Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Pretzel և Banana pudding սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Pretzel vs Banana pudding infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +7533.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +141.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +70.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +215.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1460%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +33733.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +120%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +277.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +68.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -76.1%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 172% 21% 55% 20% 162% 29% 53% 133% 24%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 3% 9% 93% 12% 39% 10% 4% 1% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +7533.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +141.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +70.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +215.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1460%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +33733.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +120%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +277.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +68.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -76.1%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Pretzel
10
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +162.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1184.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +142.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +7219.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +20.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +105.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +4050%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 10% 0% 7% 106% 77% 99% 20% 18% 125% 0% 17% 7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 11% 0% 24% 3% 9% 32% 2% 17% 9% 3% 38% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +162.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1184.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +142.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +7219.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +20.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +105.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +4050%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +263.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +72.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +307.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +174.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +2280.8%
10% 3% 80% 3% 4%
Սպիտակուցներ: 10.04 գ
Ճարպեր: 2.93 գ
Ածխաջրեր: 80.39 գ
Ջուր: 3.13 գ
Այլ: 3.51 գ
3% 2% 20% 75%
Սպիտակուցներ: 2.76 գ
Ճարպեր: 1.7 գ
Ածխաջրեր: 19.74 գ
Ջուր: 74.52 գ
Այլ: 1.28 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +263.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +72.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +307.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +174.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +2280.8%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -59.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +58%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +994.1%
16% 30% 54%
Հագեցած ճարպ: 0.391 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.727 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.291 գ
63% 30% 8%
Հագեցած ճարպ: 0.971 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.46 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.118 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -59.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +58%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +994.1%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Pretzel Banana pudding
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Pretzel Banana pudding Opinion
Զուտ ածխաջրեր 76.99g 19.74g Pretzel
Սպիտակուցներ 10.04g 2.76g Pretzel
Ճարպեր 2.93g 1.7g Pretzel
Ածխաջրեր 80.39g 19.74g Pretzel
Կալորիականություն 384kcal 105kcal Pretzel
Օսլա 72.58g Pretzel
Ֆրուկտոզա 0.31g Pretzel
Շաքար 2.21g Banana pudding
Բջջանյութ(Fiber) 3.4g 0g Pretzel
Կալցիում 27mg 102mg Banana pudding
Երկաթ 4.58mg 0.06mg Pretzel
Մագնեզիում 29mg 12mg Pretzel
Ֆոսֆոր 128mg 216mg Banana pudding
Կալիում 223mg 131mg Pretzel
Նատրիում 1240mg 296mg Banana pudding
Ցինկ 1.04mg 0.33mg Pretzel
Պղինձ 0.156mg 0.01mg Pretzel
Մանգան 1.015mg 0.003mg Pretzel
Սելեն 4.4µg 2µg Pretzel
Վիտամին A 0IU 170IU Banana pudding
Վիտամին A, RAE 0µg 46µg Banana pudding
Վիտամին E 0.47mg Pretzel
Վիտամին D 0IU 33IU Banana pudding
Վիտամին D (D2 + D3) 0µg 0.8µg Banana pudding
Վիտամին C 2.1mg 0.8mg Pretzel
Վիտամին B1 0.424mg 0.033mg Pretzel
Վիտամին B2 0.332mg 0.137mg Pretzel
Վիտամին B3 5.27mg 0.072mg Pretzel
Վիտամին B5 0.322mg 0.267mg Pretzel
Վիտամին B6 0.074mg 0.036mg Pretzel
Folate, total 166µg 4µg Pretzel
Վիտամին B12 0µg 0.3µg Banana pudding
Choline, total 29.5mg Pretzel
Վիտամին K 2.8µg Pretzel
Տրիպտոֆան 0.097mg 0.039mg Pretzel
Տրեոնին 0.25mg 0.125mg Pretzel
Իզոլեյցին 0.407mg 0.167mg Pretzel
Լեյցին 0.757mg 0.271mg Pretzel
Լիզին 0.257mg 0.219mg Pretzel
Մեթիոնին 0.177mg 0.07mg Pretzel
Ֆենիլալանին 0.52mg 0.134mg Pretzel
Վալին 0.48mg 0.185mg Pretzel
Հիստիդին 0.22mg 0.075mg Pretzel
Խոլեստերին 0mg 6mg Pretzel
Տրանս ճարպ 0.004g Banana pudding
Հագեցած ճարպ 0.391g 0.971g Pretzel
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.727g 0.46g Pretzel
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.291g 0.118g Pretzel
18:2 n-6 c,c 1.223g Pretzel
18:3 n-6 c,c,c 0.001g Pretzel
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.063g Pretzel

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Pretzel Banana pudding
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
37%
Pretzel
11%
Banana pudding
Mineral Summary Score
67%
Pretzel
21%
Banana pudding

Comparison summary

Which food is lower in Խոլեստերին?
Pretzel
Pretzel is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Pretzel
Pretzel is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.58g)
Which food is richer in minerals?
Pretzel
Pretzel is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Pretzel
Pretzel is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Banana pudding
Banana pudding is lower in Շաքար (difference - 2.21g)
Which food is lower in Նատրիում?
Banana pudding
Banana pudding is lower in Նատրիում (difference - 944mg)
Which food is lower in glycemic index?
Banana pudding
Banana pudding is lower in glycemic index (difference - 83)
Which food is cheaper?
Banana pudding
Banana pudding is cheaper (difference - $2.4)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Pretzel - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167555/nutrients
  2. Banana pudding - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167588/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: