Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Raisinets և Bit-o-honey սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Raisinets vs Bit-o-honey infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +142.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +500%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -88.8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 26% 45% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 8% 5% 12% 4% 39% 14% 9% 5% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +142.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +500%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -88.8%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +100%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 6% 0% 3% 15% 11% 2% 5% 3% 2% 8% 2% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +100%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +120%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +126.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +13.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +29.7%
հավասար Այլ - 1.31
4% 17% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 4.4 գ
Ճարպեր: 17 գ
Ածխաջրեր: 71 գ
Ջուր: 6.4 գ
Այլ: 1.2 գ
2% 8% 81% 8%
Սպիտակուցներ: 2 գ
Ճարպեր: 7.5 գ
Ածխաջրեր: 80.89 գ
Ջուր: 8.3 գ
Այլ: 1.31 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +120%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +126.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +13.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +29.7%
հավասար Այլ - 1.31

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -50%
100%
Հագեցած ճարպ: 11 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
80% 15% 5%
Հագեցած ճարպ: 5.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.03 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.338 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -50%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Raisinets Bit-o-honey
Lower in Նատրիում ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Raisinets Bit-o-honey Opinion
Զուտ ածխաջրեր 68.8g 80.69g Bit-o-honey
Սպիտակուցներ 4.4g 2g Raisinets
Ճարպեր 17g 7.5g Raisinets
Ածխաջրեր 71g 80.89g Bit-o-honey
Կալորիականություն 422kcal 375kcal Raisinets
Շաքար 59g 48g Bit-o-honey
Բջջանյութ(Fiber) 2.2g 0.2g Raisinets
Կալցիում 85mg 35mg Raisinets
Երկաթ 1.2mg 0.2mg Raisinets
Մագնեզիում 7mg Bit-o-honey
Ֆոսֆոր 28mg Bit-o-honey
Կալիում 44mg Bit-o-honey
Նատրիում 33mg 295mg Raisinets
Ցինկ 0.49mg Bit-o-honey
Պղինձ 0.026mg Bit-o-honey
Մանգան 0.038mg Bit-o-honey
Սելեն 1.3µg Bit-o-honey
Վիտամին A 77IU 0IU Raisinets
Վիտամին E 0.3mg Bit-o-honey
Վիտամին C 1.6mg 0.8mg Raisinets
Վիտամին B1 0.06mg Bit-o-honey
Վիտամին B2 0.044mg Bit-o-honey
Վիտամին B3 0.069mg Bit-o-honey
Վիտամին B5 0.082mg Bit-o-honey
Վիտամին B6 0.009mg Bit-o-honey
Folate, total 2µg Bit-o-honey
Վիտամին B12 0.06µg Bit-o-honey
Choline, total 2.5mg Bit-o-honey
Խոլեստերին 11mg 0mg Bit-o-honey
Տրանս ճարպ 0.08g 0g Bit-o-honey
Հագեցած ճարպ 11g 5.5g Bit-o-honey
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.03g Bit-o-honey
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.338g Bit-o-honey

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Raisinets Bit-o-honey
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
1%
Raisinets
4%
Bit-o-honey
Mineral Summary Score
7%
Raisinets
11%
Bit-o-honey

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Raisinets
Raisinets is lower in Նատրիում (difference - 262mg)
Which food is lower in Շաքար?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in Շաքար (difference - 11g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in Խոլեստերին (difference - 11mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 5.5g)
Which food is richer in minerals?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Raisinets - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169587/nutrients
  2. Bit-o-honey - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167564/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: