Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reeses cups և Baby ruth սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reeses cups vs Baby ruth infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +66%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +92.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +44.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +71.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +37.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +77.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -35.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +78.6%
հավասար Պղինձ - 0.225
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 24% 46% 45% 69% 31% 47% 35% 80% 0% 8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 15% 24% 31% 41% 22% 30% 20% 75% 46% 14%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +66%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +92.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +44.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +71.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +37.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +77.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -35.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +78.6%
հավասար Պղինձ - 0.225

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +175.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +258.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +86.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +138.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +316.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +333.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +520%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +15%
հավասար Վիտամին B2 - 0.121
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 4% 3% 0% 1% 40% 26% 85% 38% 24% 38% 33% 5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 19% 0% 0% 15% 28% 24% 20% 10% 9% 8% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +175.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +258.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +86.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +138.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +316.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +333.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +520%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +15%
հավասար Վիտամին B2 - 0.121

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +89.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +41.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +100.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +17.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +385.4%
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 10.24 գ
Ճարպեր: 30.53 գ
Ածխաջրեր: 55.36 գ
Ջուր: 1.44 գ
Այլ: 2.43 գ
5% 22% 65% 7%
Սպիտակուցներ: 5.4 գ
Ճարպեր: 21.6 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 6.99 գ
Այլ: 1.21 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +89.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +41.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +100.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +17.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +385.4%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -11.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +135.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +108.5%
37% 45% 19%
Հագեցած ճարպ: 10.73 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 13.1 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 5.5 գ
60% 27% 13%
Հագեցած ճարպ: 12.1 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.557 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.638 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -11.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +135.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +108.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reeses cups Baby ruth
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reeses cups Baby ruth Opinion
Զուտ ածխաջրեր 51.76g 62.8g Baby ruth
Սպիտակուցներ 10.24g 5.4g Reeses cups
Ճարպեր 30.53g 21.6g Reeses cups
Ածխաջրեր 55.36g 64.8g Baby ruth
Կալորիականություն 515kcal 459kcal Reeses cups
Շաքար 47.17g 54g Reeses cups
Բջջանյութ(Fiber) 3.6g 2g Reeses cups
Կալցիում 78mg 47mg Reeses cups
Երկաթ 1.21mg 0.63mg Reeses cups
Մագնեզիում 62mg 43mg Reeses cups
Ֆոսֆոր 161mg 94mg Reeses cups
Կալիում 343mg 249mg Reeses cups
Նատրիում 357mg 230mg Baby ruth
Ցինկ 1.28mg 0.72mg Reeses cups
Պղինձ 0.24mg 0.225mg Reeses cups
Մանգան 0mg 0.351mg Baby ruth
Սելեն 1.4µg 2.5µg Baby ruth
Վիտամին A 56IU 0IU Reeses cups
Վիտամին A, RAE 17µg 0µg Reeses cups
Վիտամին E 0.15mg 0.93mg Baby ruth
Վիտամին C 0.3mg 0mg Reeses cups
Վիտամին B1 0.16mg 0.058mg Reeses cups
Վիտամին B2 0.11mg 0.121mg Baby ruth
Վիտամին B3 4.49mg 1.251mg Reeses cups
Վիտամին B5 0.62mg 0.333mg Reeses cups
Վիտամին B6 0.1mg 0.042mg Reeses cups
Folate, total 50µg 12µg Reeses cups
Վիտամին B12 0.26µg 0.06µg Reeses cups
Վիտամին K 2µg 2.3µg Baby ruth
Խոլեստերին 6mg 0mg Baby ruth
Տրանս ճարպ 0g 0.05g Reeses cups
Հագեցած ճարպ 10.73g 12.1g Reeses cups
Մոնոչհագեցած ճարպ 13.1g 5.557g Reeses cups
Պոլիչհագեցած ճարպ 5.5g 2.638g Reeses cups

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reeses cups Baby ruth
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
24%
Reeses cups
11%
Baby ruth
Mineral Summary Score
38%
Reeses cups
31%
Baby ruth

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Շաքար (difference - 6.83g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 1.37g)
Which food is richer in minerals?
Reeses cups
Reeses cups is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Reeses cups
Reeses cups is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Baby ruth
Baby ruth is lower in Նատրիում (difference - 127mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Baby ruth
Baby ruth is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reeses cups - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168763/nutrients
  2. Baby ruth - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167582/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: