Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Rolo և Sorghum syrup սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Rolo vs Sorghum syrup infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +26.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +804.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +431.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -95.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
հավասար Կալցիում - 150
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 44% 16% 0% 31% 17% 25% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 45% 143% 72% 24% 89% 2% 12% 44% 200% 10%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +26.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +804.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +431.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -95.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
հավասար Կալցիում - 150

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Rolo
6
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +51.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +29.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8% 22% 0% 3% 5% 28% 1% 0% 0% 0% 42% 11% 8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 25% 36% 2% 49% 155% 0% 0% 8% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +51.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +29.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +10.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +393.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +66.7%
5% 21% 68% 5%
Սպիտակուցներ: 5.08 գ
Ճարպեր: 20.93 գ
Ածխաջրեր: 67.95 գ
Ջուր: 4.6 գ
Այլ: 1.44 գ
75% 23% 2%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 74.9 գ
Ջուր: 22.7 գ
Այլ: 2.4 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +10.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +393.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +66.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Rolo Sorghum syrup
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Rolo Sorghum syrup Opinion
Զուտ ածխաջրեր 67.05g 74.9g Sorghum syrup
Սպիտակուցներ 5.08g 0g Rolo
Ճարպեր 20.93g 0g Rolo
Ածխաջրեր 67.95g 74.9g Sorghum syrup
Կալորիականություն 474kcal 290kcal Rolo
Շաքար 63.93g 74.9g Rolo
Բջջանյութ(Fiber) 0.9g 0g Rolo
Կալցիում 145mg 150mg Sorghum syrup
Երկաթ 0.42mg 3.8mg Sorghum syrup
Մագնեզիում 0mg 100mg Sorghum syrup
Ֆոսֆոր 71mg 56mg Rolo
Կալիում 188mg 1000mg Sorghum syrup
Նատրիում 188mg 8mg Sorghum syrup
Ցինկ 0mg 0.41mg Sorghum syrup
Պղինձ 0mg 0.13mg Sorghum syrup
Մանգան 0mg 1.53mg Sorghum syrup
Սելեն 0µg 1.7µg Sorghum syrup
Վիտամին A 121IU 0IU Rolo
Վիտամին A, RAE 34µg 0µg Rolo
Վիտամին E 1.1mg 0mg Rolo
Վիտամին C 0.9mg 0mg Rolo
Վիտամին B1 0.02mg 0.1mg Sorghum syrup
Վիտամին B2 0.12mg 0.155mg Sorghum syrup
Վիտամին B3 0.04mg 0.1mg Sorghum syrup
Վիտամին B5 0mg 0.804mg Sorghum syrup
Վիտամին B6 0mg 0.67mg Sorghum syrup
Վիտամին B12 0.33µg 0µg Rolo
Choline, total 20.1mg 13.3mg Rolo
Վիտամին K 3.2µg 0µg Rolo
Խոլեստերին 12mg 0mg Sorghum syrup
Հագեցած ճարպ 14.542g 0g Sorghum syrup
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.104g 0g Rolo
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.265g 0g Rolo

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Rolo Sorghum syrup
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10%
Rolo
21%
Sorghum syrup
Mineral Summary Score
13%
Rolo
64%
Sorghum syrup

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is lower in Նատրիում (difference - 180mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is lower in Խոլեստերին (difference - 12mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 14.542g)
Which food is richer in minerals?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
Rolo
Rolo is lower in Շաքար (difference - 10.97g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Rolo - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168765/nutrients
  2. Sorghum syrup - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169662/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: