Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Shiitake և Brunost սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Shiitake vs Brunost infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -98.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +77.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +475%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +19900%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +26.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +250%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +296.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +363.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +10.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +154.4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 16% 15% 48% 27% 2% 29% 48% 30% 32%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 120% 20% 50% 191% 125% 79% 32% 27% 6% 80%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -98.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +77.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +475%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +19900%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +26.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +250%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +296.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +363.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +10.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +154.4%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +376.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +160%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +2000%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +536.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +123.4%
հավասար Վիտամին B6 - 0.271
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 12% 0% 4% 51% 73% 90% 68% 10% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 67% 0% 0% 0% 79% 319% 16% 202% 63% 4% 303% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +376.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +160%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +2000%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +536.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +123.4%
հավասար Վիտամին B6 - 0.271

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +567.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +330.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +5922.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +528.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +541.9%
2% 7% 90%
Սպիտակուցներ: 2.24 գ
Ճարպեր: 0.49 գ
Ածխաջրեր: 6.79 գ
Ջուր: 89.74 գ
Այլ: 0.74 գ
10% 30% 43% 13% 5%
Սպիտակուցներ: 9.65 գ
Ճարպեր: 29.51 գ
Ածխաջրեր: 42.65 գ
Ջուր: 13.44 գ
Այլ: 4.75 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +567.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +330.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +5922.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +528.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +541.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Shiitake Brunost
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Shiitake Brunost Opinion
Զուտ ածխաջրեր 4.29g 42.65g Brunost
Սպիտակուցներ 2.24g 9.65g Brunost
Ճարպեր 0.49g 29.51g Brunost
Ածխաջրեր 6.79g 42.65g Brunost
Կալորիականություն 34kcal 466kcal Brunost
Շաքար 2.38g Brunost
Բջջանյութ(Fiber) 2.5g 0g Shiitake
Կալցիում 2mg 400mg Brunost
Երկաթ 0.41mg 0.52mg Brunost
Մագնեզիում 20mg 70mg Brunost
Ֆոսֆոր 112mg 444mg Brunost
Կալիում 304mg 1409mg Brunost
Նատրիում 9mg 600mg Shiitake
Ցինկ 1.03mg 1.14mg Brunost
Պղինձ 0.142mg 0.08mg Shiitake
Մանգան 0.23mg 0.04mg Shiitake
Սելեն 5.7µg 14.5µg Brunost
Վիտամին A 1113IU Brunost
Վիտամին A, RAE 334µg Brunost
Վիտամին D 18IU Shiitake
Վիտամին D (D2 + D3) 0.4µg Shiitake
Վիտամին B1 0.015mg 0.315mg Brunost
Վիտամին B2 0.217mg 1.382mg Brunost
Վիտամին B3 3.877mg 0.813mg Shiitake
Վիտամին B5 1.5mg 3.351mg Brunost
Վիտամին B6 0.293mg 0.271mg Shiitake
Folate, total 13µg 5µg Shiitake
Վիտամին B12 2.42µg Brunost
Տրիպտոֆան 0.011mg 0.135mg Brunost
Տրեոնին 0.134mg 0.393mg Brunost
Իզոլեյցին 0.111mg 0.519mg Brunost
Լեյցին 0.189mg 0.992mg Brunost
Լիզին 0.134mg 0.814mg Brunost
Մեթիոնին 0.033mg 0.318mg Brunost
Ֆենիլալանին 0.111mg 0.54mg Brunost
Վալին 0.145mg 0.765mg Brunost
Հիստիդին 0.056mg 0.293mg Brunost
Խոլեստերին 94mg Shiitake
Հագեցած ճարպ 19.16g Shiitake
Մոնոչհագեցած ճարպ 7.879g Brunost
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.938g Brunost

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Shiitake Brunost
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
24%
Shiitake
81%
Brunost
Mineral Summary Score
24%
Shiitake
72%
Brunost

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Shiitake
Shiitake is lower in Նատրիում (difference - 591mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Shiitake
Shiitake is lower in Խոլեստերին (difference - 94mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Shiitake
Shiitake is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 19.16g)
Which food is cheaper?
Shiitake
Shiitake is cheaper (difference - $1.7)
Which food is lower in Շաքար?
Brunost
Brunost is lower in Շաքար (difference - 2.38g)
Which food is lower in glycemic index?
Brunost
Brunost is lower in glycemic index (difference - 5)
Which food is richer in minerals?
Brunost
Brunost is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Shiitake - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169242/nutrients
  2. Brunost - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171240/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: