Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog | Subscribe

Համեմատել Rapini և Taro սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

The main differences between Rapini and Taro

  • Rapini is richer in Վիտամին K, Երկաթ, Վիտամին C, Folate, total, Վիտամին A, RAE, Վիտամին B2, and Կալցիում, yet Taro is richer in Պղինձ, Կալիում, and Վիտամին B6.
  • Daily need coverage for Վիտամին K from Rapini is 186% higher.
  • Rapini contains 33 times more Վիտամին A, RAE than Taro. Rapini contains 131µg of Վիտամին A, RAE, while Taro contains 4µg.

Food types used in this article are Broccoli raab, raw and Taro, raw.

Infographic

Rapini vs Taro infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Rapini
5
:
5
Taro
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +151.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +289.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +234.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +50%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +15.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +201.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +309.5%
հավասար Մանգան - 0.383
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 33% 81% 16% 32% 18% 5% 22% 14% 52% 6%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 13% 21% 24% 36% 53% 2% 7% 58% 50% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +151.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +289.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +234.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +50%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +15.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +201.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +309.5%
հավասար Մանգան - 0.383

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Rapini
8
:
2
Taro
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +3350%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +348.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +70.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +416%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +103.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +277.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +22300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +46.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +65.5%
հավասար Վիտամին B5 - 0.303
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 158% 33% 0% 68% 41% 30% 23% 20% 40% 63% 0% 560%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 48% 0% 15% 24% 6% 12% 19% 66% 17% 0% 3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +3350%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +348.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +70.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +416%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +103.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +277.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +22300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +46.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +65.5%
հավասար Վիտամին B5 - 0.303

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Rapini
3
:
2
Taro
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +111.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +145%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +31%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +828.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +27.7%
3% 3% 93%
Սպիտակուցներ: 3.17 գ
Ճարպեր: 0.49 գ
Ածխաջրեր: 2.85 գ
Ջուր: 92.55 գ
Այլ: 0.94 գ
26% 71%
Սպիտակուցներ: 1.5 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 26.46 գ
Ջուր: 70.64 գ
Այլ: 1.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +111.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +145%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +31%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +828.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +27.7%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Rapini
2
:
1
Taro
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +62.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +56.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -18%
24% 13% 63%
Հագեցած ճարպ: 0.05 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.026 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.13 գ
29% 11% 59%
Հագեցած ճարպ: 0.041 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.016 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.083 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +62.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +56.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -18%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Rapini Taro
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price ok
Lower in Շաքար ok
Lower in glycemic index ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Rapini Taro Opinion
Զուտ ածխաջրեր 0.15g 22.36g Taro
Սպիտակուցներ 3.17g 1.5g Rapini
Ճարպեր 0.49g 0.2g Rapini
Ածխաջրեր 2.85g 26.46g Taro
Կալորիականություն 22kcal 112kcal Taro
Ֆրուկտոզա 0.17g Rapini
Շաքար 0.38g 0.4g Rapini
Բջջանյութ(Fiber) 2.7g 4.1g Taro
Կալցիում 108mg 43mg Rapini
Երկաթ 2.14mg 0.55mg Rapini
Մագնեզիում 22mg 33mg Taro
Ֆոսֆոր 73mg 84mg Taro
Կալիում 196mg 591mg Taro
Նատրիում 33mg 11mg Taro
Ցինկ 0.77mg 0.23mg Rapini
Պղինձ 0.042mg 0.172mg Taro
Մանգան 0.395mg 0.383mg Rapini
Սելեն 1µg 0.7µg Rapini
Վիտամին A 2622IU 76IU Rapini
Վիտամին A, RAE 131µg 4µg Rapini
Վիտամին E 1.62mg 2.38mg Taro
Վիտամին C 20.2mg 4.5mg Rapini
Վիտամին B1 0.162mg 0.095mg Rapini
Վիտամին B2 0.129mg 0.025mg Rapini
Վիտամին B3 1.221mg 0.6mg Rapini
Վիտամին B5 0.322mg 0.303mg Rapini
Վիտամին B6 0.171mg 0.283mg Taro
Folate, total 83µg 22µg Rapini
Վիտամին K 224µg 1µg Rapini
Տրիպտոֆան 0.043mg 0.023mg Rapini
Տրեոնին 0.106mg 0.069mg Rapini
Իզոլեյցին 0.104mg 0.054mg Rapini
Լեյցին 0.17mg 0.111mg Rapini
Լիզին 0.198mg 0.067mg Rapini
Մեթիոնին 0.048mg 0.02mg Rapini
Ֆենիլալանին 0.128mg 0.082mg Rapini
Վալին 0.153mg 0.082mg Rapini
Հիստիդին 0.066mg 0.034mg Rapini
Հագեցած ճարպ 0.05g 0.041g Taro
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.026g 0.016g Rapini
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.13g 0.083g Rapini

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Rapini Taro
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
86%
Rapini
18%
Taro
Mineral Summary Score
27%
Rapini
26%
Taro

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Taro
Taro is lower in Նատրիում (difference - 22mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Taro
Taro is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.009g)
Which food is cheaper?
Taro
Taro is cheaper (difference - $0.4)
Which food is lower in Շաքար?
Rapini
Rapini is lower in Շաքար (difference - 0.02g)
Which food is lower in glycemic index?
Rapini
Rapini is lower in glycemic index (difference - 22)
Which food is richer in vitamins?
Rapini
Rapini is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Rapini - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170381/nutrients
  2. Taro - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169308/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: