Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Pretzel և Caramello սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Pretzel vs Caramello infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +320.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +688.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +17.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +52.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -90.2%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 172% 21% 55% 20% 162% 29% 53% 133% 24%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 64% 41% 0% 65% 31% 16% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +320.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +688.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +17.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +52.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -90.2%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Pretzel
12
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +23.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 10% 0% 7% 106% 77% 99% 20% 18% 125% 0% 17% 7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 19% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +23.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +62.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +26%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +73.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +623.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +116.9%
10% 3% 80% 3% 4%
Սպիտակուցներ: 10.04 գ
Ճարպեր: 2.93 գ
Ածխաջրեր: 80.39 գ
Ջուր: 3.13 գ
Այլ: 3.51 գ
6% 21% 64% 7% 2%
Սպիտակուցներ: 6.19 գ
Ճարպեր: 21.19 գ
Ածխաջրեր: 63.81 գ
Ջուր: 6.79 գ
Այլ: 2.02 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +62.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +26%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +73.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +623.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +116.9%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +104.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +627.6%
16% 30% 54%
Հագեցած ճարպ: 0.391 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.727 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.291 գ
68% 28% 3%
Հագեցած ճարպ: 12.72 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.29 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.63 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +104.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +627.6%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Pretzel Caramello
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Pretzel Caramello Opinion
Զուտ ածխաջրեր 76.99g 62.61g Pretzel
Սպիտակուցներ 10.04g 6.19g Pretzel
Ճարպեր 2.93g 21.19g Caramello
Ածխաջրեր 80.39g 63.81g Pretzel
Կալորիականություն 384kcal 462kcal Caramello
Օսլա 72.58g Pretzel
Ֆրուկտոզա 0.31g Pretzel
Շաքար 2.21g 56.92g Pretzel
Բջջանյութ(Fiber) 3.4g 1.2g Pretzel
Կալցիում 27mg 213mg Caramello
Երկաթ 4.58mg 1.09mg Pretzel
Մագնեզիում 29mg Pretzel
Ֆոսֆոր 128mg 150mg Caramello
Կալիում 223mg 341mg Caramello
Նատրիում 1240mg 122mg Caramello
Ցինկ 1.04mg Pretzel
Պղինձ 0.156mg Pretzel
Մանգան 1.015mg Pretzel
Սելեն 4.4µg Pretzel
Վիտամին A 0IU 303IU Caramello
Վիտամին E 0.47mg Pretzel
Վիտամին C 2.1mg 1.7mg Pretzel
Վիտամին B1 0.424mg Pretzel
Վիտամին B2 0.332mg Pretzel
Վիտամին B3 5.27mg Pretzel
Վիտամին B5 0.322mg Pretzel
Վիտամին B6 0.074mg Pretzel
Folate, total 166µg Pretzel
Choline, total 29.5mg Pretzel
Վիտամին K 2.8µg Pretzel
Տրիպտոֆան 0.097mg Pretzel
Տրեոնին 0.25mg Pretzel
Իզոլեյցին 0.407mg Pretzel
Լեյցին 0.757mg Pretzel
Լիզին 0.257mg Pretzel
Մեթիոնին 0.177mg Pretzel
Ֆենիլալանին 0.52mg Pretzel
Վալին 0.48mg Pretzel
Հիստիդին 0.22mg Pretzel
Խոլեստերին 0mg 27mg Pretzel
Տրանս ճարպ 0.004g Caramello
Հագեցած ճարպ 0.391g 12.72g Pretzel
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.727g 5.29g Caramello
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.291g 0.63g Pretzel
18:2 n-6 c,c 1.223g Pretzel
18:3 n-6 c,c,c 0.001g Pretzel
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.063g Pretzel

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Pretzel Caramello
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
37%
Pretzel
2%
Caramello
Mineral Summary Score
67%
Pretzel
22%
Caramello

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Pretzel
Pretzel is lower in Շաքար (difference - 54.71g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Pretzel
Pretzel is lower in Խոլեստերին (difference - 27mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Pretzel
Pretzel is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 12.329g)
Which food is richer in minerals?
Pretzel
Pretzel is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Pretzel
Pretzel is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Caramello
Caramello is lower in Նատրիում (difference - 1118mg)
Which food is lower in glycemic index?
Caramello
Caramello is lower in glycemic index (difference - 83)
Which food is cheaper?
Caramello
Caramello is cheaper (difference - $2.4)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Pretzel - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167555/nutrients
  2. Caramello - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167975/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: