Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Rolo և Raisinets սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Rolo vs Raisinets infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Rolo
8
:
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +70.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +185.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -82.4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 44% 16% 0% 31% 17% 25% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 26% 45% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +70.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +185.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -82.4%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Rolo
11
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +57.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +77.8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 8% 22% 0% 3% 5% 28% 1% 0% 0% 0% 42% 8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +57.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +77.8%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Rolo
3
:
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +15.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +23.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +20%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +39.1%
հավասար Ածխաջրեր - 71
5% 21% 68% 5%
Սպիտակուցներ: 5.08 գ
Ճարպեր: 20.93 գ
Ածխաջրեր: 67.95 գ
Ջուր: 4.6 գ
Այլ: 1.44 գ
4% 17% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 4.4 գ
Ճարպեր: 17 գ
Ածխաջրեր: 71 գ
Ջուր: 6.4 գ
Այլ: 1.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +15.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +23.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +20%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +39.1%
հավասար Ածխաջրեր - 71

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Rolo
2
:
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -24.4%
86% 12%
Հագեցած ճարպ: 14.542 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.104 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.265 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 11 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -24.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Rolo Raisinets
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Rolo Raisinets Opinion
Զուտ ածխաջրեր 67.05g 68.8g Raisinets
Սպիտակուցներ 5.08g 4.4g Rolo
Ճարպեր 20.93g 17g Rolo
Ածխաջրեր 67.95g 71g Raisinets
Կալորիականություն 474kcal 422kcal Rolo
Շաքար 63.93g 59g Raisinets
Բջջանյութ(Fiber) 0.9g 2.2g Raisinets
Կալցիում 145mg 85mg Rolo
Երկաթ 0.42mg 1.2mg Raisinets
Ֆոսֆոր 71mg Rolo
Կալիում 188mg Rolo
Նատրիում 188mg 33mg Raisinets
Վիտամին A 121IU 77IU Rolo
Վիտամին A, RAE 34µg Rolo
Վիտամին E 1.1mg Rolo
Վիտամին C 0.9mg 1.6mg Raisinets
Վիտամին B1 0.02mg Rolo
Վիտամին B2 0.12mg Rolo
Վիտամին B3 0.04mg Rolo
Վիտամին B12 0.33µg Rolo
Վիտամին K 3.2µg Rolo
Խոլեստերին 12mg 11mg Raisinets
Տրանս ճարպ 0g 0.08g Rolo
Հագեցած ճարպ 14.542g 11g Raisinets
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.104g Rolo
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.265g Rolo

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Rolo Raisinets
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10%
Rolo
1%
Raisinets
Mineral Summary Score
13%
Rolo
7%
Raisinets

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Rolo
Rolo is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Rolo
Rolo is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Raisinets
Raisinets is lower in Շաքար (difference - 4.93g)
Which food is lower in Նատրիում?
Raisinets
Raisinets is lower in Նատրիում (difference - 155mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Raisinets
Raisinets is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Raisinets
Raisinets is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 3.542g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Rolo - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168765/nutrients
  2. Raisinets - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169587/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: