Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Purple mangosteen և Mamey Sapote սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Differences between Purple mangosteen and Mamey Sapote

  • Purple mangosteen has more Folate, and total, while Mamey Sapote has more Վիտամին B6, Վիտամին C, Պղինձ, Բջջանյութ(Fiber), Կալիում, Վիտամին B5, Վիտամին B3, and Երկաթ.
  • Mamey Sapote's daily need coverage for Վիտամին B6 is 54% higher.
  • Mamey Sapote contains 4 times less Folate, total than Purple mangosteen. Purple mangosteen contains 31µg of Folate, total, while Mamey Sapote contains 7µg.

The food types used in this comparison are Mangosteen, canned, syrup pack and Sapote, mamey, raw.

Infographic

Purple mangosteen vs Mamey Sapote infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +18.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +10.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +50%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +160%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +225%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +845.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +208.7%
հավասար Նատրիում - 7
հավասար Ցինկ - 0.19
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 4% 12% 10% 4% 5% 1% 6% 24%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 6% 30% 8% 12% 41% 1% 6% 71%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +18.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +10.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +50%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +160%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +225%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +845.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +208.7%
հավասար Նատրիում - 7
հավասար Ցինկ - 0.19

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +315.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +342.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +308.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +693.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +114.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +400.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1140.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +3900%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 3% 0% 0% 10% 14% 13% 6% 2% 5% 24% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 9% 43% 0% 77% 4% 27% 27% 24% 167% 6% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +315.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +342.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +308.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +693.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +114.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +400.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1140.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +3900%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Purple mangosteen Mamey Sapote
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in glycemic index ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում Equal
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Purple mangosteen Mamey Sapote Opinion
Զուտ ածխաջրեր 16.11g 26.7g Mamey Sapote
Սպիտակուցներ 0.41g 1.45g Mamey Sapote
Ճարպեր 0.58g 0.46g Purple mangosteen
Ածխաջրեր 17.91g 32.1g Mamey Sapote
Կալորիականություն 73kcal 124kcal Mamey Sapote
Օսլա g 6.33g Mamey Sapote
Ֆրուկտոզա g 7.66g Mamey Sapote
Շաքար g 20.14g Purple mangosteen
Բջջանյութ(Fiber) 1.8g 5.4g Mamey Sapote
Կալցիում 12mg 18mg Mamey Sapote
Երկաթ 0.3mg 0.78mg Mamey Sapote
Մագնեզիում 13mg 11mg Purple mangosteen
Ֆոսֆոր 8mg 26mg Mamey Sapote
Կալիում 48mg 454mg Mamey Sapote
Նատրիում 7mg 7mg
Ցինկ 0.21mg 0.19mg Purple mangosteen
Պղինձ 0.069mg 0.213mg Mamey Sapote
Վիտամին A 35IU 143IU Mamey Sapote
Վիտամին E mg 2.11mg Mamey Sapote
Վիտամին D 0IU IU Purple mangosteen
Վիտամին D 0µg µg Purple mangosteen
Վիտամին C 2.9mg 23mg Mamey Sapote
Վիտամին B1 0.054mg 0.013mg Purple mangosteen
Վիտամին B2 0.054mg 0.116mg Mamey Sapote
Վիտամին B3 0.286mg 1.432mg Mamey Sapote
Վիտամին B5 0.032mg 0.397mg Mamey Sapote
Վիտամին B6 0.018mg 0.72mg Mamey Sapote
Folate, total 31µg 7µg Purple mangosteen
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K µg µg
Տրիպտոֆան mg 0.049mg Mamey Sapote
Տրեոնին mg 0.085mg Mamey Sapote
Իզոլեյցին mg 0.061mg Mamey Sapote
Լեյցին mg 0.073mg Mamey Sapote
Լիզին mg 0.073mg Mamey Sapote
Մեթիոնին mg 0.024mg Mamey Sapote
Ֆենիլալանին mg 0.061mg Mamey Sapote
Վալին mg 0.073mg Mamey Sapote
Հիստիդին mg 0.049mg Mamey Sapote
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ g 0.169g Purple mangosteen
Մոնոչհագեցած ճարպ g 0.102g Mamey Sapote
Պոլիչհագեցած ճարպ g 0.097g Mamey Sapote

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Purple mangosteen Mamey Sapote
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
6
Purple mangosteen
32
Mamey Sapote
Mineral Summary Score
8
Purple mangosteen
21
Mamey Sapote

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
2%
Purple mangosteen
9%
Mamey Sapote
Carbohydrates
18%
Purple mangosteen
32%
Mamey Sapote
Fats
3%
Purple mangosteen
2%
Mamey Sapote

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Purple mangosteen
Purple mangosteen is lower in Շաքար (difference - 20.14g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Purple mangosteen
Purple mangosteen is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.169g)
Which food is lower in glycemic index?
Mamey Sapote
Mamey Sapote is lower in glycemic index (difference - 58)
Which food is cheaper?
Mamey Sapote
Mamey Sapote is cheaper (difference - $2)
Which food is richer in minerals?
Mamey Sapote
Mamey Sapote is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Mamey Sapote
Mamey Sapote is relatively richer in vitamins
Which food contains less Նատրիում?
?
The foods are relatively equal in Նատրիում (7 mg)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Purple mangosteen - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169090/nutrients
  2. Mamey Sapote - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167760/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: