Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Peruvian groundcherry և Carambola սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Peruvian groundcherry vs Carambola infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +200%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1150%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +233.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 38% 0% 18% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 3% 8% 6% 12% 1% 4% 46% 5% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +200%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1150%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +233.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1080.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +685.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +662.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +212.7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 44% 0% 0% 37% 28% 10% 53% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 3% 0% 115% 4% 4% 7% 24% 4% 9% 0% 5% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1080.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +685.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +662.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +212.7%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +82.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +112.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +66.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +53.8%
հավասար Ջուր - 91.38
2% 11% 85%
Սպիտակուցներ: 1.9 գ
Ճարպեր: 0.7 գ
Ածխաջրեր: 11.2 գ
Ջուր: 85.4 գ
Այլ: 0.8 գ
7% 91%
Սպիտակուցներ: 1.04 գ
Ճարպեր: 0.33 գ
Ածխաջրեր: 6.73 գ
Ջուր: 91.38 գ
Այլ: 0.52 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +82.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +112.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +66.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +53.8%
հավասար Ջուր - 91.38

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Peruvian groundcherry Carambola
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Peruvian groundcherry Carambola Opinion
Զուտ ածխաջրեր 11.2g 3.93g Peruvian groundcherry
Սպիտակուցներ 1.9g 1.04g Peruvian groundcherry
Ճարպեր 0.7g 0.33g Peruvian groundcherry
Ածխաջրեր 11.2g 6.73g Peruvian groundcherry
Կալորիականություն 53kcal 31kcal Peruvian groundcherry
Շաքար 3.98g Peruvian groundcherry
Բջջանյութ(Fiber) 2.8g Carambola
Կալցիում 9mg 3mg Peruvian groundcherry
Երկաթ 1mg 0.08mg Peruvian groundcherry
Մագնեզիում 10mg Carambola
Ֆոսֆոր 40mg 12mg Peruvian groundcherry
Կալիում 133mg Carambola
Նատրիում 2mg Peruvian groundcherry
Ցինկ 0.12mg Carambola
Պղինձ 0.137mg Carambola
Մանգան 0.037mg Carambola
Սելեն 0.6µg Carambola
Վիտամին A 720IU 61IU Peruvian groundcherry
Վիտամին A, RAE 36µg 3µg Peruvian groundcherry
Վիտամին E 0.15mg Carambola
Վիտամին C 11mg 34.4mg Carambola
Վիտամին B1 0.11mg 0.014mg Peruvian groundcherry
Վիտամին B2 0.04mg 0.016mg Peruvian groundcherry
Վիտամին B3 2.8mg 0.367mg Peruvian groundcherry
Վիտամին B5 0.391mg Carambola
Վիտամին B6 0.017mg Carambola
Folate, total 12µg Carambola
Choline, total 7.6mg Carambola
Տրիպտոֆան 0.008mg Carambola
Տրեոնին 0.044mg Carambola
Իզոլեյցին 0.044mg Carambola
Լեյցին 0.077mg Carambola
Լիզին 0.077mg Carambola
Մեթիոնին 0.021mg Carambola
Ֆենիլալանին 0.037mg Carambola
Վալին 0.05mg Carambola
Հիստիդին 0.008mg Carambola
Հագեցած ճարպ 0.019g Peruvian groundcherry
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.03g Carambola
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.184g Carambola

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Peruvian groundcherry Carambola
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
13%
Peruvian groundcherry
14%
Carambola
Mineral Summary Score
6%
Peruvian groundcherry
9%
Carambola

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Peruvian groundcherry
Peruvian groundcherry is lower in Շաքար (difference - 3.98g)
Which food is lower in Նատրիում?
Peruvian groundcherry
Peruvian groundcherry is lower in Նատրիում (difference - 2mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Peruvian groundcherry
Peruvian groundcherry is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.019g)
Which food is lower in glycemic index?
Peruvian groundcherry
Peruvian groundcherry is lower in glycemic index (difference - 10)
Which food is cheaper?
Peruvian groundcherry
Peruvian groundcherry is cheaper (difference - $1.8)
Which food is richer in minerals?
Carambola
Carambola is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Carambola
Carambola is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Peruvian groundcherry - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/173043/nutrients
  2. Carambola - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171715/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: