Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Pretzel և Starburst սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Pretzel vs Starburst infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +45700%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +2800%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +2460%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +11050%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1200%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +6666.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +450%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 172% 21% 55% 20% 162% 29% 53% 133% 24%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 0% 1% 1% 3% 1% 1% 0% 4% 2% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +45700%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +2800%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +2460%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +11050%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1200%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +6666.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +450%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.8%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +42.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +42300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +16500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +105300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +820%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +16500%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +2695.2%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 10% 0% 7% 106% 77% 99% 20% 18% 125% 0% 17% 7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 7% 0% 196% 1% 1% 1% 3% 0% 1% 0% 0% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +42.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +42300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +16500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +105300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +820%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +16500%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +2695.2%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +2348.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +1070%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +180.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +171.9%
հավասար Ածխաջրեր - 82.57
10% 3% 80% 3% 4%
Սպիտակուցներ: 10.04 գ
Ճարպեր: 2.93 գ
Ածխաջրեր: 80.39 գ
Ջուր: 3.13 գ
Այլ: 3.51 գ
8% 83% 9%
Սպիտակուցներ: 0.41 գ
Ճարպեր: 8.21 գ
Ածխաջրեր: 82.57 գ
Ջուր: 8.51 գ
Այլ: 0.3 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +2348.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +1070%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +180.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +171.9%
հավասար Ածխաջրեր - 82.57

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -95%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%
16% 30% 54%
Հագեցած ճարպ: 0.391 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.727 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.291 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 7.778 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -95%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Pretzel Starburst
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Pretzel Starburst Opinion
Զուտ ածխաջրեր 76.99g 82.57g Starburst
Սպիտակուցներ 10.04g 0.41g Pretzel
Ճարպեր 2.93g 8.21g Starburst
Ածխաջրեր 80.39g 82.57g Starburst
Կալորիականություն 384kcal 408kcal Starburst
Օսլա 72.58g Pretzel
Ֆրուկտոզա 0.31g Pretzel
Շաքար 2.21g 58.12g Pretzel
Բջջանյութ(Fiber) 3.4g 0g Pretzel
Կալցիում 27mg 0mg Pretzel
Երկաթ 4.58mg 0.01mg Pretzel
Մագնեզիում 29mg 1mg Pretzel
Ֆոսֆոր 128mg 5mg Pretzel
Կալիում 223mg 2mg Pretzel
Նատրիում 1240mg 2mg Starburst
Ցինկ 1.04mg 0mg Pretzel
Պղինձ 0.156mg 0.012mg Pretzel
Մանգան 1.015mg 0.015mg Pretzel
Սելեն 4.4µg 0.8µg Pretzel
Վիտամին A 0IU 1IU Starburst
Վիտամին E 0.47mg 0.33mg Pretzel
Վիտամին C 2.1mg 58.7mg Starburst
Վիտամին B1 0.424mg 0.001mg Pretzel
Վիտամին B2 0.332mg 0.002mg Pretzel
Վիտամին B3 5.27mg 0.005mg Pretzel
Վիտամին B5 0.322mg 0.035mg Pretzel
Վիտամին B6 0.074mg 0mg Pretzel
Folate, total 166µg 1µg Pretzel
Choline, total 29.5mg 0mg Pretzel
Վիտամին K 2.8µg 2.1µg Pretzel
Տրիպտոֆան 0.097mg Pretzel
Տրեոնին 0.25mg Pretzel
Իզոլեյցին 0.407mg Pretzel
Լեյցին 0.757mg Pretzel
Լիզին 0.257mg Pretzel
Մեթիոնին 0.177mg Pretzel
Ֆենիլալանին 0.52mg Pretzel
Վալին 0.48mg Pretzel
Հիստիդին 0.22mg Pretzel
Տրանս ճարպ 0.004g 0.141g Pretzel
Հագեցած ճարպ 0.391g 7.778g Pretzel
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.727g 0g Pretzel
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.291g 0g Pretzel
18:2 n-6 c,c 1.223g Pretzel
18:3 n-6 c,c,c 0.001g Pretzel
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.063g Pretzel

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Pretzel Starburst
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
37%
Pretzel
16%
Starburst
Mineral Summary Score
67%
Pretzel
1%
Starburst

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Starburst
Starburst is lower in Նատրիում (difference - 1238mg)
Which food is lower in glycemic index?
Starburst
Starburst is lower in glycemic index (difference - 83)
Which food is cheaper?
Starburst
Starburst is cheaper (difference - $2.4)
Which food is lower in Շաքար?
Pretzel
Pretzel is lower in Շաքար (difference - 55.91g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Pretzel
Pretzel is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 7.387g)
Which food is richer in minerals?
Pretzel
Pretzel is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Pretzel
Pretzel is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Pretzel - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167555/nutrients
  2. Starburst - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169590/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: