Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Rolo և Flan սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Rolo vs Flan infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Rolo
5
:
4
Flan
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +504.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +425%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +7000%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +22.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -56.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 44% 16% 0% 31% 17% 25% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 8% 3% 0% 1% 14% 57% 2% 5% 1% 117%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +504.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +425%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +7000%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +22.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -56.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Rolo
10
:
0
Flan
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8% 22% 0% 3% 5% 28% 1% 0% 0% 0% 42% 11% 8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Rolo
3
:
2
Flan
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +140%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +34.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +69.6%
5% 21% 68% 5%
Սպիտակուցներ: 5.08 գ
Ճարպեր: 20.93 գ
Ածխաջրեր: 67.95 գ
Ջուր: 4.6 գ
Այլ: 1.44 գ
92% 8%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 91.6 գ
Ջուր: 7.8 գ
Այլ: 0.6 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +140%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +34.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +69.6%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Rolo Flan
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Rolo Flan Opinion
Զուտ ածխաջրեր 67.05g 91.6g Flan
Սպիտակուցներ 5.08g 0g Rolo
Ճարպեր 20.93g 0g Rolo
Ածխաջրեր 67.95g 91.6g Flan
Կալորիականություն 474kcal 348kcal Rolo
Շաքար 63.93g Flan
Բջջանյութ(Fiber) 0.9g 0g Rolo
Կալցիում 145mg 24mg Rolo
Երկաթ 0.42mg 0.08mg Rolo
Ֆոսֆոր 71mg 1mg Rolo
Կալիում 188mg 153mg Rolo
Նատրիում 188mg 432mg Rolo
Ցինկ 0mg 0.04mg Flan
Պղինձ 0mg 0.015mg Flan
Մանգան 0mg 0.007mg Flan
Սելեն 0µg 21.3µg Flan
Վիտամին A 121IU 0IU Rolo
Վիտամին A, RAE 34µg 0µg Rolo
Վիտամին E 1.1mg Rolo
Վիտամին C 0.9mg 0mg Rolo
Վիտամին B1 0.02mg 0mg Rolo
Վիտամին B2 0.12mg 0mg Rolo
Վիտամին B3 0.04mg 0mg Rolo
Վիտամին B12 0.33µg 0µg Rolo
Choline, total 20.1mg Rolo
Վիտամին K 3.2µg Rolo
Խոլեստերին 12mg 0mg Flan
Հագեցած ճարպ 14.542g Flan
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.104g Rolo
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.265g Rolo

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Rolo Flan
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10%
Rolo
0%
Flan
Mineral Summary Score
13%
Rolo
20%
Flan

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Rolo
Rolo is lower in Նատրիում (difference - 244mg)
Which food is lower in glycemic index?
Rolo
Rolo is lower in glycemic index (difference - 66)
Which food is richer in vitamins?
Rolo
Rolo is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Flan
Flan is lower in Շաքար (difference - 63.93g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Flan
Flan is lower in Խոլեստերին (difference - 12mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Flan
Flan is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 14.542g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Rolo - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168765/nutrients
  2. Flan - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169602/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: