Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Port Salut և Fireweed սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

How are Port Salut and Fireweed different?

  • Port Salut is higher in Ֆոսֆոր, and Սելեն, however Fireweed is richer in Մանգան, Վիտամին B12, Վիտամին B6, Բջջանյութ(Fiber), Պղինձ, Մագնեզիում, and Վիտամին B3.
  • Daily need coverage for Մանգան from Fireweed is 291% higher.
  • Port Salut contains 16 times more Սելեն than Fireweed. While Port Salut contains 14.5µg of Սելեն, Fireweed contains only 0.9µg.

Cheese, port de salut and Fireweed, leaves, raw are the varieties used in this article.

Infographic

Port Salut vs Fireweed infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +51.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +458.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +550%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +263.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -93.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1354.5%
հավասար Ցինկ - 2.66
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 195% 17% 18% 155% 12% 70% 71% 8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 129% 90% 112% 47% 44% 5% 73% 107%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +51.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +458.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +550%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +263.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -93.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1354.5%
հավասար Ցինկ - 2.66

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +75.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +229.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +135.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +7690%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +545.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1092.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +522.2%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 66% 5% 15% 0% 4% 56% 2% 13% 13% 14% 188% 6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 216% 0% 0% 8% 9% 32% 88% 82% 146% 85% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +75.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +229.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +135.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +7690%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +545.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1092.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +522.2%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Port Salut Fireweed
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in glycemic index ok
Lower in price ok
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Port Salut Fireweed Opinion
Զուտ ածխաջրեր 0.57g 8.62g Fireweed
Սպիտակուցներ 23.78g 4.71g Port Salut
Ճարպեր 28.2g 2.75g Port Salut
Ածխաջրեր 0.57g 19.22g Fireweed
Կալորիականություն 352kcal 103kcal Port Salut
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար 0.57g g Fireweed
Բջջանյութ(Fiber) 0g 10.6g Fireweed
Կալցիում 650mg 429mg Port Salut
Երկաթ 0.43mg 2.4mg Fireweed
Մագնեզիում 24mg 156mg Fireweed
Ֆոսֆոր 360mg 108mg Port Salut
Կալիում 136mg 494mg Fireweed
Նատրիում 534mg 34mg Fireweed
Ցինկ 2.6mg 2.66mg Fireweed
Պղինձ 0.022mg 0.32mg Fireweed
Վիտամին A 1092IU 3598IU Fireweed
Վիտամին E 0.24mg mg Port Salut
Վիտամին D 21IU 0IU Port Salut
Վիտամին D 0.5µg 0µg Port Salut
Վիտամին C 0mg 2.2mg Fireweed
Վիտամին B1 0.014mg 0.033mg Fireweed
Վիտամին B2 0.24mg 0.137mg Port Salut
Վիտամին B3 0.06mg 4.674mg Fireweed
Վիտամին B5 0.21mg 1.356mg Fireweed
Վիտամին B6 0.053mg 0.632mg Fireweed
Folate, total 18µg 112µg Fireweed
Վիտամին B12 1.5µg 0µg Port Salut
Վիտամին K 2.4µg µg Port Salut
Տրիպտոֆան 0.343mg mg Port Salut
Տրեոնին 0.876mg mg Port Salut
Իզոլեյցին 1.446mg mg Port Salut
Լեյցին 2.482mg mg Port Salut
Լիզին 1.987mg mg Port Salut
Մեթիոնին 0.734mg mg Port Salut
Ֆենիլալանին 1.323mg mg Port Salut
Վալին 1.707mg mg Port Salut
Հիստիդին 0.686mg mg Port Salut
Խոլեստերին 123mg 0mg Fireweed
Տրանս ճարպ g 0g Port Salut
Հագեցած ճարպ 16.691g g Fireweed
Մոնոչհագեցած ճարպ 9.338g g Port Salut
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.729g g Port Salut

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Port Salut Fireweed
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
31
Port Salut
55
Fireweed
Mineral Summary Score
68
Port Salut
75
Fireweed

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
143%
Port Salut
28%
Fireweed
Carbohydrates
1%
Port Salut
19%
Fireweed
Fats
130%
Port Salut
13%
Fireweed

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Fireweed
Fireweed is lower in Շաքար (difference - 0.57g)
Which food is lower in Նատրիում?
Fireweed
Fireweed is lower in Նատրիում (difference - 500mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Fireweed
Fireweed is lower in Խոլեստերին (difference - 123mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Fireweed
Fireweed is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 16.691g)
Which food is lower in glycemic index?
Fireweed
Fireweed is lower in glycemic index (difference - 27)
Which food is cheaper?
Fireweed
Fireweed is cheaper (difference - $0.5)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Port Salut - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170849/nutrients
  2. Fireweed - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169399/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: