Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart

Համեմատել Nectarine և Lychee սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

A recap on differences between Nectarine and Lychee

  • Nectarine has less Վիտամին C, Պղինձ, and Վիտամին B6.
  • Lychee covers your daily Վիտամին C needs 73% more than Nectarine.
  • Lychee contains 11 times less Վիտամին E than Nectarine. Nectarine contains 0.77mg of Վիտամին E , while Lychee contains 0.07mg.
  • Nectarine has less Շաքար.

Food varieties used in this article are Nectarines, raw and Litchis, raw.

Infographic

Nectarine vs Lychee infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +20%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +17.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -100%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +142.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +10.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +19.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +72.1%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 2% 11% 7% 12% 18% 0% 5% 29%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 2% 12% 8% 14% 16% 1% 2% 50%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +20%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +17.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -100%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +142.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +10.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +19.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +72.1%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
4
Lychee
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +1000%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +209.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +86.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +450%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +1224.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +140.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +300%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +180%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 20% 16% 0% 19% 9% 7% 22% 12% 6% 4% 0% 6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 2% 0% 239% 3% 15% 12% 0% 24% 11% 0% 1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +1000%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +209.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +86.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +450%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +1224.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +140.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +300%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +180%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Nectarine Lychee
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in glycemic index ok
Lower in price ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Nectarine Lychee Opinion
Զուտ ածխաջրեր 8.85g 15.23g Lychee
Սպիտակուցներ 1.06g 0.83g Nectarine
Ճարպեր 0.32g 0.44g Lychee
Ածխաջրեր 10.55g 16.53g Lychee
Կալորիականություն 44kcal 66kcal Lychee
Օսլա 0.07g g Nectarine
Ֆրուկտոզա 1.37g g Nectarine
Շաքար 7.89g 15.23g Nectarine
Բջջանյութ(Fiber) 1.7g 1.3g Nectarine
Կալցիում 6mg 5mg Nectarine
Երկաթ 0.28mg 0.31mg Lychee
Մագնեզիում 9mg 10mg Lychee
Ֆոսֆոր 26mg 31mg Lychee
Կալիում 201mg 171mg Nectarine
Նատրիում 0mg 1mg Nectarine
Ցինկ 0.17mg 0.07mg Nectarine
Պղինձ 0.086mg 0.148mg Lychee
Վիտամին A 332IU 0IU Nectarine
Վիտամին E 0.77mg 0.07mg Nectarine
Վիտամին D 0IU 0IU
Վիտամին D 0µg 0µg
Վիտամին C 5.4mg 71.5mg Lychee
Վիտամին B1 0.034mg 0.011mg Nectarine
Վիտամին B2 0.027mg 0.065mg Lychee
Վիտամին B3 1.125mg 0.603mg Nectarine
Վիտամին B5 0.185mg mg Nectarine
Վիտամին B6 0.025mg 0.1mg Lychee
Folate, total 5µg 14µg Lychee
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K 2.2µg 0.4µg Nectarine
Տրիպտոֆան 0.005mg 0.007mg Lychee
Տրեոնին 0.009mg mg Nectarine
Իզոլեյցին 0.009mg mg Nectarine
Լեյցին 0.014mg mg Nectarine
Լիզին 0.016mg 0.041mg Lychee
Մեթիոնին 0.006mg 0.009mg Lychee
Ֆենիլալանին 0.021mg mg Nectarine
Վալին 0.013mg mg Nectarine
Հիստիդին 0.008mg mg Nectarine
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.025g 0.099g Nectarine
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.088g 0.12g Lychee
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.113g 0.132g Lychee

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Nectarine Lychee
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10
Nectarine
25
Lychee
Mineral Summary Score
10
Nectarine
13
Lychee

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
6%
Nectarine
5%
Lychee
Carbohydrates
11%
Nectarine
17%
Lychee
Fats
1%
Nectarine
2%
Lychee

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Nectarine
Nectarine is lower in Շաքար (difference - 7.34g)
Which food is lower in Նատրիում?
Nectarine
Nectarine is lower in Նատրիում (difference - 1mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Nectarine
Nectarine is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.074g)
Which food is lower in glycemic index?
Nectarine
Nectarine is lower in glycemic index (difference - 5)
Which food is cheaper?
Nectarine
Nectarine is cheaper (difference - $0.8)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Nectarine - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169914/nutrients
  2. Lychee - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169086/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: