Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Skor bar և Pectin սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Skor bar vs Pectin infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +328.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +900%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +2950%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +2085.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +375.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -36.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +176.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +950%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 22% 8% 27% 14% 42% 5% 14% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 102% 1% 1% 1% 27% 13% 140% 10% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +328.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +900%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +2950%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +2085.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +375.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -36.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +176.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +950%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
1
Pectin
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +6700%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +120%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +175%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 13% 12% 3% 2% 5% 24% 3% 3% 6% 2% 27% 2% 22%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 0% 0% 0% 2% 14% 1% 7% 3% 1% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +6700%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +120%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +175%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +943.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +10023.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +300%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +41.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +454.1%
3% 30% 64%
Սպիտակուցներ: 3.13 գ
Ճարպեր: 30.37 գ
Ածխաջրեր: 63.73 գ
Ջուր: 1.57 գ
Այլ: 1.2 գ
90% 9%
Սպիտակուցներ: 0.3 գ
Ճարպեր: 0.3 գ
Ածխաջրեր: 90.4 գ
Ջուր: 8.7 գ
Այլ: 0.3 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +943.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +10023.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +300%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +41.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +454.1%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +97040%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1223.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.7%
63% 33% 4%
Հագեցած ճարպ: 18.78 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 9.714 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.191 գ
33% 7% 60%
Հագեցած ճարպ: 0.05 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.01 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.09 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +97040%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1223.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Skor bar Pectin
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Skor bar Pectin Opinion
Զուտ ածխաջրեր 62.43g 81.8g Pectin
Սպիտակուցներ 3.13g 0.3g Skor bar
Ճարպեր 30.37g 0.3g Skor bar
Ածխաջրեր 63.73g 90.4g Pectin
Կալորիականություն 541kcal 325kcal Skor bar
Շաքար 59.89g Pectin
Բջջանյութ(Fiber) 1.3g 8.6g Pectin
Կալցիում 30mg 7mg Skor bar
Երկաթ 0.57mg 2.71mg Pectin
Մագնեզիում 10mg 1mg Skor bar
Ֆոսֆոր 61mg 2mg Skor bar
Կալիում 153mg 7mg Skor bar
Նատրիում 317mg 200mg Pectin
Ցինկ 0.17mg 0.47mg Pectin
Պղինձ 0.04mg 0.42mg Pectin
Մանգան 0mg 0.07mg Pectin
Վիտամին A 204IU 3IU Skor bar
Վիտամին A, RAE 61µg 0µg Skor bar
Վիտամին E 0.58mg Skor bar
Վիտամին D 3IU Skor bar
Վիտամին D (D2 + D3) 0.1µg Skor bar
Վիտամին C 0.5mg 0mg Skor bar
Վիտամին B1 0.02mg 0.008mg Skor bar
Վիտամին B2 0.1mg 0.06mg Skor bar
Վիտամին B3 0.13mg 0.005mg Skor bar
Վիտամին B5 0.04mg 0.11mg Pectin
Վիտամին B6 0.022mg 0.01mg Skor bar
Folate, total 2µg 1µg Skor bar
Վիտամին B12 0.21µg 0µg Skor bar
Choline, total 3.1mg Skor bar
Վիտամին K 8.6µg Skor bar
Խոլեստերին 53mg 0mg Pectin
Հագեցած ճարպ 18.78g 0.05g Pectin
Մոնոչհագեցած ճարպ 9.714g 0.01g Skor bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.191g 0.09g Skor bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Skor bar Pectin
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
9%
Skor bar
2%
Pectin
Mineral Summary Score
14%
Skor bar
29%
Pectin

Comparison summary

Which food is richer in vitamins?
Skor bar
Skor bar is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Pectin
Pectin is lower in Շաքար (difference - 59.89g)
Which food is lower in Նատրիում?
Pectin
Pectin is lower in Նատրիում (difference - 117mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Pectin
Pectin is lower in Խոլեստերին (difference - 53mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Pectin
Pectin is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 18.73g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Skor bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168757/nutrients
  2. Pectin - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168821/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: