Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Mr. Goodbar և Skor bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Mr. Goodbar vs Skor bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +266.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +143.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +370%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +167.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +157.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -87.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +447.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +325%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 33% 53% 34% 70% 35% 6% 26% 57% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 22% 8% 27% 14% 42% 5% 14% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +266.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +143.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +370%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +167.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +157.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -87.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +447.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +325%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +446.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +80%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +600%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +40%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2546.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +950%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +218.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1800%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +57.1%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +1429%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +63.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +138.9%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8% 64% 0% 3% 35% 33% 65% 26% 17% 29% 42% 26% 10%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 13% 12% 3% 2% 5% 24% 3% 3% 6% 2% 27% 2% 22%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +446.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +80%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +600%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +40%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2546.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +950%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +218.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1800%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +57.1%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +1429%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +63.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +138.9%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +226.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +48.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +17.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +248.9%
հավասար Ճարպեր - 30.37
10% 33% 54% 2%
Սպիտակուցներ: 10.22 գ
Ճարպեր: 33.21 գ
Ածխաջրեր: 54.34 գ
Ջուր: 0.45 գ
Այլ: 1.78 գ
3% 30% 64%
Սպիտակուցներ: 3.13 գ
Ճարպեր: 30.37 գ
Ածխաջրեր: 63.73 գ
Ջուր: 1.57 գ
Այլ: 1.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +226.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +48.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +17.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +248.9%
հավասար Ճարպեր - 30.37

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -24.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +266.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +18.4%
53% 31% 16%
Հագեցած ճարպ: 14.13 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.203 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.366 գ
63% 33% 4%
Հագեցած ճարպ: 18.78 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 9.714 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.191 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -24.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +266.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +18.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Mr. Goodbar Skor bar
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Mr. Goodbar Skor bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 50.54g 62.43g Skor bar
Սպիտակուցներ 10.22g 3.13g Mr. Goodbar
Ճարպեր 33.21g 30.37g Mr. Goodbar
Ածխաջրեր 54.34g 63.73g Skor bar
Կալորիականություն 538kcal 541kcal Skor bar
Շաքար 47.22g 59.89g Mr. Goodbar
Բջջանյութ(Fiber) 3.8g 1.3g Mr. Goodbar
Կալցիում 110mg 30mg Mr. Goodbar
Երկաթ 1.39mg 0.57mg Mr. Goodbar
Մագնեզիում 47mg 10mg Mr. Goodbar
Ֆոսֆոր 163mg 61mg Mr. Goodbar
Կալիում 394mg 153mg Mr. Goodbar
Նատրիում 41mg 317mg Mr. Goodbar
Ցինկ 0.93mg 0.17mg Mr. Goodbar
Պղինձ 0.17mg 0.04mg Mr. Goodbar
Վիտամին A 125IU 204IU Skor bar
Վիտամին A, RAE 35µg 61µg Skor bar
Վիտամին E 3.17mg 0.58mg Mr. Goodbar
Վիտամին D 0IU 3IU Skor bar
Վիտամին D (D2 + D3) 0µg 0.1µg Skor bar
Վիտամին C 0.9mg 0.5mg Mr. Goodbar
Վիտամին B1 0.14mg 0.02mg Mr. Goodbar
Վիտամին B2 0.14mg 0.1mg Mr. Goodbar
Վիտամին B3 3.44mg 0.13mg Mr. Goodbar
Վիտամին B5 0.42mg 0.04mg Mr. Goodbar
Վիտամին B6 0.07mg 0.022mg Mr. Goodbar
Folate, total 38µg 2µg Mr. Goodbar
Վիտամին B12 0.33µg 0.21µg Mr. Goodbar
Choline, total 47.4mg 3.1mg Mr. Goodbar
Վիտամին K 3.6µg 8.6µg Skor bar
Խոլեստերին 10mg 53mg Mr. Goodbar
Հագեցած ճարպ 14.13g 18.78g Mr. Goodbar
Մոնոչհագեցած ճարպ 8.203g 9.714g Skor bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.366g 1.191g Mr. Goodbar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Mr. Goodbar Skor bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
27%
Mr. Goodbar
9%
Skor bar
Mineral Summary Score
31%
Mr. Goodbar
14%
Skor bar

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is lower in Շաքար (difference - 12.67g)
Which food is lower in Նատրիում?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is lower in Նատրիում (difference - 276mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is lower in Խոլեստերին (difference - 43mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 4.65g)
Which food is richer in minerals?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Mr. Goodbar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168760/nutrients
  2. Skor bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168757/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: