Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Pretzel և Butterfinger սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Pretzel vs Butterfinger infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +479.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +32%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +107.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +51.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +65.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -81.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +23.7%
հավասար Կալիում - 220
հավասար Ցինկ - 1
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 172% 21% 55% 20% 162% 29% 53% 133% 24%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 35% 42% 20% 30% 28% 65% 64% 16%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +479.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +32%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +107.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +51.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +65.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -81.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +23.7%
հավասար Կալիում - 220
հավասար Ցինկ - 1

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +250.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +435.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +98.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +492.9%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +96.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +27.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +266%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +14.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
հավասար Վիտամին B6 - 0.069
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 10% 0% 7% 106% 77% 99% 20% 18% 125% 0% 17% 7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 35% 0% 0% 31% 15% 50% 23% 16% 22% 5% 9% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +250.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +435.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +98.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +492.9%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +96.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +27.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +266%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +14.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
հավասար Վիտամին B6 - 0.069

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +85.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +10.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +154.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +123.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +545.1%
հավասար Ածխաջրեր - 72.9
10% 3% 80% 3% 4%
Սպիտակուցներ: 10.04 գ
Ճարպեր: 2.93 գ
Ածխաջրեր: 80.39 գ
Ջուր: 3.13 գ
Այլ: 3.51 գ
5% 19% 73%
Սպիտակուցներ: 5.4 գ
Ճարպեր: 18.9 գ
Ածխաջրեր: 72.9 գ
Ջուր: 1.23 գ
Այլ: 1.57 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +85.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +10.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +154.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +123.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +545.1%
հավասար Ածխաջրեր - 72.9

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -95.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +604.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +145.1%
16% 30% 54%
Հագեցած ճարպ: 0.391 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.727 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.291 գ
53% 29% 18%
Հագեցած ճարպ: 9.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.119 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 3.164 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -95.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +604.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +145.1%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Pretzel Butterfinger
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Pretzel Butterfinger Opinion
Զուտ ածխաջրեր 76.99g 70.9g Pretzel
Սպիտակուցներ 10.04g 5.4g Pretzel
Ճարպեր 2.93g 18.9g Butterfinger
Ածխաջրեր 80.39g 72.9g Pretzel
Կալորիականություն 384kcal 459kcal Butterfinger
Օսլա 72.58g Pretzel
Ֆրուկտոզա 0.31g Pretzel
Շաքար 2.21g 45.9g Pretzel
Բջջանյութ(Fiber) 3.4g 2g Pretzel
Կալցիում 27mg 36mg Butterfinger
Երկաթ 4.58mg 0.79mg Pretzel
Մագնեզիում 29mg 48mg Butterfinger
Ֆոսֆոր 128mg 97mg Pretzel
Կալիում 223mg 220mg Pretzel
Նատրիում 1240mg 230mg Butterfinger
Ցինկ 1.04mg 1mg Pretzel
Պղինձ 0.156mg 0.193mg Butterfinger
Մանգան 1.015mg 0.49mg Pretzel
Սելեն 4.4µg 2.9µg Pretzel
Վիտամին E 0.47mg 1.72mg Butterfinger
Վիտամին C 2.1mg 0mg Pretzel
Վիտամին B1 0.424mg 0.121mg Pretzel
Վիտամին B2 0.332mg 0.062mg Pretzel
Վիտամին B3 5.27mg 2.649mg Pretzel
Վիտամին B5 0.322mg 0.37mg Butterfinger
Վիտամին B6 0.074mg 0.069mg Pretzel
Folate, total 166µg 28µg Pretzel
Վիտամին B12 0µg 0.04µg Butterfinger
Choline, total 29.5mg 15mg Pretzel
Վիտամին K 2.8µg 2.2µg Pretzel
Տրիպտոֆան 0.097mg Pretzel
Տրեոնին 0.25mg Pretzel
Իզոլեյցին 0.407mg Pretzel
Լեյցին 0.757mg Pretzel
Լիզին 0.257mg Pretzel
Մեթիոնին 0.177mg Pretzel
Ֆենիլալանին 0.52mg Pretzel
Վալին 0.48mg Pretzel
Հիստիդին 0.22mg Pretzel
Տրանս ճարպ 0.004g 0.04g Pretzel
Հագեցած ճարպ 0.391g 9.5g Pretzel
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.727g 5.119g Butterfinger
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.291g 3.164g Butterfinger
18:2 n-6 c,c 1.223g Pretzel
18:3 n-6 c,c,c 0.001g Pretzel
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.063g Pretzel

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Pretzel Butterfinger
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
37%
Pretzel
16%
Butterfinger
Mineral Summary Score
67%
Pretzel
34%
Butterfinger

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Pretzel
Pretzel is lower in Շաքար (difference - 43.69g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Pretzel
Pretzel is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 9.109g)
Which food is richer in minerals?
Pretzel
Pretzel is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Pretzel
Pretzel is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Butterfinger
Butterfinger is lower in Նատրիում (difference - 1010mg)
Which food is lower in glycemic index?
Butterfinger
Butterfinger is lower in glycemic index (difference - 83)
Which food is cheaper?
Butterfinger
Butterfinger is cheaper (difference - $2.4)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Pretzel - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167555/nutrients
  2. Butterfinger - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167565/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: