Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Rice noodles և Somen noodles սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Rice noodles vs Somen noodles infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +50%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -88.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +13.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +52%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +100%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +271.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +35%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +625%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +120.2%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 2% 6% 3% 9% 1% 3% 7% 13% 15% 25%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 20% 2% 12% 3% 22% 6% 9% 33% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +50%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -88.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +13.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +52%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +100%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +271.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +35%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +625%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +120.2%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +725%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +34.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1463.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +116.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 1% 0% 0% 5% 1% 2% 1% 2% 1% 0% 1% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 5% 8% 2% 11% 3% 2% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +725%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +34.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1463.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +116.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +123.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +14.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +105.6%
հավասար Ճարպեր - 0.18
հավասար Ջուր - 67.91
2% 24% 74%
Սպիտակուցներ: 1.79 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 24.01 գ
Ջուր: 73.82 գ
Այլ: 0.18 գ
4% 28% 68%
Սպիտակուցներ: 4 գ
Ճարպեր: 0.18 գ
Ածխաջրեր: 27.54 գ
Ջուր: 67.91 գ
Այլ: 0.37 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +123.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +14.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +105.6%
հավասար Ճարպեր - 0.18
հավասար Ջուր - 67.91

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +23.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +217.4%
հավասար Հագեցած ճարպ - 0.025
32% 36% 32%
Հագեցած ճարպ: 0.023 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.026 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.023 գ
21% 18% 61%
Հագեցած ճարպ: 0.025 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.021 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.073 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +23.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +217.4%
հավասար Հագեցած ճարպ - 0.025

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Rice noodles Somen noodles
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Rice noodles Somen noodles Opinion
Զուտ ածխաջրեր 23.01g 27.54g Somen noodles
Սպիտակուցներ 1.79g 4g Somen noodles
Ճարպեր 0.2g 0.18g Rice noodles
Ածխաջրեր 24.01g 27.54g Somen noodles
Կալորիականություն 108kcal 131kcal Somen noodles
Շաքար 0.03g Somen noodles
Բջջանյութ(Fiber) 1g Rice noodles
Կալցիում 4mg 8mg Somen noodles
Երկաթ 0.14mg 0.52mg Somen noodles
Մագնեզիում 3mg 2mg Rice noodles
Ֆոսֆոր 20mg 27mg Somen noodles
Կալիում 4mg 29mg Somen noodles
Նատրիում 19mg 161mg Rice noodles
Ցինկ 0.25mg 0.22mg Rice noodles
Պղինձ 0.038mg 0.025mg Rice noodles
Մանգան 0.114mg 0.251mg Somen noodles
Սելեն 4.5µg Rice noodles
Վիտամին E 0.03mg Rice noodles
Վիտամին B1 0.018mg 0.02mg Somen noodles
Վիտամին B2 0.004mg 0.033mg Somen noodles
Վիտամին B3 0.072mg 0.097mg Somen noodles
Վիտամին B5 0.011mg 0.172mg Somen noodles
Վիտամին B6 0.006mg 0.013mg Somen noodles
Folate, total 1µg 2µg Somen noodles
Choline, total 1.6mg Rice noodles
Տրիպտոֆան 0.022mg 0.051mg Somen noodles
Տրեոնին 0.063mg 0.106mg Somen noodles
Իզոլեյցին 0.073mg 0.155mg Somen noodles
Լեյցին 0.147mg 0.274mg Somen noodles
Լիզին 0.062mg 0.077mg Somen noodles
Մեթիոնին 0.043mg 0.062mg Somen noodles
Ֆենիլալանին 0.095mg 0.194mg Somen noodles
Վալին 0.104mg 0.171mg Somen noodles
Հիստիդին 0.045mg 0.081mg Somen noodles
Հագեցած ճարպ 0.023g 0.025g Rice noodles
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.026g 0.021g Rice noodles
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.023g 0.073g Somen noodles

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Rice noodles Somen noodles
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
1%
Rice noodles
2%
Somen noodles
Mineral Summary Score
8%
Rice noodles
11%
Somen noodles

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Somen noodles
Somen noodles is lower in Շաքար (difference - 0.03g)
Which food is lower in glycemic index?
Somen noodles
Somen noodles is lower in glycemic index (difference - 61)
Which food is lower in Նատրիում?
Rice noodles
Rice noodles is lower in Նատրիում (difference - 142mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Rice noodles
Rice noodles is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.002g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Rice noodles - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168914/nutrients
  2. Somen noodles - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168909/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: