Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Sheepshead և Tilefish սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Sheepshead vs Tilefish infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +42.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +116.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +48.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +18.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +134.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +40%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -19.2%
հավասար Մագնեզիում - 33
հավասար Կալիում - 512
հավասար Սելեն - 51.5
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 25% 25% 150% 45% 9.5% 17% 41% 2.7% 280%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7.8% 12% 24% 101% 45% 7.7% 14% 17% 2% 281%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +42.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +116.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +48.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +18.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +134.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +40%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -19.2%
հավասար Մագնեզիում - 33
հավասար Կալիում - 512
հավասար Սելեն - 51.5

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +280%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +94.4%
հավասար Վիտամին B5 - 0.87
հավասար Folate, total - 17
հավասար Վիտամին B12 - 2.5
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 6.9% 0% 0% 0% 2.5% 12% 34% 52% 81% 13% 288% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4.1% 0% 0% 0% 35% 44% 66% 52% 69% 13% 313% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +280%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +94.4%
հավասար Վիտամին B5 - 0.87
հավասար Folate, total - 17
հավասար Վիտամին B12 - 2.5

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +470.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +187.7%
հավասար Սպիտակուցներ - 24.49
հավասար Ջուր - 70.24
26% 69% 3%
Սպիտակուցներ: 26.02 գ
Ճարպեր: 1.63 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 69.04 գ
Այլ: 3.31 գ
24% 5% 70%
Սպիտակուցներ: 24.49 գ
Ճարպեր: 4.69 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 70.24 գ
Այլ: 0.58 գ
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +470.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +187.7%
հավասար Սպիտակուցներ - 24.49
հավասար Ջուր - 70.24

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -58.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +280.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +226.2%
33% 32% 35%
Հագեցած ճարպ: 0.36 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.35 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.382 գ
25% 39% 36%
Հագեցած ճարպ: 0.868 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.332 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.246 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -58.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +280.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +226.2%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Sheepshead Tilefish
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Sheepshead Tilefish Opinion
Սպիտակուցներ 26.02g 24.49g Sheepshead
Ճարպեր 1.63g 4.69g Tilefish
Կալորիականություն 126kcal 147kcal Tilefish
Կալցիում 37mg 26mg Sheepshead
Երկաթ 0.67mg 0.31mg Sheepshead
Մագնեզիում 35mg 33mg Sheepshead
Ֆոսֆոր 350mg 236mg Sheepshead
Կալիում 512mg 512mg
Նատրիում 73mg 59mg Tilefish
Ցինկ 0.63mg 0.53mg Sheepshead
Պղինձ 0.122mg 0.052mg Sheepshead
Մանգան 0.021mg 0.015mg Sheepshead
Սելեն 51.3µg 51.5µg Tilefish
Վիտամին A 115IU 69IU Sheepshead
Վիտամին A, RAE 35µg 21µg Sheepshead
Վիտամին B1 0.01mg 0.14mg Tilefish
Վիտամին B2 0.05mg 0.19mg Tilefish
Վիտամին B3 1.8mg 3.5mg Tilefish
Վիտամին B5 0.87mg 0.87mg
Վիտամին B6 0.35mg 0.3mg Sheepshead
Folate, total 17µg 17µg
Վիտամին B12 2.3µg 2.5µg Tilefish
Տրիպտոֆան 0.291mg 0.274mg Sheepshead
Տրեոնին 1.141mg 1.074mg Sheepshead
Իզոլեյցին 1.199mg 1.128mg Sheepshead
Լեյցին 2.115mg 1.99mg Sheepshead
Լիզին 2.39mg 2.249mg Sheepshead
Մեթիոնին 0.77mg 0.725mg Sheepshead
Ֆենիլալանին 1.016mg 0.956mg Sheepshead
Վալին 1.34mg 1.262mg Sheepshead
Հիստիդին 0.766mg 0.721mg Sheepshead
Խոլեստերին 64mg 64mg
Հագեցած ճարպ 0.36g 0.868g Sheepshead
22:6 n-3 (DHA) 0.107g 0.733g Tilefish
20:5 n-3 (EPA) 0.083g 0.172g Tilefish
22:5 n-3 (DPA) 0.04g 0.143g Tilefish
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.35g 1.332g Tilefish
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.382g 1.246g Tilefish

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Sheepshead Tilefish
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
38%
Sheepshead
46%
Tilefish
Mineral Summary Score
61%
Sheepshead
51%
Tilefish

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Tilefish
Tilefish is lower in Նատրիում (difference - 14mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Sheepshead
Sheepshead is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.508g)
Which food is richer in minerals?
Sheepshead
Sheepshead is relatively richer in minerals
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (64 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Sheepshead - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/175145/nutrients
  2. Tilefish - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/175152/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: