Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Oh henry և M&Ms Peanut սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Oh henry vs M&Ms Peanut infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +47.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +132%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +35.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +35.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +34%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -74.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +47.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +43.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +24.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +28.1%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 37% 60% 23% 26% 33% 118% 70% 18%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 44% 50% 82% 31% 7% 48% 169% 87% 23%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +47.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +132%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +35.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +35.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +34%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -74.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +47.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +43.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +24.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +28.1%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +136.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +14.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +29%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +32.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +16.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +60%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +150%
հավասար Վիտամին B6 - 0.09
հավասար Choline, total - 37.3
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 45% 0% 0% 38% 28% 48% 33% 20% 33% 25% 21% 3%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 57% 0% 0% 16% 25% 64% 38% 21% 42% 40% 21% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +136.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +14.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +29%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +32.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +16.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +60%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +150%
հավասար Վիտամին B6 - 0.09
հավասար Choline, total - 37.3

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +11.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +24.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +13.6%
հավասար Ածխաջրեր - 60.48
հավասար Ջուր - 2.48
8% 23% 66% 2%
Սպիտակուցներ: 7.7 գ
Ճարպեր: 23 գ
Ածխաջրեր: 65.5 գ
Ջուր: 2.3 գ
Այլ: 1.5 գ
10% 26% 60% 2%
Սպիտակուցներ: 9.57 գ
Ճարպեր: 26.13 գ
Ածխաջրեր: 60.48 գ
Ջուր: 2.48 գ
Այլ: 1.34 գ
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +11.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +24.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +13.6%
հավասար Ածխաջրեր - 60.48
հավասար Ջուր - 2.48

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +46.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +27.7%
հավասար Հագեցած ճարպ - 10.169
54% 31% 15%
Հագեցած ճարպ: 9.6 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.53 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.706 գ
47% 37% 16%
Հագեցած ճարպ: 10.169 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.086 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 3.456 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +46.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +27.7%
հավասար Հագեցած ճարպ - 10.169

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Oh henry M&Ms Peanut
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Oh henry M&Ms Peanut Opinion
Զուտ ածխաջրեր 63.6g 56.78g Oh henry
Սպիտակուցներ 7.7g 9.57g M&Ms Peanut
Ճարպեր 23g 26.13g M&Ms Peanut
Ածխաջրեր 65.5g 60.48g Oh henry
Կալորիականություն 462kcal 515kcal M&Ms Peanut
Շաքար 46.2g 50.75g Oh henry
Բջջանյութ(Fiber) 1.9g 3.7g M&Ms Peanut
Կալցիում 69mg 102mg M&Ms Peanut
Երկաթ 0.5mg 1.16mg M&Ms Peanut
Մագնեզիում 51mg 69mg M&Ms Peanut
Ֆոսֆոր 140mg 190mg M&Ms Peanut
Կալիում 259mg 347mg M&Ms Peanut
Նատրիում 193mg 50mg M&Ms Peanut
Ցինկ 1.19mg 1.76mg M&Ms Peanut
Պղինձ 0.353mg 0.505mg M&Ms Peanut
Մանգան 0.535mg 0.664mg M&Ms Peanut
Սելեն 3.2µg 4.1µg M&Ms Peanut
Վիտամին A 0IU 74IU M&Ms Peanut
Վիտամին A, RAE 0µg 22µg M&Ms Peanut
Վիտամին E 2.21mg 2.85mg M&Ms Peanut
Վիտամին B1 0.149mg 0.063mg Oh henry
Վիտամին B2 0.121mg 0.106mg Oh henry
Վիտամին B3 2.545mg 3.362mg M&Ms Peanut
Վիտամին B5 0.539mg 0.627mg M&Ms Peanut
Վիտամին B6 0.086mg 0.09mg M&Ms Peanut
Folate, total 44µg 55µg M&Ms Peanut
Վիտամին B12 0.2µg 0.32µg M&Ms Peanut
Choline, total 37.1mg 37.3mg M&Ms Peanut
Վիտամին K 1.2µg 3µg M&Ms Peanut
Խոլեստերին 7mg 8mg Oh henry
Տրանս ճարպ 0.05g 0.328g Oh henry
Հագեցած ճարպ 9.6g 10.169g Oh henry
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.53g 8.086g M&Ms Peanut
Պոլիչհագեցած ճարպ 2.706g 3.456g M&Ms Peanut

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Oh henry M&Ms Peanut
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
22%
Oh henry
26%
M&Ms Peanut
Mineral Summary Score
42%
Oh henry
57%
M&Ms Peanut

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Oh henry
Oh henry is lower in Շաքար (difference - 4.55g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Oh henry
Oh henry is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Oh henry
Oh henry is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.569g)
Which food is lower in glycemic index?
Oh henry
Oh henry is lower in glycemic index (difference - 33)
Which food is lower in Նատրիում?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is lower in Նատրիում (difference - 143mg)
Which food is richer in minerals?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is relatively richer in vitamins
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Oh henry - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167997/nutrients
  2. M&Ms Peanut - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169582/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: