Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Mr. Goodbar և Gumdrop սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Mr. Goodbar vs Gumdrop infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +3566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +247.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +4600%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +16200%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +7780%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1316.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
հավասար Նատրիում - 44
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 33% 53% 34% 70% 35% 6% 26% 57% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 15% 1% 1% 1% 6% 0% 4% 2% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +3566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +247.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +4600%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +16200%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +7780%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1316.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
հավասար Նատրիում - 44

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +2233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +976.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +34300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +3400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1300%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8% 64% 0% 3% 35% 33% 65% 26% 17% 29% 42% 26% 10%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 2% 3% 1% 1% 2% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +2233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +976.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +34300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +3400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1300%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +1680%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +82%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +122.2%
10% 33% 54% 2%
Սպիտակուցներ: 10.22 գ
Ճարպեր: 33.21 գ
Ածխաջրեր: 54.34 գ
Ջուր: 0.45 գ
Այլ: 1.78 գ
99%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 98.9 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.1 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +1680%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +82%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +122.2%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Mr. Goodbar Gumdrop
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Mr. Goodbar Gumdrop Opinion
Զուտ ածխաջրեր 50.54g 98.8g Gumdrop
Սպիտակուցներ 10.22g 0g Mr. Goodbar
Ճարպեր 33.21g 0g Mr. Goodbar
Ածխաջրեր 54.34g 98.9g Gumdrop
Կալորիականություն 538kcal 396kcal Mr. Goodbar
Շաքար 47.22g 58.97g Mr. Goodbar
Բջջանյութ(Fiber) 3.8g 0.1g Mr. Goodbar
Կալցիում 110mg 3mg Mr. Goodbar
Երկաթ 1.39mg 0.4mg Mr. Goodbar
Մագնեզիում 47mg 1mg Mr. Goodbar
Ֆոսֆոր 163mg 1mg Mr. Goodbar
Կալիում 394mg 5mg Mr. Goodbar
Նատրիում 41mg 44mg Mr. Goodbar
Ցինկ 0.93mg 0mg Mr. Goodbar
Պղինձ 0.17mg 0.012mg Mr. Goodbar
Մանգան 0mg 0.01mg Gumdrop
Սելեն 0µg 0.8µg Gumdrop
Վիտամին A 125IU 0IU Mr. Goodbar
Վիտամին A, RAE 35µg 0µg Mr. Goodbar
Վիտամին E 3.17mg 0mg Mr. Goodbar
Վիտամին C 0.9mg 0mg Mr. Goodbar
Վիտամին B1 0.14mg 0.006mg Mr. Goodbar
Վիտամին B2 0.14mg 0.013mg Mr. Goodbar
Վիտամին B3 3.44mg 0.01mg Mr. Goodbar
Վիտամին B5 0.42mg 0.012mg Mr. Goodbar
Վիտամին B6 0.07mg 0.005mg Mr. Goodbar
Folate, total 38µg 0µg Mr. Goodbar
Վիտամին B12 0.33µg 0µg Mr. Goodbar
Choline, total 47.4mg 0mg Mr. Goodbar
Վիտամին K 3.6µg 0µg Mr. Goodbar
Խոլեստերին 10mg 0mg Gumdrop
Հագեցած ճարպ 14.13g 0g Gumdrop
Մոնոչհագեցած ճարպ 8.203g 0g Mr. Goodbar
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.366g 0g Mr. Goodbar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Mr. Goodbar Gumdrop
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
27%
Mr. Goodbar
1%
Gumdrop
Mineral Summary Score
31%
Mr. Goodbar
3%
Gumdrop

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is lower in Շաքար (difference - 11.75g)
Which food is lower in Նատրիում?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is lower in Նատրիում (difference - 3mg)
Which food is lower in glycemic index?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is lower in glycemic index (difference - 78)
Which food is cheaper?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is cheaper (difference - $1.6)
Which food is richer in minerals?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Խոլեստերին?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Խոլեստերին (difference - 10mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 14.13g)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Mr. Goodbar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168760/nutrients
  2. Gumdrop - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167989/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: