Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Oh henry և Gelatin dessert սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Oh henry vs Gelatin dessert infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2200%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +284.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +2450%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +3600%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -58.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +11800%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +199.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +4763.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +109.4%
հավասար Ֆոսֆոր - 141
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 37% 60% 23% 26% 33% 118% 70% 18%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 5% 2% 61% 1% 61% 1% 40% 2% 37%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2200%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +284.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +2450%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +3600%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -58.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +11800%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +199.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +4763.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +109.4%
հավասար Ֆոսֆոր - 141

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +4866.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +195.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +28177.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +3750%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +8500%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1366.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +960%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 45% 0% 0% 38% 28% 48% 33% 20% 33% 25% 21% 3%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 1% 10% 1% 1% 1% 3% 0% 2% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +4866.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +195.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +28177.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +3750%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +8500%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1366.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +960%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +130%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +114.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +38.2%
հավասար Սպիտակուցներ - 7.8
8% 23% 66% 2%
Սպիտակուցներ: 7.7 գ
Ճարպեր: 23 գ
Ածխաջրեր: 65.5 գ
Ջուր: 2.3 գ
Այլ: 1.5 գ
8% 91%
Սպիտակուցներ: 7.8 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 90.5 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.7 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +130%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +114.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +38.2%
հավասար Սպիտակուցներ - 7.8

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Oh henry Gelatin dessert
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Oh henry Gelatin dessert Opinion
Զուտ ածխաջրեր 63.6g 90.5g Gelatin dessert
Սպիտակուցներ 7.7g 7.8g Gelatin dessert
Ճարպեր 23g 0g Oh henry
Ածխաջրեր 65.5g 90.5g Gelatin dessert
Կալորիականություն 462kcal 381kcal Oh henry
Շաքար 46.2g 86.04g Oh henry
Բջջանյութ(Fiber) 1.9g 0g Oh henry
Կալցիում 69mg 3mg Oh henry
Երկաթ 0.5mg 0.13mg Oh henry
Մագնեզիում 51mg 2mg Oh henry
Ֆոսֆոր 140mg 141mg Gelatin dessert
Կալիում 259mg 7mg Oh henry
Նատրիում 193mg 466mg Oh henry
Ցինկ 1.19mg 0.01mg Oh henry
Պղինձ 0.353mg 0.118mg Oh henry
Մանգան 0.535mg 0.011mg Oh henry
Սելեն 3.2µg 6.7µg Gelatin dessert
Վիտամին E 2.21mg 0mg Oh henry
Վիտամին B1 0.149mg 0.003mg Oh henry
Վիտամին B2 0.121mg 0.041mg Oh henry
Վիտամին B3 2.545mg 0.009mg Oh henry
Վիտամին B5 0.539mg 0.014mg Oh henry
Վիտամին B6 0.086mg 0.001mg Oh henry
Folate, total 44µg 3µg Oh henry
Վիտամին B12 0.2µg 0µg Oh henry
Choline, total 37.1mg 3.5mg Oh henry
Վիտամին K 1.2µg 0µg Oh henry
Տրեոնին 0.151mg Gelatin dessert
Իզոլեյցին 0.118mg Gelatin dessert
Լեյցին 0.251mg Gelatin dessert
Լիզին 0.354mg Gelatin dessert
Մեթիոնին 0.062mg Gelatin dessert
Ֆենիլալանին 0.177mg Gelatin dessert
Վալին 0.213mg Gelatin dessert
Հիստիդին 0.068mg Gelatin dessert
Խոլեստերին 7mg 0mg Gelatin dessert
Տրանս ճարպ 0.05g Gelatin dessert
Հագեցած ճարպ 9.6g 0g Gelatin dessert
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.53g 0g Oh henry
Պոլիչհագեցած ճարպ 2.706g 0g Oh henry

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Oh henry Gelatin dessert
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
22%
Oh henry
1%
Gelatin dessert
Mineral Summary Score
42%
Oh henry
21%
Gelatin dessert

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Oh henry
Oh henry is lower in Շաքար (difference - 39.84g)
Which food is lower in Նատրիում?
Oh henry
Oh henry is lower in Նատրիում (difference - 273mg)
Which food is lower in glycemic index?
Oh henry
Oh henry is lower in glycemic index (difference - 53)
Which food is richer in minerals?
Oh henry
Oh henry is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Oh henry
Oh henry is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Խոլեստերին?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in Խոլեստերին (difference - 7mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 9.6g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Oh henry - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167997/nutrients
  2. Gelatin dessert - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168775/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: