Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Smelt և Tilefish սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Smelt vs Tilefish infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Smelt
7
:
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +196.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +271%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +15.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +25%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +300%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +242.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +5900%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +37.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -23.4%
հավասար Սելեն - 51.5
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 24% 44% 28% 127% 33% 11% 58% 60% 118% 256%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 8% 12% 24% 102% 46% 8% 15% 18% 2% 281%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +196.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +271%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +15.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +25%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +300%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +242.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +5900%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +37.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -23.4%
հավասար Սելեն - 51.5

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Smelt
1
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +58.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +19%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +30.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +98.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +17.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +76.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +240%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 0% 0% 0% 3% 34% 34% 45% 40% 4% 497% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 0% 0% 0% 35% 44% 66% 53% 70% 13% 313% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +58.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +19%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +30.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +98.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +17.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +76.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +240%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Smelt
2
:
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +160.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +51.3%
հավասար Սպիտակուցներ - 24.49
հավասար Ջուր - 70.24
23% 3% 73%
Սպիտակուցներ: 22.6 գ
Ճարպեր: 3.1 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 72.79 գ
Այլ: 1.51 գ
24% 5% 70%
Սպիտակուցներ: 24.49 գ
Ճարպեր: 4.69 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 70.24 գ
Այլ: 0.58 գ
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +160.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +51.3%
հավասար Սպիտակուցներ - 24.49
հավասար Ջուր - 70.24

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Smelt
1
:
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +62%
հավասար Պոլիչհագեցած ճարպ - 1.246
23% 32% 45%
Հագեցած ճարպ: 0.579 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.822 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.135 գ
25% 39% 36%
Հագեցած ճարպ: 0.868 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.332 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.246 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +62%
հավասար Պոլիչհագեցած ճարպ - 1.246

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Smelt Tilefish
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in vitamins ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Smelt Tilefish Opinion
Սպիտակուցներ 22.6g 24.49g Tilefish
Ճարպեր 3.1g 4.69g Tilefish
Կալորիականություն 124kcal 147kcal Tilefish
Կալցիում 77mg 26mg Smelt
Երկաթ 1.15mg 0.31mg Smelt
Մագնեզիում 38mg 33mg Smelt
Ֆոսֆոր 295mg 236mg Smelt
Կալիում 372mg 512mg Tilefish
Նատրիում 77mg 59mg Tilefish
Ցինկ 2.12mg 0.53mg Smelt
Պղինձ 0.178mg 0.052mg Smelt
Մանգան 0.9mg 0.015mg Smelt
Սելեն 46.8µg 51.5µg Tilefish
Վիտամին A 58IU 69IU Tilefish
Վիտամին A, RAE 17µg 21µg Tilefish
Վիտամին B1 0.01mg 0.14mg Tilefish
Վիտամին B2 0.146mg 0.19mg Tilefish
Վիտամին B3 1.766mg 3.5mg Tilefish
Վիտամին B5 0.74mg 0.87mg Tilefish
Վիտամին B6 0.17mg 0.3mg Tilefish
Folate, total 5µg 17µg Tilefish
Վիտամին B12 3.97µg 2.5µg Smelt
Տրիպտոֆան 0.253mg 0.274mg Tilefish
Տրեոնին 0.991mg 1.074mg Tilefish
Իզոլեյցին 1.041mg 1.128mg Tilefish
Լեյցին 1.837mg 1.99mg Tilefish
Լիզին 2.076mg 2.249mg Tilefish
Մեթիոնին 0.669mg 0.725mg Tilefish
Ֆենիլալանին 0.882mg 0.956mg Tilefish
Վալին 1.164mg 1.262mg Tilefish
Հիստիդին 0.665mg 0.721mg Tilefish
Խոլեստերին 90mg 64mg Tilefish
Հագեցած ճարպ 0.579g 0.868g Smelt
22:6 n-3 (DHA) 0.536g 0.733g Tilefish
20:5 n-3 (EPA) 0.353g 0.172g Smelt
22:5 n-3 (DPA) 0.023g 0.143g Tilefish
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.822g 1.332g Tilefish
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.135g 1.246g Tilefish

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Smelt Tilefish
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
50%
Smelt
46%
Tilefish
Mineral Summary Score
75%
Smelt
51%
Tilefish

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Tilefish
Tilefish is lower in Նատրիում (difference - 18mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Tilefish
Tilefish is lower in Խոլեստերին (difference - 26mg)
Which food is richer in vitamins?
Tilefish
Tilefish is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Smelt
Smelt is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.289g)
Which food is richer in minerals?
Smelt
Smelt is relatively richer in minerals
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Smelt - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/175147/nutrients
  2. Tilefish - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/175152/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: