գ
47% 37% 16%
Հագեցած ճարպ: 10.169 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.086 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 3.456 գ
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +26.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -28%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 8.086

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Mr. Goodbar M&Ms Peanut
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Mr. Goodbar M&Ms Peanut Opinion
Զուտ ածխաջրեր 50.54g 56.78g M&Ms Peanut
Սպիտակուցներ 10.22g 9.57g Mr. Goodbar
Ճարպեր 33.21g 26.13g Mr. Goodbar
Ածխաջրեր 54.34g 60.48g M&Ms Peanut
Կալորիականություն 538kcal 515kcal Mr. Goodbar
Շաքար 47.22g 50.75g Mr. Goodbar
Բջջանյութ(Fiber) 3.8g 3.7g Mr. Goodbar
Կալցիում 110mg 102mg Mr. Goodbar
Երկաթ 1.39mg 1.16mg Mr. Goodbar
Մագնեզիում 47mg 69mg M&Ms Peanut
Ֆոսֆոր 163mg 190mg M&Ms Peanut
Կալիում 394mg 347mg Mr. Goodbar
Նատրիում 41mg 50mg Mr. Goodbar
Ցինկ 0.93mg 1.76mg M&Ms Peanut
Պղինձ 0.17mg 0.505mg M&Ms Peanut
Մանգան 0mg 0.664mg M&Ms Peanut
Սելեն 0µg 4.1µg M&Ms Peanut
Վիտամին A 125IU 74IU Mr. Goodbar
Վիտամին A, RAE 35µg 22µg Mr. Goodbar
Վիտամին E 3.17mg 2.85mg Mr. Goodbar
Վիտամին C 0.9mg 0mg Mr. Goodbar
Վիտամին B1 0.14mg 0.063mg Mr. Goodbar
Վիտամին B2 0.14mg 0.106mg Mr. Goodbar
Վիտամին B3 3.44mg 3.362mg Mr. Goodbar
Վիտամին B5 0.42mg 0.627mg M&Ms Peanut
Վիտամին B6 0.07mg 0.09mg M&Ms Peanut
Folate, total 38µg 55µg M&Ms Peanut
Վիտամին B12 0.33µg 0.32µg Mr. Goodbar
Choline, total 47.4mg 37.3mg Mr. Goodbar
Վիտամին K 3.6µg 3µg Mr. Goodbar
Խոլեստերին 10mg 8mg M&Ms Peanut
Տրանս ճարպ 0.328g Mr. Goodbar
Հագեցած ճարպ 14.13g 10.169g M&Ms Peanut
Մոնոչհագեցած ճարպ 8.203g 8.086g Mr. Goodbar
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.366g 3.456g Mr. Goodbar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Mr. Goodbar M&Ms Peanut
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
27%
Mr. Goodbar
26%
M&Ms Peanut
Mineral Summary Score
31%
Mr. Goodbar
57%
M&Ms Peanut

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is lower in Շաքար (difference - 3.53g)
Which food is lower in Նատրիում?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is lower in Նատրիում (difference - 9mg)
Which food is lower in glycemic index?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is lower in glycemic index (difference - 33)
Which food is richer in vitamins?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Խոլեստերին?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 3.961g)
Which food is richer in minerals?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is relatively richer in minerals
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Mr. Goodbar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168760/nutrients
  2. M&Ms Peanut - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169582/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: