Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Sauerkraut և Poblano սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Sauerkraut vs Poblano infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +103.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +643.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +769.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +905%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +1318.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -93.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +647.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +429.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +747%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +383.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 56% 10% 9% 15% 87% 6% 32% 20% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 19% 410% 81% 87% 213% 6% 39% 170% 167% 16%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +103.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +643.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +769.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +905%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +1318.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -93.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +647.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +429.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +747%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +383.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +635%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +113444.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +752.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +10150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +4377.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +2043%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +2619.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +187.5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 2% 3% 0% 49% 6% 6% 3% 6% 30% 18% 0% 6% 33%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1227% 0% 0% 7% 45% 521% 121% 120% 816% 52% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +635%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +113444.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +752.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +10150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +4377.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +2043%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +2619.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +187.5%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +308.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +1203.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +5757.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +1101.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +174%
4% 93% 2%
Սպիտակուցներ: 0.91 գ
Ճարպեր: 0.14 գ
Ածխաջրեր: 4.28 գ
Ջուր: 92.52 գ
Այլ: 2.15 գ
12% 8% 51% 23% 6%
Սպիտակուցներ: 11.86 գ
Ճարպեր: 8.2 գ
Ածխաջրեր: 51.42 գ
Ջուր: 22.63 գ
Այլ: 5.89 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +308.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +1203.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +5757.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +1101.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +174%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -95.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +3684.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +6632.8%
30% 11% 59%
Հագեցած ճարպ: 0.034 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.013 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.067 գ
14% 8% 77%
Հագեցած ճարպ: 0.82 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.492 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.511 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -95.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +3684.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +6632.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Sauerkraut Poblano
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Sauerkraut Poblano Opinion
Զուտ ածխաջրեր 1.38g 29.82g Poblano
Սպիտակուցներ 0.91g 11.86g Poblano
Ճարպեր 0.14g 8.2g Poblano
Ածխաջրեր 4.28g 51.42g Poblano
Կալորիականություն 19kcal 281kcal Poblano
Ֆրուկտոզա 0.04g Sauerkraut
Շաքար 1.78g Poblano
Բջջանյութ(Fiber) 2.9g 21.6g Poblano
Կալցիում 30mg 61mg Poblano
Երկաթ 1.47mg 10.93mg Poblano
Մագնեզիում 13mg 113mg Poblano
Ֆոսֆոր 20mg 201mg Poblano
Կալիում 170mg 2411mg Poblano
Նատրիում 661mg 43mg Poblano
Ցինկ 0.19mg 1.42mg Poblano
Պղինձ 0.096mg 0.508mg Poblano
Մանգան 0.151mg 1.279mg Poblano
Սելեն 0.6µg 2.9µg Poblano
Վիտամին A 18IU 20438IU Poblano
Վիտամին A, RAE 1µg 1022µg Poblano
Վիտամին E 0.14mg Sauerkraut
Վիտամին C 14.7mg 2mg Sauerkraut
Վիտամին B1 0.021mg 0.179mg Poblano
Վիտամին B2 0.022mg 2.255mg Poblano
Վիտամին B3 0.143mg 6.403mg Poblano
Վիտամին B5 0.093mg 1.993mg Poblano
Վիտամին B6 0.13mg 3.535mg Poblano
Folate, total 24µg 69µg Poblano
Choline, total 10.4mg Sauerkraut
Վիտամին K 13µg Sauerkraut
Տրիպտոֆան 0.008mg 0.155mg Poblano
Տրեոնին 0.025mg 0.425mg Poblano
Իզոլեյցին 0.021mg 0.373mg Poblano
Լեյցին 0.029mg 0.605mg Poblano
Լիզին 0.031mg 0.515mg Poblano
Մեթիոնին 0.009mg 0.142mg Poblano
Ֆենիլալանին 0.023mg 0.361mg Poblano
Վալին 0.03mg 0.489mg Poblano
Հիստիդին 0.016mg 0.232mg Poblano
Հագեցած ճարպ 0.034g 0.82g Sauerkraut
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.013g 0.492g Poblano
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.067g 4.511g Poblano

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Sauerkraut Poblano
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
12%
Sauerkraut
223%
Poblano
Mineral Summary Score
24%
Sauerkraut
120%
Poblano

Comparison summary

Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Sauerkraut
Sauerkraut is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.786g)
Which food is cheaper?
Sauerkraut
Sauerkraut is cheaper (difference - $6)
Which food is lower in Շաքար?
Poblano
Poblano is lower in Շաքար (difference - 1.78g)
Which food is lower in Նատրիում?
Poblano
Poblano is lower in Նատրիում (difference - 618mg)
Which food is lower in glycemic index?
Poblano
Poblano is lower in glycemic index (difference - 32)
Which food is richer in minerals?
Poblano
Poblano is relatively richer in minerals
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Sauerkraut - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169279/nutrients
  2. Poblano - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169396/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: