Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Skor bar և Almond joy սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Skor bar vs Almond joy infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +113.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +122.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +83.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +66%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -55.2%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 22% 8% 27% 14% 42% 5% 14% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 20% 48% 0% 48% 23% 19% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +113.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +122.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +83.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +66%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -55.2%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +385.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +40%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 13% 12% 3% 2% 5% 24% 3% 3% 6% 2% 27% 2% 22%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +385.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +40%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +12.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +31.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +422.3%
հավասար Ածխաջրեր - 59.51
հավասար Այլ - 1.23
3% 30% 64%
Սպիտակուցներ: 3.13 գ
Ճարպեր: 30.37 գ
Ածխաջրեր: 63.73 գ
Ջուր: 1.57 գ
Այլ: 1.2 գ
4% 27% 60% 8%
Սպիտակուցներ: 4.13 գ
Ճարպեր: 26.93 գ
Ածխաջրեր: 59.51 գ
Ջուր: 8.2 գ
Այլ: 1.23 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +12.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +31.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +422.3%
հավասար Ածխաջրեր - 59.51
հավասար Այլ - 1.23

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +84.7%
հավասար Հագեցած ճարպ - 17.59
հավասար Պոլիչհագեցած ճարպ - 1.18
63% 33% 4%
Հագեցած ճարպ: 18.78 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 9.714 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.191 գ
73% 22% 5%
Հագեցած ճարպ: 17.59 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.26 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.18 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +84.7%
հավասար Հագեցած ճարպ - 17.59
հավասար Պոլիչհագեցած ճարպ - 1.18

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Skor bar Almond joy
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Skor bar Almond joy Opinion
Զուտ ածխաջրեր 62.43g 54.51g Skor bar
Սպիտակուցներ 3.13g 4.13g Almond joy
Ճարպեր 30.37g 26.93g Skor bar
Ածխաջրեր 63.73g 59.51g Skor bar
Կալորիականություն 541kcal 479kcal Skor bar
Շաքար 59.89g 48.34g Almond joy
Բջջանյութ(Fiber) 1.3g 5g Almond joy
Կալցիում 30mg 64mg Almond joy
Երկաթ 0.57mg 1.27mg Almond joy
Մագնեզիում 10mg Skor bar
Ֆոսֆոր 61mg 112mg Almond joy
Կալիում 153mg 254mg Almond joy
Նատրիում 317mg 142mg Almond joy
Ցինկ 0.17mg Skor bar
Պղինձ 0.04mg Skor bar
Վիտամին A 204IU 42IU Skor bar
Վիտամին A, RAE 61µg Skor bar
Վիտամին E 0.58mg Skor bar
Վիտամին D 3IU Skor bar
Վիտամին D (D2 + D3) 0.1µg Skor bar
Վիտամին C 0.5mg 0.7mg Almond joy
Վիտամին B1 0.02mg Skor bar
Վիտամին B2 0.1mg Skor bar
Վիտամին B3 0.13mg Skor bar
Վիտամին B5 0.04mg Skor bar
Վիտամին B6 0.022mg Skor bar
Folate, total 2µg Skor bar
Վիտամին B12 0.21µg Skor bar
Choline, total 3.1mg Skor bar
Վիտամին K 8.6µg Skor bar
Խոլեստերին 53mg 4mg Almond joy
Հագեցած ճարպ 18.78g 17.59g Almond joy
Մոնոչհագեցած ճարպ 9.714g 5.26g Skor bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.191g 1.18g Skor bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Skor bar Almond joy
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
9%
Skor bar
0%
Almond joy
Mineral Summary Score
14%
Skor bar
16%
Almond joy

Comparison summary

Which food is richer in vitamins?
Skor bar
Skor bar is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Almond joy
Almond joy is lower in Շաքար (difference - 11.55g)
Which food is lower in Նատրիում?
Almond joy
Almond joy is lower in Նատրիում (difference - 175mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Almond joy
Almond joy is lower in Խոլեստերին (difference - 49mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Almond joy
Almond joy is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 1.19g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Skor bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168757/nutrients
  2. Almond joy - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167562/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: