Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Short ribs և Liverwurst սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Short ribs vs Liverwurst infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +25%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +31.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -92.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +112.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +83.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +283.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +42%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +142.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1092.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +178.8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3.6% 87% 11% 69% 20% 6.5% 133% 33% 1.7% 113%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6.6% 332% 8.6% 99% 15% 91% 63% 80% 20% 316%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +25%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +31.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -92.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +112.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +83.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +283.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +42%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +142.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1092.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +178.8%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +15.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +444%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +586.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +75.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1070.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +413.7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 5.8% 21% 0% 13% 35% 46% 15% 51% 3.8% 328% 45% 6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 818% 0% 0% 12% 68% 238% 81% 177% 44% 23% 1683% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +15.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +444%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +586.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +75.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1070.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +413.7%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +74.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +65%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +49.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +276.7%
22% 42% 36%
Սպիտակուցներ: 21.57 գ
Ճարպեր: 41.98 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 35.72 գ
Այլ: 0.73 գ
12% 25% 6% 54% 3%
Սպիտակուցներ: 12.38 գ
Ճարպեր: 25.45 գ
Ածխաջրեր: 5.89 գ
Ջուր: 53.53 գ
Այլ: 2.75 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +74.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +65%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +49.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +276.7%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +53.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -44.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +58.6%
47% 49% 4%
Հագեցած ճարպ: 17.8 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 18.88 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.53 գ
40% 50% 10%
Հագեցած ճարպ: 9.925 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 12.286 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.427 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +53.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -44.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +58.6%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Short ribs Liverwurst
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Short ribs Liverwurst Opinion
Զուտ ածխաջրեր 0g 3.39g Liverwurst
Սպիտակուցներ 21.57g 12.38g Short ribs
Ճարպեր 41.98g 25.45g Short ribs
Ածխաջրեր 0g 5.89g Liverwurst
Կալորիականություն 471kcal 305kcal Short ribs
Շաքար 0g 1.65g Short ribs
Բջջանյութ(Fiber) 0g 2.5g Liverwurst
Կալցիում 12mg 22mg Liverwurst
Երկաթ 2.31mg 8.85mg Liverwurst
Մագնեզիում 15mg 12mg Short ribs
Ֆոսֆոր 162mg 230mg Liverwurst
Կալիում 224mg 170mg Short ribs
Նատրիում 50mg 700mg Short ribs
Ցինկ 4.88mg 2.3mg Short ribs
Պղինձ 0.099mg 0.24mg Liverwurst
Մանգան 0.013mg 0.155mg Liverwurst
Սելեն 20.8µg 58µg Liverwurst
Վիտամին A 0IU 13636IU Liverwurst
Վիտամին A, RAE 0µg 4091µg Liverwurst
Վիտամին E 0.29mg Short ribs
Վիտամին D 27IU Short ribs
Վիտամին D (D2 + D3) 0.7µg Short ribs
Վիտամին C 0mg 3.5mg Liverwurst
Վիտամին B1 0.05mg 0.272mg Liverwurst
Վիտամին B2 0.15mg 1.03mg Liverwurst
Վիտամին B3 2.452mg 4.3mg Liverwurst
Վիտամին B5 0.252mg 2.95mg Liverwurst
Վիտամին B6 0.22mg 0.19mg Short ribs
Folate, total 5µg 30µg Liverwurst
Վիտամին B12 2.62µg 13.46µg Liverwurst
Choline, total 82.2mg Short ribs
Վիտամին K 2.4µg Short ribs
Տրիպտոֆան 0.142mg 0.151mg Liverwurst
Տրեոնին 0.862mg 0.671mg Short ribs
Իզոլեյցին 0.981mg 0.653mg Short ribs
Լեյցին 1.716mg 1.139mg Short ribs
Լիզին 1.823mg 1.155mg Short ribs
Մեթիոնին 0.562mg 0.285mg Short ribs
Ֆենիլալանին 0.852mg 0.617mg Short ribs
Վալին 1.07mg 0.857mg Short ribs
Հիստիդին 0.688mg 0.448mg Short ribs
Խոլեստերին 94mg 118mg Short ribs
Հագեցած ճարպ 17.8g 9.925g Liverwurst
22:6 n-3 (DHA) 0.001g 0g Short ribs
20:5 n-3 (EPA) 0.003g 0g Short ribs
22:5 n-3 (DPA) 0.016g 0g Short ribs
Մոնոչհագեցած ճարպ 18.88g 12.286g Short ribs
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.53g 2.427g Liverwurst

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Short ribs Liverwurst
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
44%
Short ribs
242%
Liverwurst
Mineral Summary Score
48%
Short ribs
103%
Liverwurst

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Short ribs
Short ribs is lower in Շաքար (difference - 1.65g)
Which food is lower in Նատրիում?
Short ribs
Short ribs is lower in Նատրիում (difference - 650mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Short ribs
Short ribs is lower in Խոլեստերին (difference - 24mg)
Which food is lower in glycemic index?
Short ribs
Short ribs is lower in glycemic index (difference - 28)
Which food is cheaper?
Short ribs
Short ribs is cheaper (difference - $0.7)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Liverwurst
Liverwurst is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 7.875g)
Which food is richer in minerals?
Liverwurst
Liverwurst is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Short ribs - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168613/nutrients
  2. Liverwurst - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174596/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: