Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Rolo և Creamsicle սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Rolo vs Creamsicle infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +530.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1300%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -96.8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 44% 16% 0% 31% 17% 25% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7% 2% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +530.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1300%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -96.8%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Rolo
13
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8% 22% 0% 3% 5% 28% 1% 0% 0% 0% 42% 11% 8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +270.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +798.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +468.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1690.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +36.8%
5% 21% 68% 5%
Սպիտակուցներ: 5.08 գ
Ճարպեր: 20.93 գ
Ածխաջրեր: 67.95 գ
Ջուր: 4.6 գ
Այլ: 1.44 գ
2% 12% 82% 2%
Սպիտակուցներ: 1.37 գ
Ճարպեր: 2.33 գ
Ածխաջրեր: 11.95 գ
Ջուր: 82.38 գ
Այլ: 1.97 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +270.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +798.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +468.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1690.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +36.8%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -86.2%
86% 12%
Հագեցած ճարպ: 14.542 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.104 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.265 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 2 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -86.2%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Rolo Creamsicle
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Rolo Creamsicle Opinion
Զուտ ածխաջրեր 67.05g 4.45g Rolo
Սպիտակուցներ 5.08g 1.37g Rolo
Ճարպեր 20.93g 2.33g Rolo
Ածխաջրեր 67.95g 11.95g Rolo
Կալորիականություն 474kcal 49kcal Rolo
Շաքար 63.93g 0.43g Creamsicle
Բջջանյութ(Fiber) 0.9g 7.5g Creamsicle
Կալցիում 145mg 23mg Rolo
Երկաթ 0.42mg 0.03mg Rolo
Ֆոսֆոր 71mg Rolo
Կալիում 188mg Rolo
Նատրիում 188mg 6mg Creamsicle
Վիտամին A 121IU 0IU Rolo
Վիտամին A, RAE 34µg Rolo
Վիտամին E 1.1mg Rolo
Վիտամին C 0.9mg 0mg Rolo
Վիտամին B1 0.02mg Rolo
Վիտամին B2 0.12mg Rolo
Վիտամին B3 0.04mg Rolo
Վիտամին B12 0.33µg Rolo
Choline, total 20.1mg Rolo
Վիտամին K 3.2µg Rolo
Խոլեստերին 12mg 0mg Creamsicle
Հագեցած ճարպ 14.542g 2g Creamsicle
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.104g Rolo
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.265g Rolo

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Rolo Creamsicle
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10%
Rolo
0%
Creamsicle
Mineral Summary Score
13%
Rolo
1%
Creamsicle

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Rolo
Rolo is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Rolo
Rolo is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Creamsicle
Creamsicle is lower in Շաքար (difference - 63.5g)
Which food is lower in Նատրիում?
Creamsicle
Creamsicle is lower in Նատրիում (difference - 182mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Creamsicle
Creamsicle is lower in Խոլեստերին (difference - 12mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Creamsicle
Creamsicle is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 12.542g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Rolo - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168765/nutrients
  2. Creamsicle - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170267/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: