Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog | Subscribe

Համեմատել Passion fruit և Longan սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Summary of differences between Passion fruit and Longan

  • Passion fruit has more Բջջանյութ(Fiber), Երկաթ, Վիտամին B3, and Ֆոսֆոր, while Longan has more Վիտամին C, and Պղինձ.
  • Longan covers your daily need of Վիտամին C 60% more than Passion fruit.
  • Passion fruit contains 12 times more Երկաթ than Longan. While Passion fruit contains 1.6mg of Երկաթ, Longan contains only 0.13mg.

These are the specific foods used in this comparison Passion-fruit, (granadilla), purple, raw and Longans, raw.

Infographic

Passion fruit vs Longan infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1100%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1130.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +190%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +223.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +30.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +100%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -100%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +96.5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 4% 60% 21% 30% 31% 4% 3% 29%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 1% 5% 8% 9% 24% 0% 2% 57%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1100%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1130.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +190%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +223.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +30.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +100%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -100%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +96.5%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
3
Longan
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +180%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
հավասար Վիտամին B2 - 0.14
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 77% 1% 0% 100% 0% 30% 29% 0% 24% 11% 0% 2%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 280% 8% 33% 6% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +180%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
հավասար Վիտամին B2 - 0.14

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +67.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +600%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +54.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +12.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +13.5%
2% 23% 73%
Սպիտակուցներ: 2.2 գ
Ճարպեր: 0.7 գ
Ածխաջրեր: 23.38 գ
Ջուր: 72.93 գ
Այլ: 0.79 գ
15% 83%
Սպիտակուցներ: 1.31 գ
Ճարպեր: 0.1 գ
Ածխաջրեր: 15.14 գ
Ջուր: 82.75 գ
Այլ: 0.7 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +67.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +600%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +54.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +12.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +13.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Passion fruit Longan
Rich in minerals ok
Lower in glycemic index ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Passion fruit Longan Opinion
Զուտ ածխաջրեր 12.98g 14.04g Longan
Սպիտակուցներ 2.2g 1.31g Passion fruit
Ճարպեր 0.7g 0.1g Passion fruit
Ածխաջրեր 23.38g 15.14g Passion fruit
Կալորիականություն 97kcal 60kcal Passion fruit
Շաքար 11.2g Longan
Բջջանյութ(Fiber) 10.4g 1.1g Passion fruit
Կալցիում 12mg 1mg Passion fruit
Երկաթ 1.6mg 0.13mg Passion fruit
Մագնեզիում 29mg 10mg Passion fruit
Ֆոսֆոր 68mg 21mg Passion fruit
Կալիում 348mg 266mg Passion fruit
Նատրիում 28mg 0mg Longan
Ցինկ 0.1mg 0.05mg Passion fruit
Պղինձ 0.086mg 0.169mg Longan
Վիտամին A 1272IU Passion fruit
Վիտամին A, RAE 64µg Passion fruit
Վիտամին E 0.02mg Passion fruit
Վիտամին C 30mg 84mg Longan
Վիտամին B1 0mg 0.031mg Longan
Վիտամին B2 0.13mg 0.14mg Longan
Վիտամին B3 1.5mg 0.3mg Passion fruit
Վիտամին B6 0.1mg Passion fruit
Folate, total 14µg Passion fruit
Վիտամին K 0.7µg Passion fruit
Տրեոնին 0.034mg Longan
Իզոլեյցին 0.026mg Longan
Լեյցին 0.054mg Longan
Լիզին 0.046mg Longan
Մեթիոնին 0.013mg Longan
Ֆենիլալանին 0.03mg Longan
Վալին 0.058mg Longan
Հիստիդին 0.012mg Longan
Հագեցած ճարպ 0.059g Longan
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.086g Passion fruit
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.411g Passion fruit

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Passion fruit Longan
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
23%
Passion fruit
27%
Longan
Mineral Summary Score
22%
Passion fruit
13%
Longan

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Passion fruit
Passion fruit is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
Passion fruit
Passion fruit is lower in glycemic index (difference - 29)
Which food is richer in vitamins?
Passion fruit
Passion fruit is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Longan
Longan is lower in Շաքար (difference - 11.2g)
Which food is lower in Նատրիում?
Longan
Longan is lower in Նատրիում (difference - 28mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Longan
Longan is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.059g)
Which food is cheaper?
Longan
Longan is cheaper (difference - $0.6)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Passion fruit - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169108/nutrients
  2. Longan - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169089/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: