Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reese's pieces և Reese's fast break սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reese's pieces vs Reese's fast break infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +13.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +83.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +59.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +26.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -41.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +22.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +127.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +95.9%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 63% 89% 32% 26% 32% 137% 144% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 19% 36% 35% 56% 26% 44% 26% 60% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +13.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +83.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +59.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +26.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -41.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +22.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +127.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +95.9%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +38.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +120%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +69.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +45.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +57.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +41%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 20% 0% 0% 45% 51% 114% 37% 26% 42% 14% 16% 15%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3% 0% 0% 2% 33% 24% 67% 26% 17% 30% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +38.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +120%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +69.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +45.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +57.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +41%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +43.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +310%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +16.2%
հավասար Ճարպեր - 23.42
հավասար Ածխաջրեր - 61.6
12% 25% 60% 2%
Սպիտակուցներ: 12.46 գ
Ճարպեր: 24.77 գ
Ածխաջրեր: 59.86 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 1.91 գ
9% 23% 62% 4% 2%
Սպիտակուցներ: 8.66 գ
Ճարպեր: 23.42 գ
Ածխաջրեր: 61.6 գ
Ջուր: 4.1 գ
Այլ: 2.22 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +43.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +310%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +16.2%
հավասար Ճարպեր - 23.42
հավասար Ածխաջրեր - 61.6

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -49.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +100.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +130.3%
72% 20% 8%
Հագեցած ճարպ: 16.42 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 4.46 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.88 գ
38% 42% 20%
Հագեցած ճարպ: 8.23 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.94 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.33 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -49.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +100.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +130.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reese's pieces Reese's fast break
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reese's pieces Reese's fast break Opinion
Զուտ ածխաջրեր 56.86g 58.7g Reese's fast break
Սպիտակուցներ 12.46g 8.66g Reese's pieces
Ճարպեր 24.77g 23.42g Reese's pieces
Ածխաջրեր 59.86g 61.6g Reese's fast break
Կալորիականություն 497kcal 474kcal Reese's pieces
Շաքար 53.25g 53.08g Reese's fast break
Բջջանյութ(Fiber) 3g 2.9g Reese's pieces
Կալցիում 69mg 61mg Reese's pieces
Երկաթ 0.49mg 0.96mg Reese's fast break
Մագնեզիում 88mg 48mg Reese's pieces
Ֆոսֆոր 207mg 130mg Reese's pieces
Կալիում 359mg 284mg Reese's pieces
Նատրիում 194mg 330mg Reese's pieces
Ցինկ 1.15mg 0.94mg Reese's pieces
Պղինձ 0.41mg 0.18mg Reese's pieces
Մանգան 1.1mg 0mg Reese's pieces
Սելեն 0.8µg 0µg Reese's pieces
Վիտամին A 0IU 40IU Reese's fast break
Վիտամին E 0.99mg Reese's pieces
Վիտամին C 0mg 0.4mg Reese's fast break
Վիտամին B1 0.18mg 0.13mg Reese's pieces
Վիտամին B2 0.22mg 0.1mg Reese's pieces
Վիտամին B3 6.06mg 3.57mg Reese's pieces
Վիտամին B5 0.61mg 0.42mg Reese's pieces
Վիտամին B6 0.11mg 0.07mg Reese's pieces
Folate, total 55µg 39µg Reese's pieces
Վիտամին B12 0.11µg Reese's pieces
Choline, total 28.7mg Reese's pieces
Վիտամին K 5.9µg Reese's pieces
Խոլեստերին 0mg 4mg Reese's pieces
Հագեցած ճարպ 16.42g 8.23g Reese's fast break
Մոնոչհագեցած ճարպ 4.46g 8.94g Reese's fast break
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.88g 4.33g Reese's fast break

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reese's pieces Reese's fast break
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
29%
Reese's pieces
15%
Reese's fast break
Mineral Summary Score
56%
Reese's pieces
30%
Reese's fast break

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in Նատրիում (difference - 136mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in Խոլեստերին (difference - 4mg)
Which food is richer in minerals?
Reese's pieces
Reese's pieces is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Reese's pieces
Reese's pieces is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Reese's fast break
Reese's fast break is lower in Շաքար (difference - 0.17g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Reese's fast break
Reese's fast break is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 8.19g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reese's pieces - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168764/nutrients
  2. Reese's fast break - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169630/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: