Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Rolo և Reeses cups սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Rolo vs Reeses cups infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +85.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -47.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +188.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +126.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +82.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 44% 16% 0% 31% 17% 25% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 24% 46% 45% 69% 31% 47% 35% 80% 0% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +85.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -47.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +188.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +126.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +82.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Rolo
6
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +116.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +633.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +26.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +60%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +700%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +11125%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
հավասար Վիտամին B2 - 0.11
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 8% 22% 0% 3% 5% 28% 1% 0% 0% 0% 42% 8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 4% 3% 0% 1% 40% 26% 85% 38% 24% 38% 33% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +116.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +633.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +26.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +60%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +700%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +11125%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
հավասար Վիտամին B2 - 0.11

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +22.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +219.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +101.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +45.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +68.8%
5% 21% 68% 5%
Սպիտակուցներ: 5.08 գ
Ճարպեր: 20.93 գ
Ածխաջրեր: 67.95 գ
Ջուր: 4.6 գ
Այլ: 1.44 գ
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 10.24 գ
Ճարպեր: 30.53 գ
Ածխաջրեր: 55.36 գ
Ջուր: 1.44 գ
Այլ: 2.43 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +22.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +219.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +101.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +45.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +68.8%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -26.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +522.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1975.5%
86% 12%
Հագեցած ճարպ: 14.542 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.104 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.265 գ
37% 45% 19%
Հագեցած ճարպ: 10.73 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 13.1 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 5.5 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -26.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +522.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1975.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Rolo Reeses cups
Lower in Նատրիում ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Rolo Reeses cups Opinion
Զուտ ածխաջրեր 67.05g 51.76g Rolo
Սպիտակուցներ 5.08g 10.24g Reeses cups
Ճարպեր 20.93g 30.53g Reeses cups
Ածխաջրեր 67.95g 55.36g Rolo
Կալորիականություն 474kcal 515kcal Reeses cups
Շաքար 63.93g 47.17g Reeses cups
Բջջանյութ(Fiber) 0.9g 3.6g Reeses cups
Կալցիում 145mg 78mg Rolo
Երկաթ 0.42mg 1.21mg Reeses cups
Մագնեզիում 0mg 62mg Reeses cups
Ֆոսֆոր 71mg 161mg Reeses cups
Կալիում 188mg 343mg Reeses cups
Նատրիում 188mg 357mg Rolo
Ցինկ 0mg 1.28mg Reeses cups
Պղինձ 0mg 0.24mg Reeses cups
Սելեն 0µg 1.4µg Reeses cups
Վիտամին A 121IU 56IU Rolo
Վիտամին A, RAE 34µg 17µg Rolo
Վիտամին E 1.1mg 0.15mg Rolo
Վիտամին C 0.9mg 0.3mg Rolo
Վիտամին B1 0.02mg 0.16mg Reeses cups
Վիտամին B2 0.12mg 0.11mg Rolo
Վիտամին B3 0.04mg 4.49mg Reeses cups
Վիտամին B5 0mg 0.62mg Reeses cups
Վիտամին B6 0mg 0.1mg Reeses cups
Folate, total 0µg 50µg Reeses cups
Վիտամին B12 0.33µg 0.26µg Rolo
Վիտամին K 3.2µg 2µg Rolo
Խոլեստերին 12mg 6mg Reeses cups
Հագեցած ճարպ 14.542g 10.73g Reeses cups
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.104g 13.1g Reeses cups
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.265g 5.5g Reeses cups

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Rolo Reeses cups
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10%
Rolo
24%
Reeses cups
Mineral Summary Score
13%
Rolo
38%
Reeses cups

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Rolo
Rolo is lower in Նատրիում (difference - 169mg)
Which food is lower in Շաքար?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Շաքար (difference - 16.76g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 3.812g)
Which food is richer in minerals?
Reeses cups
Reeses cups is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Rolo - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168765/nutrients
  2. Reeses cups - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168763/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: