Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reeses cups և Oh henry սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reeses cups vs Oh henry infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +13%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +142%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +21.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +15%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +32.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -45.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +47.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +128.6%
հավասար Ցինկ - 1.19
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 24% 46% 45% 69% 31% 47% 35% 80% 0% 8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 37% 60% 23% 26% 33% 118% 70% 18%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +13%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +142%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +21.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +15%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +32.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -45.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +47.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +128.6%
հավասար Ցինկ - 1.19

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +76.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +15%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +16.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +13.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +30%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +1373.3%
հավասար Վիտամին B1 - 0.149
հավասար Վիտամին B2 - 0.121
հավասար Choline, total - 37.1
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 3% 0% 1% 40% 26% 85% 38% 24% 38% 33% 20% 5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 45% 0% 0% 38% 28% 48% 33% 20% 33% 25% 21% 3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +76.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +15%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +16.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +13.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +30%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +1373.3%
հավասար Վիտամին B1 - 0.149
հավասար Վիտամին B2 - 0.121
հավասար Choline, total - 37.1

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +33%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +32.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +62%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +18.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +59.7%
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 10.24 գ
Ճարպեր: 30.53 գ
Ածխաջրեր: 55.36 գ
Ջուր: 1.44 գ
Այլ: 2.43 գ
8% 23% 66% 2%
Սպիտակուցներ: 7.7 գ
Ճարպեր: 23 գ
Ածխաջրեր: 65.5 գ
Ջուր: 2.3 գ
Այլ: 1.5 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +33%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +32.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +62%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +18.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +59.7%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +136.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +103.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -10.5%
37% 45% 19%
Հագեցած ճարպ: 10.73 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 13.1 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 5.5 գ
54% 31% 15%
Հագեցած ճարպ: 9.6 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.53 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.706 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +136.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +103.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -10.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reeses cups Oh henry
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reeses cups Oh henry Opinion
Զուտ ածխաջրեր 51.76g 63.6g Oh henry
Սպիտակուցներ 10.24g 7.7g Reeses cups
Ճարպեր 30.53g 23g Reeses cups
Ածխաջրեր 55.36g 65.5g Oh henry
Կալորիականություն 515kcal 462kcal Reeses cups
Շաքար 47.17g 46.2g Oh henry
Բջջանյութ(Fiber) 3.6g 1.9g Reeses cups
Կալցիում 78mg 69mg Reeses cups
Երկաթ 1.21mg 0.5mg Reeses cups
Մագնեզիում 62mg 51mg Reeses cups
Ֆոսֆոր 161mg 140mg Reeses cups
Կալիում 343mg 259mg Reeses cups
Նատրիում 357mg 193mg Oh henry
Ցինկ 1.28mg 1.19mg Reeses cups
Պղինձ 0.24mg 0.353mg Oh henry
Մանգան 0mg 0.535mg Oh henry
Սելեն 1.4µg 3.2µg Oh henry
Վիտամին A 56IU 0IU Reeses cups
Վիտամին A, RAE 17µg 0µg Reeses cups
Վիտամին E 0.15mg 2.21mg Oh henry
Վիտամին C 0.3mg 0mg Reeses cups
Վիտամին B1 0.16mg 0.149mg Reeses cups
Վիտամին B2 0.11mg 0.121mg Oh henry
Վիտամին B3 4.49mg 2.545mg Reeses cups
Վիտամին B5 0.62mg 0.539mg Reeses cups
Վիտամին B6 0.1mg 0.086mg Reeses cups
Folate, total 50µg 44µg Reeses cups
Վիտամին B12 0.26µg 0.2µg Reeses cups
Choline, total 35.4mg 37.1mg Oh henry
Վիտամին K 2µg 1.2µg Reeses cups
Խոլեստերին 6mg 7mg Reeses cups
Տրանս ճարպ 0g 0.05g Reeses cups
Հագեցած ճարպ 10.73g 9.6g Oh henry
Մոնոչհագեցած ճարպ 13.1g 5.53g Reeses cups
Պոլիչհագեցած ճարպ 5.5g 2.706g Reeses cups

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reeses cups Oh henry
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
24%
Reeses cups
22%
Oh henry
Mineral Summary Score
38%
Reeses cups
42%
Oh henry

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Reeses cups
Reeses cups is relatively richer in minerals
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is richer in vitamins?
Reeses cups
Reeses cups is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Oh henry
Oh henry is lower in Շաքար (difference - 0.97g)
Which food is lower in Նատրիում?
Oh henry
Oh henry is lower in Նատրիում (difference - 164mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Oh henry
Oh henry is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 1.13g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reeses cups - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168763/nutrients
  2. Oh henry - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167997/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: