Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart

Համեմատել Sapodilla և Longan սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

A recap on differences between Sapodilla and Longan

  • Sapodilla has more Բջջանյութ(Fiber), and Երկաթ, however Longan is higher in Վիտամին C, Վիտամին B2, and Պղինձ.
  • Longan covers your daily Վիտամին C needs 77% more than Sapodilla.
  • Longan contains 6 times less Երկաթ than Sapodilla. Sapodilla contains 0.8mg of Երկաթ, while Longan contains 0.13mg.

Food varieties used in this article are Sapodilla, raw and Longans, raw.

Infographic

Sapodilla vs Longan infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2000%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +515.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +20%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +100%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +75%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +37.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -100%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +96.5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 7% 30% 9% 6% 18% 2% 3% 29%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 1% 5% 8% 9% 24% 0% 2% 57%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2000%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +515.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +20%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +100%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +75%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +37.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -100%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +96.5%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
4
Longan
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +471.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +600%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +50%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 4% 0% 0% 49% 0% 5% 4% 16% 9% 11% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 280% 8% 33% 6% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +471.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +600%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +50%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Sapodilla Longan
Lower in glycemic index ok
Lower in price ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Sapodilla Longan Opinion
Զուտ ածխաջրեր 14.66g 14.04g Sapodilla
Սպիտակուցներ 0.44g 1.31g Longan
Ճարպեր 1.1g 0.1g Sapodilla
Ածխաջրեր 19.96g 15.14g Sapodilla
Կալորիականություն 83kcal 60kcal Sapodilla
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար g g
Բջջանյութ(Fiber) 5.3g 1.1g Sapodilla
Կալցիում 21mg 1mg Sapodilla
Երկաթ 0.8mg 0.13mg Sapodilla
Մագնեզիում 12mg 10mg Sapodilla
Ֆոսֆոր 12mg 21mg Longan
Կալիում 193mg 266mg Longan
Նատրիում 12mg 0mg Longan
Ցինկ 0.1mg 0.05mg Sapodilla
Պղինձ 0.086mg 0.169mg Longan
Վիտամին A 60IU IU Sapodilla
Վիտամին E mg mg
Վիտամին D IU IU
Վիտամին D µg µg
Վիտամին C 14.7mg 84mg Longan
Վիտամին B1 0mg 0.031mg Longan
Վիտամին B2 0.02mg 0.14mg Longan
Վիտամին B3 0.2mg 0.3mg Longan
Վիտամին B5 0.252mg mg Sapodilla
Վիտամին B6 0.037mg mg Sapodilla
Folate, total 14µg µg Sapodilla
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K µg µg
Տրիպտոֆան 0.005mg mg Sapodilla
Տրեոնին 0.012mg 0.034mg Longan
Իզոլեյցին 0.015mg 0.026mg Longan
Լեյցին 0.024mg 0.054mg Longan
Լիզին 0.039mg 0.046mg Longan
Մեթիոնին 0.003mg 0.013mg Longan
Ֆենիլալանին 0.013mg 0.03mg Longan
Վալին 0.016mg 0.058mg Longan
Հիստիդին 0.016mg 0.012mg Sapodilla
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.194g g Longan
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.521g g Sapodilla
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.011g g Sapodilla

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Sapodilla Longan
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
8
Sapodilla
27
Longan
Mineral Summary Score
13
Sapodilla
13
Longan

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
3%
Sapodilla
8%
Longan
Carbohydrates
20%
Sapodilla
15%
Longan
Fats
5%
Sapodilla
0%
Longan

Comparison summary

Which food is lower in glycemic index?
Sapodilla
Sapodilla is lower in glycemic index (difference - 8)
Which food is cheaper?
Sapodilla
Sapodilla is cheaper (difference - $1.4)
Which food is lower in Նատրիում?
Longan
Longan is lower in Նատրիում (difference - 12mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Longan
Longan is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.194g)
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Sapodilla - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167759/nutrients
  2. Longan - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169089/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: